Klas 2 Toets hoofdstuk 3 paragraaf 1 en 2

Toets
Hoofdstuk 3 paragraaf 1 en 2
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Toets
Hoofdstuk 3 paragraaf 1 en 2

Slide 1 - Slide

Iemand doet twee uitspraken:
I De twee grootste stromingen binnen de islam zijn de soennieten en de sjiieten.
II In Koeweit en in Irak leven meer sjiieten dan soennieten

A
I en II zijn beide goed
B
I en II zijn beide fout
C
I is goed en II is fout
D
I is fout en II is goed

Slide 2 - Quiz

Iemand doet twee uitspraken:
I De taal die in Iran wordt gesproken behoort tot de Arabische talen.
II In Israël wordt Hebreeuws gesproken.

A
I en II zijn beide goed
B
I en II zijn beide fout
C
I is goed en II is fout
D
I is fout en II is goed

Slide 3 - Quiz

Noteer of het om de absolute of relatieve ligging gaat.
a Iran is het meest oostelijk gelegen land in het Midden-Oosten.
b Riad (Riyad) ligt op 34"40' N.B. en 46"40' O.L.
A
a. relatieve ligging b. absolute ligging
B
a. absolute ligging b. relatieve ligging
C
a. relatieve ligging b. relatieve ligging
D
a. absolute ligging b. absolute ligging

Slide 4 - Quiz

Noteer de cijfers 1 tot en met 3 op je blad en zet er het juiste woord achter.
Een schip dat vroeger vanuit Iran naar Europa wilde varen, moest langs de zuidpunt van het continent …1… varen. Sinds de aanleg van …2… in het land Egypte kunnen de schepen veel sneller Europa bereiken. De …3… afstand is korter geworden.

Slide 5 - Open question

Koppel de juiste woorden aan elkaar
Voedsel
Gezondheidszorg
huisvesting
Onderwijs
analfabeten
electricteit/ water
eiwit en mineralen
medicijnen

Slide 6 - Drag question

sleep de klimaatgrafiek naar het juiste lanschap

woestijn
middellandse zeeklimaat

Slide 7 - Drag question

Wat kun je op deze kaart aflezen?
A
Bevolkingsdichtheid
B
BNP per hoofd van de bevolking
C
Godsdienst
D
Neerslag

Slide 8 - Quiz

Welke 2 begrippen horen bij deze afbeelding uit Dubai?
A
Expat en sociale ongelijkheid
B
Expat en regionale ongelijkheid
C
Arbeidsmigrant en sociale ongelijkheid
D
Arbeidsmigrant en regionale ongelijkheid

Slide 9 - Quiz

Op de foto's is sprake van ........... ongelijkheid
A
sociale
B
culturele
C
regionale
D
lokale

Slide 10 - Quiz


A
geopolitiek
B
relatieve ligging
C
agglomeratievoordeel
D
global shift

Slide 11 - Quiz

Het uitoefenen van macht door een land door gebruik te maken van zijn ligging noem je......
A
global shift
B
politiek systeem
C
geopolitiek
D
mainport

Slide 12 - Quiz

Welvaart kun je meten met het BNP/hoofd
A
Goed
B
Fout

Slide 13 - Quiz

De alfabetiseringsgraad geeft aan hoeveel mensen kunnen lezen en schrijven
A
Goed
B
Fout

Slide 14 - Quiz


In Dubai is een grote indoor skihal gebouwd als voorbeeld van duurzame ontwikkeling. Deze bewering is juist/onjuist omdat.............

Slide 15 - Open question


Stuwdammen brengen veel voordelen. Noem een nadeel.

Slide 16 - Open question

Welke begrippen/omschrijvingen horen bij elkaar?
welzijn
Diversificatie
Dubai
Burj Khalifa
expats
Arbeidsmigranten
Toerisme
Steeds meer aandacht voor toerisme en handel
inkomen besteed aan luxe voorzieningen
basisbehoeften

Slide 17 - Drag question


Noem twee maatregelen die in Dubai zijn genomen om in de toekomst een belangrijke stad te blijven.

Slide 18 - Open question