Introductie Elektriciteit

Welkom 
havo-vwo-techniekhavo-3
schooljaar 2022-2023plattegrond
boeken
aanmelden bij LessonUp
introductie hoofdstuk 1
aanmelden bij methodesite NOVA 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom 
havo-vwo-techniekhavo-3
schooljaar 2022-2023plattegrond
boeken
aanmelden bij LessonUp
introductie hoofdstuk 1
aanmelden bij methodesite NOVA 

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 1 Elektriciteit

Slide 2 - Slide

Introductie
(via scherm delen)
Wat valt je op?

Slide 3 - Slide

Grootheden en eenheden
In de natuurkunde willen we vaak metingen doen.
Een meting doe je met een meetinstrument.

Slide 4 - Slide

Vul in:
Met een thermometer meet je de .............................

Slide 5 - Open question

Vul in:
Met een stopwatch meet je de
.................................

Slide 6 - Open question

Vul in:
Met een snelheidsmeter meet je de
........................

Slide 7 - Open question

Grootheid
Temperatuur, tijd en snelheid kunt je METEN.
Alles wat je kunt METEN noem je een GROOTHEID.
Onthoudt: een GROOTHEID is een MEETBARE EIGENSCHAP.
--> ClassNoteBook

Slide 8 - Slide

Als je een grootheid hebt gemeten 
wil je het resultaat ook graag noteren.
Bijvoorbeeld:
de geluidssterkte bij een feest is 95 decibel


Vraag:
Welke grootheid is hier gemeten?

Slide 9 - Slide

Vul in:
Temperatuur meet je in
.......................

Slide 10 - Open question

Vul in:
Tijd meet je in
...................

Slide 11 - Open question

Vul in:
Snelheid meet je in
...................

Slide 12 - Open question

Eenheid
Graden Celcius, meter en kilometer per uur zijn eenheden.
Een EENHEID zet je achter het getal van je meting.
Meten is nagaan hoe vaak de EENHEID van je meting 
past in de meting die je doet.
Onthoudt: Een EENHEID is de MAAT waarmee je meet.
--> ClassNoteBook

Slide 13 - Slide

Voorvoegsels
1 kilometer       = ...................... meter
1 millimeter     = ....................... meter
1 hectometer  = ....................... meter
1 decimer         = ....................... meter

Slide 14 - Slide

Voorvoegsels
1 kilometer       = 1000 (duizend) meter
1 millimeter     = 0,001 (een duizendste) meter
1 hectometer  = 100 (honderd) meter
1 cenitmeter     = 0,01 (een honderste) meter

Slide 15 - Slide

Voorvoegsels
kilo- , milli-, hecto-, en centi-
zijn voorbeelden van voorvoegsels.
De voorvoegsels op de volgende sheet moet je kennen en kunnen gebruiken.
--> ClassNoteBook

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Slide 19 - Slide

Samenvatting (Kijk in Teams --> ClassNoteBook)

 • In de natuurkunde doen we vaak metingen.
 • Een meting doe je met een meetinstrument.
 • Daarmee meet je een GROOTHEID,
   dus een MEETBARE EIGENSCHAP.
 • Een EENHEID is de MAAT waarmee je meet.
 • Een meting noteer je als:
      grootheid = getal x eenheid
      voorbeeld:  lengte = 4 meter 
                                        l = 4m
 • Voor een eenheid kun je een VOORVOEGSEL plaatsen.


Slide 20 - Slide

Leerdoelen introductie
 1. Je kunt uitleggen wat spanning en stroomsterkte zijn en hoe je deze grootheden meet.
 2. Je kunt uitleggen wat de frequentie van een trilling is. 
 3. Je kunt het verschil tussen een parallelschakeling en een serieschakeling uitleggen. 
 4. Je kunt rekenen met de eenheden van stroomsterkte en spanning. 
 5. Je kunt uitleggen welke stoffen geleiders en isolatoren zijn en daarvan een aantal voorbeelden geven. 
 6. Je kent de symbolen die je gebruikt om een schakelschema te maken

Slide 21 - Slide

Opdracht
 • Meld jezelf aan bij de methodesite van Nova, toegang via Som
 • Klascode: 3HC  707718   3HD 775106     3VE 679510   3THF 078886
 • Maak op de site de vragen van de introductie van Hoofdstuk 1
 • Klaar? Lees par. 1.1.

Slide 22 - Slide