Hoofdstuk 1 Vlakke figuren

Hoeveel graden zijn de 3 hoeken van een driehoek samen?
A
90
B
180
C
270
D
360
1 / 21
next
Slide 1: Quiz
WiskundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoeveel graden zijn de 3 hoeken van een driehoek samen?
A
90
B
180
C
270
D
360

Slide 1 - Quiz

In een driehoek is :
Hoek A 90 graden
Hoek B 60 graden
Hoe groot is hoek C?
A
0
B
30
C
60
D
90

Slide 2 - Quiz


Welke hoek is in deze driehoek de rechte hoek?
A
A
B
B
C
C

Slide 3 - Quiz

scherphoekige driehoek
rechthoekige driehoek
stomphoekige driehoek
scherphoekige, gelijkbenige driehoek
rechthoekige, gelijkbenige driehoek
stomphoekige, gelijkbenige driehoek
gelijkzijdige driehoek

Slide 4 - Drag question

Vlakke figuren (2D)
Ruit
Parallellogram
Vierkant
Rechthoek
Vlieger
Trapezium

Slide 5 - Drag question

Sleep de vierhoeken waarvan 
de diagonalen loodrecht zijn 
naar het groene blok.

Slide 6 - Drag question

In een gelijkzijdige driehoek zijn alle hoeken
A
50 graden
B
60 graden
C
70 graden
D
80 graden

Slide 7 - Quiz

Hoe groot is hoek C?
A
210 graden
B
55 graden
C
30 graden
D
Kun je zo niet berekenen, driehoek is niet rechthoekig.

Slide 8 - Quiz

In een driehoek is een hoek 40 graden en een andere hoek is 65 graden. Hoe groot is de derde hoek?
A
95 graden
B
55 graden
C
75 graden
D
85 graden

Slide 9 - Quiz

welke eigenschappen
van een parallellogram ken je?

Slide 10 - Mind map

 5 Eigenschappen van een parallellogram
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden

Slide 11 - Slide

welke eigenschappen
van een ruit ken je?

Slide 12 - Mind map

 5 Eigenschappen van een parallellogram
en 3 van een ruit
 • de overstaande zijden zijn even lang
 • de overstaande zijden zijn evenwijdig
 • de overstaande hoeken zijn even groot
 • een parallellogram is draaisymetrisch 
 • de diagonalen delen elkaar doormidden
 • alle zijden zijn even lang
 • diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • diagonalen zijn de symmetrieassen 
en voor een ruit:

Slide 13 - Slide

welke eigenschappen
van een vlieger ken je?

Slide 14 - Mind map

 4 Eigenschappen van een vlieger

 • één diagonaal is de symetrieas
 • de symetrieas deelt de andere diagonaal doormidden
 • de diagonalen staan loodrecht op elkaar
 • twee paar zijden zijn even lang

Slide 15 - Slide

welke eigenschappen
van een trapezium ken je?

Slide 16 - Mind map

 1 Eigenschappen van een trapezium
en 4 eigenschappen van een gelijkbenig trapezium

 • een vierhoek met twee evenwijdige lijnen

 • één symetrieas
 • twee evenwijdige zijden
 • twee gelijke zijden
 • hoeken twee aan twee even groot

Slide 17 - Slide

1.3: Driehoek met 1 zijde en 2 hoeken tekenen

Voorbeeld 33:
Van              is 
KL = 8 cm,         
        = 35o 
         = 70o

Teken mee in je schrift bij de aantekeningen.
ΔKLM
K
L

Slide 18 - Slide

1.3: Driehoek met 2 zijde en 1 hoek er tussen tekenen

Voorbeeld 38:
Van              is 
PQ = 6 cm,         
        = 85o   
QR = 5 cm. 

Teken mee in je schrift bij de aantekeningen.
ΔPQR
Q

Slide 19 - Slide

1.3: Driehoek met 3 zijden tekenen

Voorbeeld 42:
Van              is AB = 4 cm, AC = 3 cm en BC= 6 cm. 

Teken mee in je schrift bij de aantekeningen.
ΔABC

Slide 20 - Slide

Wat is de hoekensom van PQRS?
A
90°
B
180°
C
270°
D
360°

Slide 21 - Quiz