6.1 - Een wereldeconomie

6.1 - Een wereldeconomie
KA: de ontwikkeling van het handelskapitalisme en wereldeconomie
1 / 21
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

6.1 - Een wereldeconomie
KA: de ontwikkeling van het handelskapitalisme en wereldeconomie

Slide 1 - Slide

Vooraf
- Ontdekkingsreizen
- Republiek onafhankelijk van Spanje

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
- Je weet waardoor het handelskapitalisme opkomt
- Je kunt uitleggen hoe de wereldeconomie ontstaat
- Je kunt de rol de van de VOC en de WIC in de wereldeconomie uitleggen 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Expansie buiten Europa
- Portugezen als eerste naar het oosten
(Spanjaarden naar het westen)

- Cornelis de Houtman is de eerste Nederlandse kapitein die een succesvolle vaart naar het Verre Oosten maakt (1595-1597)

Slide 5 - Slide

Risico spreiden
 • Veel onderlinge concurrentie
 • Samenwerking: de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602)

Slide 6 - Slide

Risico voor jou alleen

 • Je bent alleen verantwoordelijk voor de kosten, maar ook voor de winst
 • Als jouw schip de reis niet haalt, ben je alles kwijt
Gespreid risico

 • Als je met tien personen tien schepen op reis stuurt, kun je het risico spreiden.
 • Als één schip het niet haalt, behoudt iedereen toch 90% van de winst

Slide 7 - Slide

VOC aandeel
Hier worden de VOC (als uitgever) en de ontvanger genoemd
Het bedrag en de duur van de overeenkomst.

Slide 8 - Slide

Bestuur van de VOC
 • Heeren XVII
 • Recht om forten en handelskantoren te bouwen
 • Recht om verdragen te sluiten
 • Recht om oorlog te voeren

 • Staat binnen een staat

Slide 9 - Slide

Jan Pieterszoon Coen
 • 1618: Gouverneur Generaal, hoogste VOC-gezag in Azië
 • Grondlegger van het handelskapitalisme
 • Doel: monopolie op de handel in specerijen
 • Hard optreden. Oorlog met veel concurrenten

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Driehoekshandel

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Met welk doel werd de VOC opgericht?

Slide 16 - Open question

Leg met behulp van de bron uit hoe de VOC genoeg kapitaal vergaarde om uit te groeien tot een wereldonderneming

Slide 17 - Open question

Geef de definitie van een wereldeconomie en geef met voorbeelden aan dat het ontstaan ervan een gevolg was van de Europese overzeese expansie

Slide 18 - Open question

a.Wat was het doel van de WIC? b. Waarom werd de WIC nooit echt winstgevend?

Slide 19 - Open question

zet in juiste tijdsvolgorde: 1. VOC werd opgericht, 2.Piet Hein verovert de zilvervloot 3. Brugge werd belangrijkste handelsstad van de Nederlanden 4. Cornelis de Houtman bereikt als eerste Nederlander Indië 5. de WIC werd opgericht

Slide 20 - Open question

Bekijk de bron goed. Welke beeldelementen kun je in verband brengen met het kenmerkend aspect van deze paragraaf?

Slide 21 - Open question