H1.3 ontwikkeling in verschillende snelheden

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden
1 / 26
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 70 min

Items in this lesson

1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 1 - Slide

Planning
- Start 
- Wat weet je nog?
- Bespreken opdracht 3,4,6b 
- Leerdoelen
- Instructie H1.3 deel 1
- Maken opdracht 1,2,3
- Instructie H1.3 deel 2
- Maken opdracht 4,5
- Checken leerdoelen + afsluiting

Slide 2 - Slide

wat weet je nog van de vorige paragrafen?

Slide 3 - Slide

Welke landen zijn rijk?
A
periferie
B
semi-periferie
C
centrum
D
centrum-periferie

Slide 4 - Quiz

BRICS-landen horen bij
A
Centrum
B
Semi-Periferie
C
Periferie

Slide 5 - Quiz

Dit geeft de situatie weer in een ...... land : 
Centrum

Periferie

Slide 6 - Drag question

Bespreken opdracht 3,4,6b 

Slide 7 - Slide

Leerdoelen H1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden
- Je weet een aantal interne en externe oorzaken te noemen voor verschil in ontwikkeling. 
- Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen. 
- Je kunt door het vergelijken van verschillende kaarten aantonen dat een land arm is. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 

Slide 10 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 
 • Ligging (Landlocked)

Slide 11 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 
 • Ligging

Let op
natuurlijke oorzaken zijn niet bepalend of een land arm of rijk is!

Spelen echter wel een rol...

Slide 12 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem

Slide 13 - Slide

Corruptie, vriendjespolitiek.
Dictatuur vs. democratie

Slide 14 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw

Slide 15 - Slide

Waarom is het geboortecijfer hoger in arme landen dan in rijke landen?

Slide 16 - Slide

1. Geen toegang hebben tot, of kennis hebben van anticonceptie middelen.
2.  Kinderen kunnen helpen met werken (inkomsten voor gezin)
3.  Kinderen kunnen later zorgen voor de ouders als ze oud zijn. (in arme landen is er vaak geen pensioenstelsel)
4. Kinderen overlijden vaker --> meer kinderen dan is de kans groot dat er een paar overblijven voor de bovenstaande redenen.
5.  Invloed van godsdiensten. 

Slide 17 - Slide

Waarom is China een interessante afzetmarkt geworden?
Stap 1: Sovjetunie valt --> In de wereld meer vrijemarkteconomie
Stap 2: Fabrieken (van rijke Westerse landen) verplaatsen hun fabrieken naar lagelonen landen (zoals China)
Stap 3: Meer werkgelegenheid in China --> Stijgen de lonen in China. --> Chinezen hebben meer te besteden. 
Stap 4: Chinezen meer te besteden --> een interessante afzetmarkt. 

Slide 18 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw
 • Mate van ongelijkheid 
       (Gini-coëfficiënt): cijfer tussen 
       0 (zeer gelijk) en 1 (zeer ongelijk).


Slide 19 - Slide

Dus... interne oorzaken?
1. Natuurlijke oorzaken                             2. Menselijke oorzaken

Slide 20 - Slide

Dus... interne oorzaken?
1. Natuurlijke oorzaken.    
- Natuur   - Ligging (landlocked)

                       
2. Menselijke oorzaken
- Politiek systeem + corruptie
- Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw
- Mate van ongelijkheid

Slide 21 - Slide

Maken H1.3 Opdracht 1,2,3
(indien klaar kan je verder met opdracht 4,5)
timer
12:00

Slide 22 - Slide

Externe factoren
2 Type koloniën
Exploitatiekolonie: Hun rol was het leveren van grondstoffen(ook landbouwproducten) aan de moederlanden. BV. IndonesiË

Vestigingskolonie: Een kolonie waar kolonisten zich blijvend vestigen en de kolonie opbouwen. (vaak naar voorbeeld van het moederland). (bv. de Verenigde Staten)


Slide 23 - Slide

HW: H1.3 Maken opdracht 1 t/m 5

Slide 24 - Slide

Leerdoelen H1.3 
- Je weet een aantal interne en externe oorzaken te noemen voor verschil in ontwikkeling. 
- Je begrijpt dat in- en externe oorzaken van armoede met elkaar samenhangen. 
- Je kunt door het vergelijken van verschillende kaarten aantonen dat een land arm is. 

Slide 25 - Slide

Tot de volgende les!

Slide 26 - Slide