OPS leerjaar 2 thema 14 deel 2 De groep

1 / 31
next
Slide 1: Slide
ontwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

OPS leerjaar 2 thema 14 deel 2 
De groep
Benodigdheden student: 
Boek: Pedagogisch klimaat Hoofdstuk 9: De groep blz 136 - 150
Telefoon

Slide 2 - Slide

Lesinhoud

Theorie en opdrachten :
- Soorten groep
- Rollen in een groep
- Groepsnormen
- Groepsvorming
- Inzicht in de groep
- Invloed van de groep

Slide 3 - Slide

DOEL VAN DE LES:
• De student kan groeiprocessen herkennen en benoemen
• De student herkent rollen in de groep
• De student bevordert een positieve sfeer in de groep
• De student heeft oog voor de interactie in de groep
• De student bespreekt normen en waarden
• De student signaleert gedrag bij kinderen


Slide 4 - Slide

Hoe kun je het onderdeel 'de groep' koppelen aan het onderdeel 'veiligheid'?

Slide 5 - Open question

Wat is een groep?

Slide 6 - Slide

Wat is een groep?

Een verzameling mensen die 
een eenheid vormen op basis van 1 of meer overeenkomsten.  Daardoor voelen ze zich betrokken bij elkaar, hebben contact met elkaar en er is sprake van samenhorigheid.

Slide 7 - Slide

Noem eens een paar voorbeelden van een groep (op basis van die overeenkomsten).

Slide 8 - Open question

Groepsnormen
iedere groep heeft eigen waarden en normen

de normen en waarden hebben invloed op het gedrag binnen de groep

Slide 9 - Slide

Rollen in de groep
Iedereen heeft een rol en functie in een groep, dit wordt bepaald door:

- Hoe jij je gedraagt of opstelt
- Hoe anderen je zien en op je reageren
- Wat de taak of functie van de groep is (werk, vrienden, gezin)
Slide 10 - Slide

Dus: 
jouw rol is een gevolg van de interactie tussen jou en anderen.

Slide 11 - Slide

Rollen in een positieve groep:
Wanneer is een groep positief?

Slide 12 - Open question

Groepsdynamiek
De dynamiek in een groep heeft invloed op de ontwikkeling van de kinderen individueel. 
Als het veilig is in een groep kunnen kinderen elkaar uitdagen en stimuleren.
Zo leren kinderen samenwerken, respectvol omgaan met elkaar en hun eigen waarde kennen.


Slide 13 - Slide

Rollen in een positieve groep
Gezagsdrager
Sociaal werker
Organisator
Verkenner
Volger
Appellant
Grapjas

Slide 14 - Slide

Rollen in een positieve groep (2)
OPDRACHT: HOE HERKEN JE DEZE ROL IN EEN GROEP?

  1. Kies 1 rol uit
  2. Pak het boek bladzijde 138 erbij
  3. Hoe zou jij de rol omschrijven?
  4. Bedenkt 3 voorbeelden van gedrag die passen bij de rol


Slide 15 - Slide

Rollen in een positieve groep (3)
Bespreek samen per rol hoe je deze rol kunt zien in een groep

Gezagsdrager, Sociaal werker, Organisator, 
Verkenner, Volger, Appellant, Grapjas

Herken je eigenschappen in jezelf van 1 van deze rollen?

Slide 16 - Slide

Rollen in een negatieve groep:
Wanneer is een groep negatief?

Slide 17 - Open question

Rollen in een negatieve groep
machthebber
onrustzoeker
meelopers
zondebok

Slide 18 - Slide

Groepsvorming

Slide 19 - Slide

Groepsproces
een groep verandert en vormt zich door de manier waarop de groepsleden op elkaar reageren.

een groep ontwikkelt zich in 5 fasen

Slide 20 - Slide

Vormfase
KennismakingDe groepsleden komen voor het eerst samen. Groepsleden komen voor het eerst samen en iedereen zoekt naar zijn of haar rol binnen de groep.

Slide 21 - Slide

wat kun je als pm- of oa-er doen om de vormfase te ondersteunen?

Slide 22 - Mind map

Stormfase

De omgang tussen de groepsleden staat centraal. De groepsleden vormen subgroepjes en onderzoeken met wie ze goed kunnen opschieten. Groepsleden hebben aan het eind van de fase hun rol gevonden.

Slide 23 - Slide

Normfase
Omgangsregels worden vastgesteld, de rollen zijn verdeeld.
Er is meer rust en duidelijkheid in de groep.

Slide 24 - Slide

Prestatiefase
De groep heeft zich gevormd, de rollen liggen vast, de regels zijn duidelijk. Nu kan er gewerkt, gepresteerd en goed worden samengewerkt. Er heerst een ´wij´gevoel.

Slide 25 - Slide

Afscheidsfase

De laatste fase voordat de groep uit elkaar gaat. Iedereen kent elkaar, de sfeer is goed en de leden vinden het jammer dat de groep uit elkaar gaat.

Slide 26 - Slide

CASUS
Het is het begin van het schooljaar. De leerlingen van groep 4 zijn weinig taakgericht en er is veel onrust in de klas. Het kost de leerkracht moeite om iedereen aan het werk te houden. Leerlingen schreeuwen tegen elkaar, pakken spullen van elkaar af en gooien die door het lokaal. De jongens zijn verbaal zeer aanwezig; de meisjes kletsen en roddelen over elkaar in de les.

Slide 27 - Slide

In welke fase zit deze klas?
Licht je antwoord toe

Slide 28 - Open question

De lesstof over de groepsvorming is duidelijk voor mij?
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

Hoe kun je het groepsproces observeren en begeleiden?

Om goed op een groep in te spelen moet je kunnen inschatten hoe de groep gevormd is en welke rollen er zijn in de groep.  Door de interactie tussen de kinderen te observeren en analyseren krijg je een beeld van de groepsstructuur.

Slide 30 - Slide

Sociogram
Een sociogram is een 
visuele weergave van 
hoe de relaties liggen 
in de groep.

(Maak een sociogram bijv. met https://www.sometics.com/nl/sociogram)

Slide 31 - Slide