H3.1 Macro- en microniveau

HOOFDSTUK 2
Bouwstenen van stoffen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

HOOFDSTUK 2
Bouwstenen van stoffen

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen? 
 • Introductie hoofdstuk 2
   Waar gaat het over? Wat gaan we leren? 
 • Paragraaf 2.1: Marco- en microniveau 
 • Afsluiting van de les

Slide 2 - Slide

Hoofdstuk 2: Bouwstenen van stoffen 

2.1  Macro- en microniveau 
2.2 Het periodiek systeem
2.3 Formuletaal 
2.4 Atoombouw

Slide 3 - Slide

2.1 Macro- en microniveau
Aan het eind van de les kan je...
 • ..de begrippen macro- en microniveau uitleggen 
 • ..de modelvoorstelling van moleculen koppelen aan de
      verschillende fasen
 • ..uitleggen waarom je modellen en simulaties gebruikt bij
     scheikunde 

Slide 4 - Slide

Herhaling:
Welke stofeigenschappen ken je?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Video

Stoffen 
Macroniveau: Alles wat je waar kunt nemen met je zintuigen. Bijvoorbeeld de stofeigenschappen kleur en geur.

Microniveau:
Het niveau van de kleinste deeltjes waaruit een stof is opgebouwd. In deze paragraaf leren we over moleculen. Nog kleinere deeltjes, de atomen leer je kennen in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.4 leren we ook nog waaruit atomen bestaan! 

Slide 7 - Slide

Moleculen
Stoffen bestaan uit moleculen

Slide 8 - Slide

Modellen en simulaties
Model: een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, bijvoorbeeld de vergroting van moleculen in een tekening. 

Simulatie: een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid met bewegende beelden. Bijvoorbeeld de verandering van de vaste fase naar de vloeibare fase. 

Slide 9 - Slide

Het molecuulmodel

Slide 10 - Slide

Molecuulmodel
Gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 1. Elke stof bestaat uit uiterste kleine deeltjes, die moleculen zijn genoemd.
 2. Elke stof heeft zijn eigen soort molecuul
 3. Moleculen zijn altijd in beweging
 4. Moleculen trekken elkaar aan

Slide 11 - Slide

Vaste stof
Macro niveau: 
 • Hard, moeilijk te vervormen of samen te persen.
 • Kan zichzelf niet verplaatsen

Slide 12 - Slide

Vaste stof
Micro niveau:
 • Moleculen zitten dicht bij elkaar.
 • Moleculen trekken elkaar sterk aan.
 • Moleculen trillen op hun plaats.
 • Moleculen verplaatsen niet.

Slide 13 - Slide

Vloeistof
Macro niveau:
 • Neemt de vorm van het vat aan waar de vloeistof in zit.
 • Kan stromen en bewegen.
 • Is moeilijk samen te persen.

Slide 14 - Slide

Vloeistof
Micro niveau:
 • Moleculen hebben geen vaste plaats, bewegen langs elkaar heen
 • Meer ruimte tussen de moleculen

Slide 15 - Slide

Gas
Macro niveau:
 • Neemt de vorm aan van het vat waarin het gas zich bevind.
 • Is gemakkelijk samen te persen.
 • Oefent druk uit op de wanden van het vat.

Slide 16 - Slide

Gas
Micro niveau:
 • Moleculen bewegen met grote snelheid door elkaar
 • Moleculen bevinden zich op grote afstand van elkaar
 • Moleculen botsen vaak tegen wand van het vat

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Zelfstandige verwerking
Lees de tekst en maak de opdrachten van paragraaf 2.1. 
timer
20:00
Ben je al klaar? 
Bestudeer de volgende website:
https://periodieksysteem.com/

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Evaluatie van de lesdoelen:
Wat is het macroniveau?

Slide 21 - Open question

Vaste fase
Vloeibare fase
Gasfase 

Slide 22 - Drag question

Waarom gebruiken we modellen en simulaties bij scheikunde?
A
We gebruiken geen modellen en simulaties bij scheikunde
B
Omdat modellen precies het zelfde zijn als de werkelijkheid
C
Dit maakt het makkelijker om de werkelijkheid weer te geven

Slide 23 - Quiz