Th3: B7: Uitstoot en afval

B7: Uitstoot en afval
Th3: Mens en Milieu
1 / 11
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

B7: Uitstoot en afval
Th3: Mens en Milieu

Slide 1 - Slide

Doelstelling
 • Je kunt een aantal vormen van vervuiling van de lucht en de bodem noemen en je kent een aantal methoden van afvalverwerking

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Luchtvervuiling
 • Smog: een mengsel van rook en uitlaatgassen
 • Fijnstof: kleine stofdeeltjes die door verbranding van diesel ontstaan

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Bodemvervuiling
 • Chemisch afval op vuilnisbelten en bedrijventerreinen
 • Is de bodemvervuiling gevaarlijk voor de gezondheid, dan is het noodzakelijk dat de bodem afgegraven wordt (bodemsanering)
 • Soorten afval: recyclebaar, composteerbaar, klein chemisch afval (kca) en restafval

Slide 6 - Slide

Minder milieubelastend afval
Als het afval gescheiden wordt ingezameld, dan is het mogelijk om afvalstoffen opnieuw te gebruiken.
 • Recyclen
 • composteren
 • KCA

Slide 7 - Slide

Recycling
Afvalstoffen gebruiken als grondstoffen voor nieuwe producten
Bijvoorbeeld: glas, papier, blik, plastic

Er komen dus minder afvalstoffen in 
het milieu (vuilstort) terecht.

Slide 8 - Slide

Composteren
Reducenten breken groente-, fruit- en tuinafval (gft) af tot compost
 • Compost wordt gebruikt als mest
 • Alleen biologisch afval is te composteren

Slide 9 - Slide

KCA (klein chemisch afval)
Wordt in de meeste gemeenten apart ingezameld of er is een centrale plek om het in te leveren.

Slide 10 - Slide

Restafval
Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens of gestort op een vuilnisbelt.
+ De energie die vrijkomt bij het verbranden wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit.
-  Vuilnisbelten stinken en trekken ongedierte aan,

Slide 11 - Slide