MA KB 3.7 Gemeente en provincie

§7 Gemeente (en provincie)
1 / 31
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Uitleg bij Thema's Maatschappijleer, hoofdstuk Politiek, §7 Gemeente en provincie

Items in this lesson

§7 Gemeente (en provincie)

Slide 1 - Slide

Lesdoelen & Lesplanning
- Weten jullie wat de gemeente doet
- Weten jullie de taken van de burgemeester
- Weten jullie de taken van de wethouders
Lesplanning: 
Herhalen vorige paragrafen
Uitleg 3.7
Individueel aan de slag

Slide 2 - Slide

Aankomende vrijdag
Gemeentehuis; 
Raadsleden, wethouders en misschien de burgemeester
Debatteren

Beste gedrag! 

Slide 3 - Slide

Herhaling Politiek

Slide 4 - Slide

POLITIEK LINKS
POLITIEK RECHTS

Eerlijke inkomens verdeling
Zwakkeren bescherming
Een overheid die alleen straft en controleert

Slide 5 - Drag question

Sleep de partij naar de richting waar deze het meeste bij hoort.
Linkse Politiek
Politieke midden
Rechtse Politiek

Slide 6 - Drag question

Kabinet 
Regering 
Minister  + Staatssecretarissen + koning 
Minister + Staatssecretarissen   

Slide 7 - Drag question

Kabinet
Parlement
Controleert
Legt verantwoording af aan

Slide 8 - Drag question

Terugblik: zet de stappen van het wetsvoorstel in de juiste volgorde.
1
2
1
2
3
4
5
6

Slide 9 - Drag question

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Taken van de gemeente
Onder andere:
  • Burgerzaken (Rijbewijs, trouwen, geboorte aangeven)
  • Orde en veiligheid (Politie) 
  • Economie
  • Zorg
  • Verkeer
  • Milieu

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

0

Slide 14 - Video

1
2
Noem minimaal 2 dingen die
de gemeente beslist

Slide 15 - Mind map

Burgemeester en wethouders
Het dagelijks bestuur van de gemeente (B&W)

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Wie heeft de meeste invloed binnen de gemeente?
A
Gemeenteraad
B
Wethouders
C
Burgemeester
D
Burgers

Slide 22 - Quiz

Het college van B & W staat voor......
A
Burgers en woonwijken
B
Burgemeester en wethouders
C
Burgers en wethouders

Slide 23 - Quiz

Wat is de hoofdtaak van het College van B & W?
A
Bepalen wat de gemeentraad moet uitvoeren
B
deze zorgen dat het geld opgemaakt wordt
C
Deze voeren het beleid uit dat de gemeenteraad gemaakt heeft
D
Deze hebben veel overleg met de Tweede Kamer

Slide 24 - Quiz

Wat is een burgemeester NIET?
A
Voorzitter van de gemeenteraad
B
Baas van politie en brandweer
C
Gekozen door de inwoners de gemeente
D
Lid van een landelijke politieke partij

Slide 25 - Quiz

Vul de begrippen op de juiste plek in de tekst in.

In Nederland hebben alle gemeente een eigen                            De mensen die daarin zitten zijn de                              Zij beslissen wat er moet gebeuren in de gemeente.
De raadsleden horen allemaal bij een politieke                          . Iedereen vind andere dingen belangrijk. Nederland is een democratie dat betekend dat je mag                           op wie je wilt. Hoe meer stemmen een partij krijgt hoe meer ze voor het zeggen hebben.
Stemmen
gemeenteraad
partij
raadsleden

Slide 26 - Drag question

Bekijk het schema hieronder. 
Vul de woorden in op de goede plek.
College van B&W
burgemeester
gemeenteraad
wethouders
legt verantwoording af aan
controleert
kiezers

Slide 27 - Drag question

Volksvertegenwoordiging
Dagelijks bestuur
Gemeenteraad
College van B&W
Regering
Parlement
Kabinet
Controleert
Legt verantwoording af
Uitvoering wetten
Stemmen over wetsvoorstellen

Slide 28 - Drag question

Wetgevende macht
(Stemmen)
Uitvoerende macht
(Uitvoeren)
Voorzitter dagelijks bestuur
Landelijk
Gemeente
Parlement
Burgemeester
Ministers
Wethouders
Gemeenteraad
Premier

Slide 29 - Drag question

Aan de slag ! 
Maak 3.7
Opdracht 1 t/m 5
11 & 12

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide