Corona en een SB-project coördineren

Corona en een SB-project coördineren
1 / 11
next
Slide 1: Slide
VoedingMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Corona en een SB-project coördineren

Slide 1 - Slide

Inhoud

Voorstellen
Welke vragen spelen er 
Wat houdt Kerntaak 2 eigenlijk in
Vragen beantwoorden en voorbeelden geven
Nabranders

Slide 2 - Slide

Vertel je naam
Waar blink je in uit

Slide 3 - Mind map

Welke vragen spelen er bij jullie?

Slide 4 - Open question

Wat is een project?
Een project is een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen, meestal uit verschillende vakgebieden, om een vastgesteld doel te bereiken. Een project is een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat.

Slide 5 - Slide

Kenmerken van een project zijn:
 • Een project heeft een duidelijk beginpunt of startpunt.
 • Een project heeft een doel. 
 • Een project heeft een opdrachtgever.
 • Een project beschikt over een budget. 
 • In een project werken mensen uit verschillende vakgebieden samen.
 • Een project heeft een eigen projectorganisatie. 
 • Een project moet georganiseerd worden. 
 • Een project heeft een plan van aanpak. 

Slide 6 - Slide

Waar moet het SB-project aan voldoen? 
 1. Zelfstandigheid 
 2. De aard van het project 
 3. De fasen van het project 1. Initiatieffase (werkproces P3-K2-W1) 2. Definitiefase (werkproces P3-K2-W1) 3. Ontwerpfase (werkproces P3-K2-W1) 4. Voorbereidingsfase (werkproces P3-K2-W2) 5. Realisatiefase (werkproces P3-K2-W3) 6. Nazorgfase (werkproces P3-K2-W3) 
 4. De complexiteit van het project 
 5. Beoordeelbaarheid Je moet op alle drie de werkprocessen (P3-K2-W1 t/m W3) individueel te beoordelen zijn. 
 6. De periode waarover het project loopt Het hele project duurt maximaal 24 weken.

Slide 7 - Slide

ad 4. De complexiteit van het project
De complexiteit van het project wordt bepaald door het aantal betrokken partijen (samenwerkingspartners), de uiteenlopende belangen, het aantal projectmedewerkers, het aantal deelnemers aan het project en de complexiteit van de doelstelling(en). Bij de beoordeling van de complexiteit moet je rekening houden met deze factoren. De opleiding draagt verantwoordelijkheid voor het feit dat je als student op een vergelijkbare manier geëxamineerd wordt. Als richtlijn geldt dat sprake moet zijn van minimaal 2 samenwerkingspartners (opdrachtgever, uitvoerder), 3 projectmedewerkers (waaronder de student) en 10 deelnemers. 

Slide 8 - Slide

Wie heeft er een goed idee??

Slide 9 - Mind map

Ideeën vanuit studenten en collega's
 • online leefstijlchallenge
 •  De beweegvriendelijke wijk. Bewoners betrekken. Infobijeenkomsten.
 • organiseer een themaweek op de basisschool(fysiek en/of online)
 • De clubkadercoach train de vrijwilligers, trainers. BSC ondersteunt de trainers op bepaalde momenten. 
 • QR code bootcamp
 • duathlon vanuit huis.

Slide 10 - Slide

Al mijn vragen zijn beantwoord!
Ja
Nee, ik heb nog een vraag

Slide 11 - Poll