3.1: Soorten mengsels

Soorten mengsels
  • Bijna alles is een mengsel
  • Lucht, koffie, sausjes, snoep

  • Oplossingen
  • Suspensies
  • Emulsies
1 / 17
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Soorten mengsels
  • Bijna alles is een mengsel
  • Lucht, koffie, sausjes, snoep

  • Oplossingen
  • Suspensies
  • Emulsies

Slide 1 - Slide

3.1: Soorten mengsels

Slide 2 - Slide

Soorten mengsels
Heterogeen mengsel
Het mengsel bestaat uit stoffen in verschillende fasen (vast, vloeibaar of gas)

Homogeen mengsel
Het mengsel bestaat uit stoffen in dezelfde fase 

Slide 3 - Slide

Meer mengsel
Er zijn meer soorten mengsel:
Rook: 
Schuim:
Nevel:
Legering:
Mengsels kunnen homogeen zijn of heterogeen. 

Slide 4 - Slide

Mengsels scheiden
Door het verschil in stofeigenschappen kun je mengsels scheiden. 
Deeltjesgrootte
Kookpunt
Oplosbaarheid
Dichtheid
Aanhechtingsvermogen


Slide 5 - Slide

mengsel scheiden

Slide 6 - Slide

Welke stofeigenschappen zouden gebruikt kunnen worden om mengsels te scheiden?

Slide 7 - Mind map

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 8 - Quiz

Mist is een mengsel, hoe noemen we zo'n mengsel?
A
Nevel
B
rook
C
legering
D
schuim

Slide 9 - Quiz

Een mengsel van zout en water is een ............. mengsel
A
homogeen
B
heterogeen

Slide 10 - Quiz

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 11 - Quiz

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Emulsie

Slide 12 - Quiz

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie

Slide 13 - Quiz

Wat is de definitie van een mengsel? Een mengsel...
A
bestaat uit een soort moleculen.
B
bestaat uit meerdere soorten moleculen.
C
bestaat uit meerdere moleculen.
D
bestaat uit meerdere soorten atomen

Slide 14 - Quiz

Wat zijn heterogene mengsels?
A
zijn mengsels waarvan je de aparte bestanddelen wel kan zien
B
zijn mengsels waarvan je de aparte bestanddelen niet meer kan zien

Slide 15 - Quiz

Ik snap de leerdoelen:
Je kunt stofeigenschappen waaraan een stof herkend wordt en voorbeelden van stofeigenschappen benoemen
Je weet wat het verschil is tussen een zuiver stof en een mengsel
Je weet in welke vorm mengsels kunnen voorkomen
Je weet wat het verschil is tussen homogene en heterogene mengsel
A
Ja
B
Nee
C
Een beetje....

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide