3.7 Gemeente en provincie

Gemeente en provincie
1 / 17
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Uitleg bij Thema's Maatschappijleer, hoofdstuk Politiek, §7 Gemeente en provincie

Items in this lesson

Gemeente en provincie

Slide 1 - Slide

timer
0:30
Noem minimaal 2 dingen die
de gemeente beslist

Slide 2 - Mind map

Taken van de gemeente
Onder andere:
  • burgerzaken
  • orde en veiligheid
  • Economie
  • Zorg
  • Verkeer
  • Milieu

Slide 3 - Slide

Wie neemt de beslissingen in de gemeente?
A
Tweede Kamer
B
Gemeenteraad

Slide 4 - Quiz

0

Slide 5 - Video

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 6 - Slide

Burgemeester en wethouders
Het dagelijks bestuur van de gemeente (B&W)

Dus het kabinet van de gemeente....

Slide 7 - Slide

Gemeenteraad
Stemmen over belangrijke beslissingen en het controleren van het B&W (burgemeester en wethouders)

Dus de Tweede Kamer van de gemeente....

Slide 8 - Slide

Wie neemt de besluiten in de gemeente?
A
Gemeenteraad
B
Wethouders
C
Burgemeester
D
Burgers

Slide 9 - Quiz

Wat zijn de belangrijkste taken van de gemeenteraad?
(meer antwoorden zijn goed)
A
Stemmen over besluiten
B
Controleren van burgers
C
Uitvoeren van de besluiten
D
Controleren van College van B&W

Slide 10 - Quiz

Vul de begrippen op de juiste plek in de tekst in.

In nederland hebben alle gemeente een eigen                            De mensen die daarin zitten zijn de                              Zij beslissen wat er moet gebeuren in de gemeente.
De raadsleden horen allemaal bij een politieke                          . Iedereen vind andere dingen belangrijk. Nederland is een democratie dat betekend dat je mag                           op wie je wilt. Hoe meer stemmen een partij krijgt hoe meer ze voor het zeggen hebben.
Stemmen
gemeenteraad
partij
raadsleden

Slide 11 - Drag question

provincies
Er zijn 12 provincies in Nederland.

Slide 12 - Slide

Provinciale Staten
Gedeputeerde Staten
commissaris van de Koning
{
voorzitter vergaderingen
Elk een eigen werkterrein.
Dagelijks bestuur
Volksvertegenwoordiging.
Stemmen over besluiten.
Controleren GS
]
Gekozen: 1x in de 4 jaar
Kiezen de Eerste Kamer
minister president / burgemeester van de provincie
minister / wethouders van de provincie
Tweede Kamer / gemeenteraad van de provincie

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

de provincie
Zaken die te groot zijn voor een gemeente, maar waarbij het ook niet handig is om ze landelijk te regelen. Bv. nieuwe woonwijken

Slide 15 - Slide

Welke bestuurslaag heeft de meeste macht?
Zet van links naar rechts.
Provincie
Rijksoverheid
Gemeente

Slide 16 - Drag question

Nu maken
De opdrachten in het werkboek. Werk samen als je dat fijn vindt.
Basis = 3.5
Kader = 3.7 

Slide 17 - Slide