Huishoudelijke werkzaamheden

Huishoudelijke werkzaamheden 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Huishoudelijke werkzaamheden 

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
Terugblik 
Huishoudelijke taken 
Stage opdracht
Aan de slag 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
De student kan:
 1. Een protocol lezen en toepassen. 
 2. Huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren. 
 3. Op een efficiënte manier werken met schoonmaakmiddelen.
 4. Op een ergonomische manier werken.

Slide 3 - Slide

Huishoudelijke taken
kinderopvang

Slide 4 - Mind map

Wat is een protocol

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Aan de slag
opdracht 1
Nu is het tijd om praktisch aan de slag te gaan met de schoonmaak.  
Jullie werken in tweetallen of viertallen.  
Volg deze stappen:  
 • Lees de werkmodellen voor de huishoudelijke werkzaamheden door en bekijk de filmpjes die hierbij horen. 
 • Voer de huishoudelijke werkzaamheden uit volgens het protocol. Dit doet ieder uit het groepje. De andere studenten uit het groepje kijken mee. Na afloop van de uitvoering van de taak geven de andere studenten feedback. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Is het protocol goed nagelopen?

Slide 8 - Slide

Opdracht 2
Bedenk een schoonmaakschema voor een van de volgende ruimtes: 
 • de slaapruimte in een kinderdagverblijf 
 • de sportruimte van een buitenschoolse opvang 
 • de buitenruimte van een tussenschoolse opvang 
 • het klaslokaal in een basisschool. 
Bedenk met elkaar welke vaste huishoudelijke werkzaamheden er zijn bij het schoonhouden van deze ruimte. Bepaal welke taken er dagelijks, wekelijks of periodiek gedaan moeten worden.  
Maak een schema (papieren kalender of digitaal) voor de huishoudelijke werkzaamheden voor deze ruimte. Schrijf dit uit in een document met een tabel in Excel.  
Vergelijk jullie schema met het schema in de volgende documenten:  
Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang 
Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal.

Slide 9 - Slide

Opdracht 3
Bedenk een logische schoonmaakvolgorde voor de volgende situaties: 
Jullie hebben heerlijk met de peutergroep buiten gespeeld. Een groepje heeft in de zandbak gespeeld, een ander groepje met water. Ook staan her en der de wagentjes, trekkertjes en andere spelmaterialen over het plein verdeeld. Het eind van de dag is in zicht. Tijd om naar binnen te gaan en de kinderen klaar te maken. De ouders zijn er zo om hun kinderen op te halen.  
Met de oudste kinderen van de bso, de acht- tot twaalfjarigen, heb je een sportactiviteit in de activiteitenruimte gedaan. De kinderen konden zich uitleven met verschillende balspelen. Eerst was er een kleine instructie (techniek) en daarna konden de kinderen oefenen.  
De tussenschoolse opvang is net afgelopen. De kinderen hebben in het uurtje pauze gegeten en gespeeld. Tijd om op te ruimen en de boel aan kant te maken.  
Welke huishoudelijke taken zijn er in deze situaties?
​ 
 
Maak een logische werkvolgorde voor deze huishoudelijke taken. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Volgende week 

Verdeel onderwerpen over ergonomisch werken over de groepjes. Onderwerpen kunnen zijn: 
 • werktijden 
 • legionellapreventie en -bestrijding 
 • een fris klaslokaal 
 • tilinstructies 
 • werken bij zomerse temperaturen 
 • RSI. 
Ieder groepje verzamelt informatie over één onderwerp.  
Ieder groepje presenteert aan de andere groepen de ergonomische instructies over hun onderwerp. 
Bundel de informatie uit de groepjes, zodat iedere student een aantal ergonomische voorschriften heeft.

Slide 12 - Slide