Thema 6. BS 2. Voedselrelaties

Basisstof 6.2 Voedselrelaties
Blz. 61
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Basisstof 6.2 Voedselrelaties
Blz. 61

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
2e uur
  • Terugblik 6.1 Wat is ecologie?
  • Uitleg 6.2 Voedselrelaties 
  • Zelfstandig werken 

Slide 2 - Slide

Abiotische factoren
Biotische factoren

Slide 3 - Drag question

Welk organisatieniveau uit de ecologie is zichtbaar op de afbeelding?
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Slide

Dieren eten verschillende dingen
Deze dieren eten alleen plantaardig voedsel (planten, grassen etc.) ze horen bij de groep 'planteneters'.
Leeuwen jagen op andere dieren voor hun voedsel, het zijn echte 'vleeseters'.
Een dode plant of dier worden gebruikt als voedsel voor de 'afvaleters' zoals de regenworm
Deze varkens eten net als de mens zowel planten en dieren. Ze worden 'alleseters' genoemd.

Slide 6 - Slide

Planteneter
Vleeseter
Alleseter
Afvaleter

Slide 7 - Drag question

2

Slide 8 - Video

00:14
Het konijn is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 9 - Quiz

00:26
De adelaar is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Slide

Voedselketen en Voedselweb
Kever eet plantaardig materiaal en is dus een planteneter
De specht eet in deze voedselketen de kever, maar de specht eet ook noten en zaden en is daarom een alleseter.
De grote ransuil eet de specht en is een vleeseter

Slide 12 - Slide

Verschil
Een voedselweb zijn
meerdere voedsel-
ketens die met el-
kaar samenhangen.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 15 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 16 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 17 - Quiz

Let op: een voedselketen of voedselweb begint altijd met een plant!

Slide 18 - Slide

Producenten= planten
produceren voedsel voor mens en dier

Slide 19 - Slide

consumenten 1ste orde= planteneters

Slide 20 - Slide

Consumenten 2e orde= vleeseters

Slide 21 - Slide

Hoe meer vleeseters, hoe meer ordes!

Slide 22 - Slide

Afvaleters= eten dode resten van planten en dieren

Slide 23 - Slide

Reducenten = bacterien
schimmels

Slide 24 - Slide

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 25 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 26 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 27 - Quiz

Het konijn is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 28 - Quiz

De uil is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 29 - Quiz