1.3 Budgetteren moet je leren

3 mavo
1.3 Budgetteren moet je leren 
1 / 48
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Je leert in deze les dat je je kunt verzekeren tegen de financiële gevolgen van een schade. Je leert wat een premie is, en wat het eigen risico daar voor invloed op heeft.

Items in this lesson

3 mavo
1.3 Budgetteren moet je leren 

Slide 1 - Slide

Begroting

Slide 2 - Mind map

Herhaling lesdoelen 1.2
 • Door wie word jij als consument beïnvloed?
 • Wat is marketing en de marketingmix?
 • Wat voor soorten reclame zijn er?

Slide 3 - Slide

Lesdoelen 1.3
 • Wat voor inkomsten en uitgaven kun je hebben?
 • Waarom is budgetteren nodig en hoe doe jij dat?
 • Hoe maak je berekeningen die je nodig hebt bij budgetteren?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

NIBUD
Nibud = Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting


Taken
 1. Onderzoek naar inkomsten en uitgaven van mensen     
 2. Advies geven over omgaan met geld 
 3. Advies over het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven. 

Slide 6 - Slide

Nibud: soorten uitgaven
 1. Dagelijkse uitgaven
 2. Vaste lasten
 3. Incidentele uitgaven
Dagelijkse uitgaven:
de gewone uitgaven die je betaald van het huishoudgeld (bijv. eten, drinken, persoonlijke verzorging)
Vaste lasten:
de uitgaven die iedere maand of kwartaal terugkomen (bijv. rekening voor gas en elektriciteit, woonlasten, verzekeringen, contributies en abonnementen)
Incidentele uitgaven:
uitgaven die je niet zo vaak doet of die niet regelmatig zijn (kleding, meubels, vakantie, reparaties)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Begroting & budgetteren
Begroting
Een overzicht van je verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende periode.
Budgetteren
Zorgen dat je uitgaven niet hoger worden dan je inkomsten

→ dus geen geld tekort komen

Slide 9 - Slide

Reserveren
Betekenis
 • Geld opzijzetten (sparen) om hier later grote of onverwachte uitgaven mee te betalen.   
 • Je reserveert vooral voor incidentele* uitgaven (vakantie, aanschaf duur apparaat).   
 • *incidenteel: af en toe
Formule
bedrag dat je nodig hebt : aantal maanden = reservering per maand
Voorbeeld
Sophie wil over twee jaar een scooter van € 1.800 kopen.  

Hoeveel moet ze per maand reserveren? 

€ 1.800 : 24 = € 75 per maand reververen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Omrekenen

Slide 12 - Slide

Omrekenen: week naar maand
 • 1 jaar heeft 52 weken
 • 1 jaar heeft 12 maanden.

 • 1 maand heeft 28, 29, 30 of 31 dagen
 • 1 maand heeft dus ZELDEN 4 weken...

Slide 13 - Slide

€25 euro zakgeld krijg je per maand.
Hoeveel krijg je per week?

Slide 14 - Open question

Inkomensvormen


 • Inkomen uit arbeid + bezit  → wel tegenprestatie
 • Inkomensoverdracht → geen tegenprestatie
Inkomen uit arbeid
- Loon/salaris
- Vakantiegeld
- Loon in natura
(spullen/diensten i.p.v. geld)
- Winst van ondernemer
Inkomen uit bezit
Rente, huur, pacht
Overdrachtsinkomen
Uitkering, zakgeld, kleedgeld of kinderbijslag

Slide 15 - Slide

Welke soorten uitgaven zijn er?
A
Vaste lasten
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Incidentele uitgaven
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 16 - Quiz

Hoeveel weken heeft 1 jaar?
A
50
B
51
C
52
D
53

Slide 17 - Quiz

Hoeveel maanden heeft één jaar?
A
10
B
11
C
12
D
Ligt aan het jaar.

Slide 18 - Quiz

Hoe noemen we het bij de begroting als je te weinig geld hebt? Dus meer uitgaven dan inkomsten.
A
Tekort
B
Winst
C
Verlies
D
Overschot

Slide 19 - Quiz

Bij wie kun je terecht voor informatie en tips over budgetteren?
A
Consumentenbond
B
ANWB
C
De bank
D
Het Nibud

Slide 20 - Quiz

Geld opzijleggen voor bepaalde uitgaven.
A
budgetteren
B
restwaarde
C
reserveren

Slide 21 - Quiz

Budgetteren is nodig:
(kies 2 goede antwoorden)
A
– als de inkomsten gelijk blijven;
B
– als de uitgaven veranderen;
C
– als je niet wilt sparen;
D
Budgetteren is altijd nodig. – als de uitgaven blijvend hoger zijn dan de budgetten.

Slide 22 - Quiz

Inkomen in natura valt onder ...
A
Inkomen uit arbeid
B
Inkomen uit overdracht
C
Inkomen uit bezit
D
Overheidsinkomen

Slide 23 - Quiz

loon is een voorbeeld van...
A
overdrachtsinkomen
B
inkomen uit bezit
C
inkomen in natura
D
inkomen uit arbeid

Slide 24 - Quiz

Huur is een voorbeeld van ....
A
Inkomen uit arbeid
B
Inkomen uit bezit
C
Overdrachtsinkomen

Slide 25 - Quiz

Bij welke inkomensvorm is er geen sprake van een tegenprestatie?
A
inkomen uit bezit
B
inkomen uit arbeid
C
inkomen uit zorg
D
overdrachtsinkomen

Slide 26 - Quiz

Als je rente ontvangt op je spaarrekening dan is dit:
A
Inkomen in natura
B
Overdrachtsinkomen
C
Inkomen uit bezit
D
Inkomen uit arbeid

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Link

Wat heb je geleerd?

Slide 29 - Slide

Wat is het doel van een begroting?
A
Een begroting zorgt ervoor dat je genoeg geld uitgeeft.
B
Een begroting dient als bewijs voor de belastingdienst
C
Een begroting geeft je inzicht in je toekomstige inkomsten en uitgaven.
D
Een begroting is een goede oefening in hoofdrekenen.

Slide 30 - Quiz

Benzine tanken hoort bij de ...
A
Huishoudelijke uitgaven
B
Incidentele uitgaven
C
Vaste lasten
D
Wekelijkse uitgaven

Slide 31 - Quiz

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: persoonlijke uitgaven, huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven.
Tot welke groep behoort de reparatie van een computer?
A
Persoonlijke uitgaven
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Vaste lasten
D
Incidentele uitgaven

Slide 32 - Quiz

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: persoonlijke uitgaven, huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven.
Tot welke groep behoort de aankoop van een cd-speler?
A
Persoonlijke uitgaven
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Vaste lasten
D
Incidentele uitgaven

Slide 33 - Quiz

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: persoonlijke uitgaven, huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven.
Tot welke groep behoort de aankoop van een allesreiniger?
A
Persoonlijke uitgaven
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Vaste lasten
D
Incidentele uitgaven

Slide 34 - Quiz

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: persoonlijke uitgaven, huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven.
Tot welke groep behoort de contributie van een zwemclub?
A
Persoonlijke uitgaven
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Vaste lasten
D
Incidentele uitgaven

Slide 35 - Quiz

Als je geld uitgeeft voor het abonnement van je telefoon zijn dat ..
A
dagelijkse uitgaven.
B
incidentele uitgaven.
C
vaste uitgaven.
D
vaste lasten.

Slide 36 - Quiz

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: persoonlijke uitgaven, huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en incidentele uitgaven.
Tot welke groep behoort een abonnement op een tijdschrift?
A
Persoonlijke uitgaven
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Vaste lasten
D
Incidentele uitgaven

Slide 37 - Quiz

Wat voor inkomsten en uitgaven kun je hebben?

Slide 38 - Open question

Waarom is budgetteren nodig en hoe doe jij dat?

Slide 39 - Open question

Hoe maak je berekeningen die je nodig hebt bij budgetteren?

Slide 40 - Open question

Extra uitleg

Slide 41 - Slide

Vaste lasten:
Vaste lasten zijn kosten die elke maand terug komen.
Wanneer je een eigen woning hebt (huur of koop), zijn er kosten die elke maand terug komen.
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Hypotheek of huur
 • verzekeringen (inboedel en opstal)
 • riool- en afvalstoffenheffing
 • waterschapslasten
 • elektrischiteit, gas en water
 • telefoon, tv en internet

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Video

Slide 44 - Video

Slide 45 - Video

Extra oefening

Slide 46 - Slide

1. Bekijk opdracht 24 t/m 32 op bladzijde 30 van 'oefenopgaven' en maak diegene die jij lastig vindt.

2. Bekijk opdracht 12 t/m 21 op bladzijde 33 t/m 35 van 'rekenen' en maak diegene die jij lastig vindt.

Slide 47 - Slide

Extra uitdaging

Slide 48 - Slide