AFP Uitscheiding

Wat gaan we behandelen?
- Voorkennis testen woordweb
- Nieren en functies
- Urinewegen en functies
- Urinelozing
- Route van urine
-Film
- Ontlasting

1 / 29
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Wat gaan we behandelen?
- Voorkennis testen woordweb
- Nieren en functies
- Urinewegen en functies
- Urinelozing
- Route van urine
-Film
- Ontlasting

Slide 1 - Slide

Wat hoort bij het
urinestelsel?

Slide 2 - Mind map

De nieren 3 delen en functies
Nierschors: verwijdert afvalstoffen, 
overtollig water, overtollige zouten en
schadelijke stoffen--> zuiveren bloed.
niermerg: wint water en belangrijke 
stoffen terug
nierbekken: verzamelt de urine
NIEREN REINIGEN HET BLOED!!

Slide 3 - Slide

Overzicht doorsnee nier 

Nierkapsel

Nierschors

Niermerg

Nierbekken: Verzamelen van urine 


Urinebuis : 20 tot 30 cm lang 

Urineblaas

 


Slide 4 - Slide

Urinewegen en functie

verwijderen afvalstoffen uit je lichaam in de vorm van urine.

+
vervoeren van urine.


Slide 5 - Slide

Urine
Bestaat uit: 

- Afvalstoffen ( Uream, creatinine, urinezuur)
- Water
- Zouten
- Schadelijke stoffen

Slide 6 - Slide

Filteren

Nieren filteren per dag 200 liter vocht

99% komt weer terug in de bloedsomloop

Bij vocht te kort heb je donkere urine

Bij veel drinken is je urine licht van kleur


Bekijk je ochtendurine, hoe ruikt urine soms?

Slide 7 - Slide

Urinelozing

Ander woord voor urinelozing is mictie.

Mictie gebeurt ongeveer 3 tot 6 keer per etmaal.


Als de blaas ongeveer 250 ml urine bevat rekt blaas uit --> zenuw sein ruggemerg --> hersenen-->  reflex aandrang plassen


* aanspannen uitwendige sluitspier  --> plassen 

Bij een blaasvulling van 500 ml moet je plassen! --> anders te vol 

Slide 8 - Slide

Verwijderen van urine uit het lichaam
- van het nierbekken gaat de
urine via de urineleider naar
de blaas
- in de blaas wordt de urine 
tijdelijk opgeslagen
- via de urinebuis verlaat de
urine het lichaam

Slide 9 - Slide

Blaas spant aan tijdens plassen -->  urineleiders worden dichtgedrukt 
zodat:
 de urine niet terugstroomt naar de nieren.

Slide 10 - Slide

Urinewegen

Slide 11 - Slide

zonder nieren gaan we dood
Volgende dia: niertransplantatie!

Vraag: BEN JIJ DONOR?

Zonder nieren hopen afvalstoffen zich op en wordt het bloed niet meer gezuiverd!  Waterhuishouding raakt uit balans.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Maar......wat is nog meer uitscheiding??????
Ontlasting ( defecatie )

Endeldarm --> Rectum --> Anus --> Sluitspier 
 Rekking wand endeldarm -->  defecatiereflex

Vraag:
Hoe vaak ga jij? Vaste tijd? 

Slide 16 - Slide

Einde
Vragen?

Slide 17 - Slide

Volgende weekSpijsverteringSlide 18 - Slide

QUIZ!

Slide 19 - Slide

lichtgele urine is normaal maar kan ook duiden op:
A
ontsteking
B
niet behandelde diabetes
C
teveel fosfaten in de urine
D
bloed in de urine

Slide 20 - Quiz

Bevinden de nieren zich onder of boven het middenrif ?
A
onder
B
boven

Slide 21 - Quiz

een volwassene zou minstens ................ moet drinken
A
1500
B
1000
C
2000
D
1300

Slide 22 - Quiz

schuimende urine kan duiden op
A
teveel bier gedronken hebben
B
nierstenen
C
diabetes
D
mogelijke ontsteking

Slide 23 - Quiz

Wanneer iemands nieren niet goed werken, dan moet deze persoon worden
A
gedottert
B
gedialiseerd
C
gereanimeerd
D
gesteriliseerd

Slide 24 - Quiz

Uit welke 3 onderdelen bestaat een nier?

Slide 25 - Open question

2 lage onderdelen van het urinestelsel zijn ?
A
Blaas en urinebuis
B
Urineleiders en urinebuis
C
Nieren en blaas
D
Blaas en urineleiders

Slide 26 - Quiz

Hoe vaak op een dag passeert je bloed je nieren?
A
100x
B
150x
C
200x
D
250x

Slide 27 - Quiz

Met 1 nier kan je leven
A
Ja
B
Nee
C
Uiterlijk een half jaar

Slide 28 - Quiz

Je moet minimaal 1 x per dag ontlasting hebben
A
Ja
B
Nee

Slide 29 - Quiz