BS 3 ontwikkeling van de mens

Groei en ontwikkeling van de mens
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Groei en ontwikkeling van de mens

Slide 1 - Slide

puberteit

Slide 2 - Mind map

Lesdoelen

  1. de leerlingen kunnen de acht levensfasen van de mens benoemen.
  2. de leerlingen kunnen het begrip puberteit uitleggen.

Slide 3 - Slide

Geboorte
  • Primaire geslachtskenmerken: kenmerken die de geslacht van een baby bepaald, dus mannelijk of vrouwelijk.

Slide 4 - Slide

Levensfasen
Als mens gaan we allemaal in 8 levensfasen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

baby (0 tot 1,5 jaar)

Slide 7 - Slide

Peuter (1,5 tot 4 jaar)

Slide 8 - Slide

Kleuter (4 tot 6 jaar)

Slide 9 - Slide

schoolkind (6 tot 12 jaar)

Slide 10 - Slide

Puber (12 tot 16 jaar)

Slide 11 - Slide

Puberteit
De periode waarin meisjes en jongens zich tot volwassenen ontwikkelen

Slide 12 - Slide

Hormonen
In de puberteit vinden lichamalijke (en gedrag) ontwikkelingen plaats, waarbij hormonen een belangrijke rol hier speelt. 

Slide 13 - Slide

secundaire geslachtskenmerken
de zichtbare kenmerken die zich onwikkelen in de puberteit.

Slide 14 - Slide

Adolescent (16 tot 21 jaar)

Slide 15 - Slide

volwassene (21 tot 65 jaar)

Slide 16 - Slide

Bejaarde (boven 65 jaar)

Slide 17 - Slide

Wat hoort bij geestelijke ontwikkeling?
A
gevoelsleven
B
groeien
C
levenscyclus
D
metamorfose

Slide 18 - Quiz

Is een groeispurt ontwikkeling?
A
ja
B
nee

Slide 19 - Quiz

Als een plantje nieuwe zijwortels krijgt, is dit dan groei of ontwikkeling?

A
groei
B
ontwikkeling

Slide 20 - Quiz

Baby Piet woog bij de geboorte 3,5 kg bij zijn 2e weegmoment woog hij al 4,5 kg.
Is dit groei of ontwikkeling?
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 21 - Quiz

Waardoor komen er GEEN lichamelijke veranderingen?
A
Groeispurt
B
Hormonen
C
Puberteit
D
Ontwikkeling

Slide 22 - Quiz

Een kind verliest melktanden en krijgt zijn volwassen gebit.
Dit is ..
A
ontwikkeling
B
groei

Slide 23 - Quiz

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke ontwikkeling?

De baby herkent zijn oma.
A
geestelijk
B
lichamelijk

Slide 24 - Quiz

Veranderingen in de bouw van een organisme noem je:
A
kieming
B
ontwikkeling
C
aanpassing
D
wijziging

Slide 25 - Quiz

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke ontwikkeling?

Jasper leert lopen.
A
lichamelijk
B
geestelijk

Slide 26 - Quiz

wat is juist? 1: Groei = groter worden
2: groei betekent nieuwe delen
3: ontwikkeling = groter worden
A
1 en 2
B
1 en 3
C
2 en 3
D
alleen 1

Slide 27 - Quiz

Waarvoor zijn hormonen?
A
Het aansturen van organen
B
Het geven van signalen aan organen
C
Het regelen van processen zoals groei en ontwikkeling
D
Alle 3 zijn juist

Slide 28 - Quiz

Wat hoort bij geestelijke ontwikkeling?
A
gevoelsleven
B
groeien
C
levenscyclus
D
metamorfose

Slide 29 - Quiz