Klas 3 - §2.1 - Macro en micro - LHE

Hoofdstuk 2: Bouwstenen van stoffen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2: Bouwstenen van stoffen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

H2.1 Macro- en microniveau

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen 2.1
 • Het verschil uitleggen tussen het macroniveau en microniveau
 • Je kunt uitleggen wat moleculen zijn
 • Je kunt een reden opnoemen waarom je modellen gebruikt bij scheikunde
 • Je kunt een beschrijving geven van de drie fasen op microniveau
 • Je kunt de verschillen tussen zuivere stoffen en mengsels uitleggen op microniveau

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Macroniveau en microniveau
Macroniveau: alles van een stof wat je met je zintuigen kunt waarnemen (met je ogen zien en neus ruiken, handen aanraken)

Microniveau: alles van een stof wat te klein is om waar te nemen -> je hebt het over de deeltjes waaruit een stof bestaat

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Deeltjes waaruit een stof bestaat
Er stond net "de deeltjes waaruit een stof bestaat". Wat zijn dat? Moleculen!

Moleculen: moleculen zijn de kleine deeltjes waaruit een stof bestaat
Verander je het molecuul... dan heb je een
nieuwe stof gemaakt met nieuwe stofeigenschappen.


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Is dit macro- of microniveau?
Het suiker in de verpakking
heeft een poedervorm
A
Waarneming op macroniveau
B
Waarneming op microniveau

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Is dit een waarneming op macro- of microniveau?
De geur van lavendel.
A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Is dit macro- of microniveau?
Ik teken een molecuul van een lavendelgeurstof
A
Macroniveau
B
Microniveau

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Is dit een waarneming op macro- of microniveau?
Water stroomt over mijn handen
A
macroniveau
B
microniveau

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Modellen in de scheikunde
Modellen in de scheikunde: zijn een schematische weergave van de werkelijkheid

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Modellen in de scheikunde
Waarom gebruiken we modellen bij scheikunde?
Bij scheikunde gebruik je het deeltjesmodel:
Hierbij gelden de volgende twee wetmatigheden
 1. Elke stof bestaat uit zijn eigen soort moleculen 
 2. Moleculen bewegen altijd*! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen.


*Vraag: Er is één moment/punt waarop moleculen wel stilstaan! Wanneer is dat ook alweer?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Waar zit het warme water?
A
Links
B
Rechts

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Fases op microniveau
Je moet de kenmerken van elke fase op microniveau kennen en kunnen tekenen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

De drie fasen op microniveau
Vast fase: moleculen zit dicht op elkaar
                      moleculen trillen op hun plek maar kunnen niet van                            hun plek bewegen
Vloeibare fase: moleculen zitten nog steeds dicht tegen elkaar
                                 moleculen kunnen vrij langs elkaar bewegen
Gasfase: afstand tussen de moleculen is groot
                    moleculen bewegen met een grote snelheid 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Mengsels op microniveau
Je moet mengsels kunnen herkennen en beschrijven op microniveau:
Stel jezelf de volgende vragen.

Bij mengsels op microniveau:
-In welke fases zijn alle stoffen aanwezig?
-Hoe verdelen ze zich onderling in het mengsel?
Vraag:
Welk type mengsel is hier afgebeeld? Waar zie je dat aan? 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat is hier op microniveau uitgebeeld?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat is hier op microniveau uitgebeeld?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Wat is hier op
microniveau uitgebeeld?
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie
D
Emulgator

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Wat is hier op
microniveau
uitgebeeld?
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie
D
Emulgator

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Aan de slag met huiswerk voor 2.1
Wat doen?
- Lees de paragraaf tekst in je FLEX boek en maak de opgaven:
3V:    7 t/m 16
- Werk samen, stel mij vragen als je er niet uitkomt
- Tot het eind van de les kun je aan je huiswerk werken
- Volgende les is er controle en komen de uitwerkingen op Classroom
- Klaar? Lees alvast 2.2 en oefen met de "A-niveau" opgaven uit paragraaf 2.2

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Nu kun je
 • Het verschil uitleggen tussen het macroniveau en microniveau
 • Je kunt uitleggen wat moleculen zijn
 • Je kunt een beschrijving geven van de drie fasen op microniveau
 • Je kunt de verschillen tussen zuivere stoffen en mengsels uitleggen op microniveau
 • Je kunt een reden opnoemen waarom je modellen gebruikt bij scheikunde

Slide 23 - Slide

This item has no instructions