Poëzie V3T3

1 / 24
next
Slide 1: Video
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Wat is rijm?

Slide 2 - Open question

Rijmschema
Van het eindrijm kun je een rijmschema maken.
• Je geeft elke rijmklank een nieuwe letter. De klank in de eerste regel a, de volgende klank b, etc.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Rijmschema ABBA (omarmend

Sint liep te denken,    A
Een boek of een bon  B
Of een flesje lotion,   B
Wat moest hij jou schenken?     A

Slide 6 - Slide

A.
Sint liep te denken
Wat moest hij jou schenken
Een boek of een bon
Of een flesje lotion?
B.
Sint liep te denken,
Een boek of een bon
Of een flesje lotion,
Wat moest hij jou schenken?
C.
Sint liep te denken
Een boek of een bon
Wat moest hij jou schenken
Een flesje lotion?
gepaard rijm
omarmend rijm
gekruist rijm
abab
aabb
abba

Slide 7 - Drag question

Beginrijm / Alliteratie
Voorbeeld: "De kat krabt de krullen van de trap".
In die zin beginnen veel woorden met de 'k'
Bij alliteratie gaat het om overeenkomst in klank van medeklinkers aan het begin van woorden.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Assonantie
Enkele woorden die bij elkaar in de buurt staan, hebben dezelfde klank, maar niet dezelfde eindletter(s).

Slide 10 - Slide

Klinkerrijm / assonantie

• Het gaat hierbij om de uitspraak, en niet om de spelling
• Zo is er bijvoorbeeld ook assonantie bij 'een groot cadeau'

Slide 11 - Slide

Alliteratie / Assonantie?

Slide 12 - Slide

Alliteratie / Assonantie
Alliteratie (beginrijm):
Groen - grom - griezel etc.
Assonantie (klinkerrijm):
Moeten - groenten - doe - vroeg - troep - schoen- moeder - groen - groeien

Slide 13 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat eindrijm is
 • Je kent de verschillende rijmschema’s 
 • Je weet wat mannelijk en vrouwelijk rijm is. 
 • Je kunt uitleggen wat beginrijm / alliteratie is
 • Je kunt uitleggen wat klinkerrijm / assonantie is

Slide 14 - Slide

Rijm - indeling naar soort (1)
Volrijm: de beklemtoonde klinker en de daarop volgende medeklinker rijmen op elkaar.
 • wond - hond                           (mannelijk of staand rijm)
 • wonde - ronde                       (vrouwelijk of slepend rijm)
 • wonderen - donderen        (glijdend rijm) 

Halfrijm
: klinkerrijm en medeklinkerrijm.

Slide 15 - Slide

Rijm - indeling naar soort (1)
Halfrijm: óf alleen de klinkers óf alleen de medeklinkers rijmen op elkaar.
 • Klinkerrijm en assonantie                 
       
 • Medeklinkerrijm en acconsonantie        

Slide 16 - Slide

Rijm - indeling naar soort (1)
volrijm: De rijmende woorden (inclusief de laatste beklemtoonde klinker) eindigen en klinken hetzelfde:.

 • hing – ding
 • roken – doken   

Slide 17 - Slide

Rijm - indeling rijmschema (3)
In de meeste gedichten is het eindrijm geordend in een bepaald rijmschema. De belangrijkste zijn:  
 • Slagrijm: AAAA
 • Gepaard rijm: AABB
 • Gekruist rijm : ABAB
 • Omarmend rijm: ABBA
!Let op: gebruik voor elke nieuwe rijmklank een nieuwe letter!


Slide 18 - Slide

Voorbeelden H3.8... uitleg

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Opdracht 
Zoek in de bundels of kijk op internet naar een gedicht dat je aanspreekt.
Neem het gedicht over en maak het rijmschema,
geef alliteratie en assonantie ook aan.
Geef daarnaast ook je mening over het gedicht, gebruik daarbij drie beoordelingswoorden.

Slide 22 - Slide

Ga aan de slag met de opdrachten
H1.8  (opdracht 1, 2, 6, 7)
H2.8
 (opdracht 1, 2, 3, 5, 6)
H3.8 (opdracht 1, 2 (t/me), 3, 4, 6, 7)
H4.8 (opdracht 1, 2, 3, 4, 5, 8)


Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide