Les 2 fitometerloop

Les 2 :  letterloop + fitometerloop
Anne Bottequin
LPD 
19 (*) ondernemen spontaan acties om de eigen mogelijkheden en talenten in bewegingssituaties verder te ontwikkelen.
3 LO 25 duiden aan in welke bewegingssituaties ze zich goed voelen en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij hun fysieke en relationele mogelijkheden 

27 3LO 14 gaat kritisch om met bewegingsaanbod in de leefomgeving
28 3LO:16 leggen het verband tussen bewegen, gezondheid en samenleving (T).
3LO:20 geven eigen wijzigingen in fitheid aan en bepalen op basis hiervan hun eigen fitheidsdoelen .
3LO:22* zien het belang in van een goede fysieke conditie. 
1 / 14
next
Slide 1: Slide
L.O.Secundair onderwijs

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Les 2 :  letterloop + fitometerloop
Anne Bottequin
LPD 
19 (*) ondernemen spontaan acties om de eigen mogelijkheden en talenten in bewegingssituaties verder te ontwikkelen.
3 LO 25 duiden aan in welke bewegingssituaties ze zich goed voelen en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij hun fysieke en relationele mogelijkheden 

27 3LO 14 gaat kritisch om met bewegingsaanbod in de leefomgeving
28 3LO:16 leggen het verband tussen bewegen, gezondheid en samenleving (T).
3LO:20 geven eigen wijzigingen in fitheid aan en bepalen op basis hiervan hun eigen fitheidsdoelen .
3LO:22* zien het belang in van een goede fysieke conditie. 

Slide 1 - Slide

lln bekijken vooraf het les plan om les vlotter te laten verlopen
Anne Bottequin

Slide 2 - Slide

Anne Bottequin
Leerdoelen les 2 

Ik houd de inspanning vol en kies het voor mij correcte niveau.
Ik luister goed naar de instructie en voor het gevraagde uit.
Ik voer de fitheidsoefeningen  correct uit zoals op de kijkwijzer .


Slide 3 - Slide

Anne  Bottequin
opwarming 
lopen in 2 tallen rond de kegels A in wijzer zin B in tegenwijzerzin 

Slide 4 - Slide

Duoloop 

Tweetallen van ongeveer hetzelfde niveau (laten) maken. Loper 1 loopt het parcours snel linksom en loper 2 langzaam rechtsom. Als men elkaar tegenkomt blijft men in dezelfde looprichting doorlopen, maar wordt er gewisseld in snelheid: loper 1 gaat langzaam lopen en loper 2 snel.


Slide 5 - Slide

Organisatie 

Slide 6 - Slide

Duoloop variatie 

 Beide lopers lopen in dezelfde looprichting. Loper 1 start snel en loper 2 zeer langzaam. Loper 1 loopt snel totdat hij loper 2 heeft ingehaald. Daarna wisselen. Aandachtspunt: de “langzame” loper moet echt heel rustig lopen, anders duurt het te lang (en is het dus te inspannend) voordat loper 1 hem inhaalt.

Anne Bottequin

Slide 7 - Slide

Anne Bottequin
Letterloop: individueel 
Je loopt de eerste letter van je voornaam en de eerste letter van je achternaam je loopt in volle lijnen en men onderbreekt een looplijn niet.

Letterloop: in duo (zelfde niveau lopers) 
ieder leerling loopt individueel 2 letters en de ander raadt de welke .

Slide 8 - Slide

Anne Bottequin
per duo vertrekt men aan een kegel en loopt met het patroon dat door de LK wordt uit gelegd. LLn lopen 1 keer volledig patroon

Slide 9 - Slide

Anne Bottequin


Aan iedere kegel zoals aangeduid oef uitvoeren 
Dit wordt 2 maal uitgevoerd en je kiest zelf je niveau van uitvoering (aantal )

Slide 10 - Slide

Anne Bottequin


Aan iedere kegel zoals aangeduid oef uitvoeren 
Dit wordt 2 maal uitgevoerd en je kiest zelf je niveau van uitvoering (aantal )

Slide 11 - Slide

Anne Bottequin

Slide 12 - Slide

Anne Bottequin
Organisatie 2020

klas 1  = 17 lln    7X2      1X3( sterkste groep)

Klas 2 = 19ll       8X2      1X3( sterkste groep)

Slide 13 - Slide

Anne Bottequin
Evaluatie 

Slide 14 - Slide