6.1 Een wereldeconomie

6.1 Een wereldeconomie
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

6.1 Een wereldeconomie

Slide 1 - Slide

Wat weet je aan het eind van deze les?
1. Wat handelskapitalisme is
2. Hoe het handelskapitalisme opkwam
3. De opkomst van de handel in Amsterdam.
3. Hoe de VOC een handelsnetwerk opbouwde
4. Hoe de WIC een handelsnetwerk opbouwde
5. Hoe de wereldeconomie ontstond
6. De opkomst en teloorgang van de VOC

Slide 2 - Slide

Welkom
1. Handelskapitalisme?
2. Hoe kon je in de 17e eeuw aan geld komen?
3. VOC, WIC
4. De opkomst en ondergang van de VOC 1621-1710
5. Afronding

Slide 3 - Slide

KA:
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

Slide 4 - Slide

Handelskapitalisme
?

Slide 5 - Slide

Handelskapitalisme

Slide 6 - Slide

Handelskapitalisme
Vroege vorm van kapitalisme waarbij handelaren een leidende rol hebben in de economie.
16de en 17e eeuw in de Republiek

Slide 7 - Slide

Hoe kon je in de 17e eeuw aan geld komen? 
Op heel veel verschillende manieren. Maar ze hadden bijna allemaal op een of andere manier te maken met handel. 


I

Slide 8 - Slide

Hoe kon je in de 17e eeuw aan geld komen? Op heel veel verschillende manieren. Maar ze hadden bijna allemaal op een of andere manier te maken met handel. 


Ieder duo krijgt zo direct een handelstak. Denk aan Oostzeehandel, slavenhandel, handel in specerijen, maar ook verwerking van handelswaar.

Jullie gaan zo snel mogelijk informatie opzoeken op het internet over deze handelstak. Vervolgens schrijven jullie op het postervel voor je drie dingen op:

- Waar handelde deze handelstak in?
- Hoe ging deze handel in zijn werk?
- Hoe rijk kon je worden in deze handelstak? Hierbij geef je een cijfer. 1 is niet rijk, 10 is steenrijk.

Slide 9 - Slide

belangrijkste handel is de handel met het Oostzeegebied
Republiek gaat deelnemen aan de wereldeconomie

Slide 10 - Slide

VOC (1602)
Economisch:
- Monopolie op Ned handel met Azië
- specerijen, zijde, porselein
- kapitaal via aandelen
Politiek:
- bestuur over overzeese handelsposten, etc 
Batavia, hoofdkwartier. 
(hoogste functie: gouverneur-generaal)
- mogen exclusieve verdragen afsluiten
- eigen slodaten

Slide 11 - Slide

0

Slide 12 - Video

WIC (1622)
Economisch:
- monopolie Ned produkten en handel met West-Afrika en Amerika
- zilver, slaven , plantageproducten
- kapitaal via aandelen
Politiek
- eigen slodaten
- Kaapvaart tegen Spanje (na 12 jarig bestand)
- bestuur over overzeese handelsposten, etc

Slide 13 - Slide

0

Slide 14 - Video

Oorzaken van de economische bloei in de Nederlanden:
1. Akkerbouw in kustgewesten steeds moeilijker door stijging grondwater 
   boeren schakelen over op veeteelt > boter, kaas en vlees
  Gevolg: hongersnood > graan moest geïmporteerd worden >
  Oostzeehandel nam toe: import graan en export van zuivelproducten + vis
  handel met Oostzeegebied: Moedernegotie genoemd
2. 1585: 'Val van Antwerpen' > 
  ambachts- en kooplieden + bankiers vertrokken naar de Republiek >
  Amsterdam werd centrum van handelskapitalisme door stapelmarkt
3. ontstaan van de wereldeconomie > handelscompagnieën VOC en WIC

Slide 15 - Slide

Amsterdam Stapelmarkt

Slide 16 - Slide

Wat betekent dit allemaal voor de Republiek?
Gouden Eeuw !

Slide 17 - Slide

De opkomst en ondergang van de VOC 1621-1710

Slide 18 - Slide

aan het werk
hierna volgen:
video's
opdrachten

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Leg uit waarom Jan Pieterszoon Coen zo meedogenloos optrad op de Banda-eilanden

Slide 21 - Open question

In 1619 veroverde Jan Pieterszoon Coen de havenstad Jakarta. Noem daarvan twee gevolgen

Slide 22 - Open question

Met welk doel werd de VOC opgericht?

Slide 23 - Open question

Leg met behulp van de bron (een aandell) uit hoe de VOC genoeg kapitaal vergaarde om uit te groeien tot een wereldonderneming.

Slide 24 - Open question

Geef de definitie van een wereldeconomie en geef met voorbeelden aan dat het ontstaan ervan een gevolg was van de Europese overzeese expansie

Slide 25 - Open question

a.Wat was het doel van de WIC? b. Waarom werd de WIC nooit echt winstgevend?

Slide 26 - Open question

zet in juiste tijdsvolgorde: 1. VOC werd opgericht, 2.Piet Hein verovert de zilvervloot 3. Brugge werd belangrijkste handelsstad van de Nederlanden 4. Cornelis de Houtman bereikt als eerste Nederlander Indië 5. de WIC werd opgericht

Slide 27 - Open question

Waarom wordt deze handel 'moedernegotie' genoemd?

Slide 28 - Open question

De VOC verhandelde vooral
A
Slaven
B
Aardappels
C
Kruiden
D
Maïs

Slide 29 - Quiz

In welk jaar werd de VOC opgericht?
A
1601
B
1602
C
1701
D
1702

Slide 30 - Quiz

VOC staat voor
A
Vereniging Oost-Indische Compagnie
B
Verenigde Oost-Indie Compagnie
C
Verenigde Oost-Indische Compagnie
D
Verenigde Oost-Indische Campagne

Slide 31 - Quiz

Geef een aantal voorbeelden van 'specerijen'

Slide 32 - Open question

Slide 33 - Video