WAW periode 3 lesweek 6 Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

WAW periode 3 lesweek 6A Gedragsproblemen en gedragsstoornissen
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

WAW periode 3 lesweek 6A Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Slide 1 - Slide

Vandaag
 • Terugblik door vragen
 •  Stelling
 • Gedragsproblemen
 • Opdrachten
 • Casussen in groepjes
 • Afsluiten

Slide 2 - Slide

Bij het innemen van bijtende stoffen moet je het kind direct laten braken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

Vanaf hoeveel graden spreek je over koorts?
A
37,5
B
38,5
C
38
D
40

Slide 4 - Quiz

Vandaag
Gedragsproblemen

Slide 5 - Slide

Aantal gedragsproblemen neemt toe
Ben je het hier mee eens? Licht toe.

Slide 6 - Open question

Gedrag
Gedrag is alles wat mensen doen of juist niet doen

Slide 7 - Slide

Gedrag bestaat uit drie aspecten
1. Motorisch aspect
2.  Cognitief aspect
3. Sociaal-affectief aspect 

Slide 8 - Slide

Gedrag wordt gezien als probleemgedrag als jij dit zo als professional ervaart
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

Het roepen en schreeuwen in de klas is een voorbeeld van probleemgedrag
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

Als een meisje stil is in de klas dan vind ik dit probleemgedrag
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Opdracht
Zoek in het boek wat het verschil is tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Slide 12 - Slide

Welke gedragsproblemen vind je in het boek?

Slide 13 - Mind map

Welke gedragsproblemen herken je op je stage?

Slide 14 - Open question

Casussen
a) Elk groepje krijgt een casus over een kind met gedragsproblemen.
b) Analyseer de casus door het gedrag te beschrijven, de mogelijke oorzaken te identificeren en de impact van het gedrag op de leerling, medeleerlingen en het leerproces te evalueren.
c) Bedenk ten minste drie manieren die je als PM-er zou kunnen gebruiken om het gedragsprobleem aan te pakken. Voor elke strategie, beschrijf in detail hoe je deze zou implementeren en welke positieve effecten je verwacht.
d) Bespreek het belang van een positieve en ondersteunende relatie met de kinderen bij het omgaan met gedragsproblemen.
e) Beschrijf hoe je als onderwijsassistent emotioneel en professioneel kunt reageren op uitdagend gedrag zonder de leerling te stigmatiseren.
f) Bespreek met elkaar wie jullie bevindingen bij het klassikaal bespreken gaat delen.


Slide 15 - Slide

WAW periode 3 lesweek 6B Gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Slide 16 - Slide

Vandaag
 • Terugblik 
 • Gedragsstoornissen
 • Filmpje
 • Eigen ervaring
 • Posteropdracht
 • Afsluiten

Slide 17 - Slide

Wanneer kinderen zich niet kunnen ontplooien kunnen zij agressief gedrag ontwikkelen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Faalangst is altijd negatief van aard
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Vandaag
Gedragsstoornissen

Slide 20 - Slide

ADHD
Alle dagen heel druk

Slide 21 - Slide

Autisme
Mensen met autisme willen graag alleen zijn

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Gedragsstoornissen
De meeste gedragsstoornissen zijn aangeboren (zenuwstelstel en informatieverwerking).
Wij bespreken de volgende stoornissen:
 • Concentratiestoornissen (ADHD en ADD)
 • Contactstoornissen (ASS: autisme, PDD-NOS, asperger, RET syndroom en stoornis van Heller)
 • Antisociale stoornissen (ODD en OCD)
 • Depressiviteit

Slide 24 - Slide

Welke ervaring met gedragsstoornissen heb je?
Bespreek in tweetallen

Slide 25 - Slide

Hoe hebben gedragsproblemen en gedragsstoornissen met elkaar te maken?

Slide 26 - Open question

Posteropdracht
We maken vier groepjes. Elk groepje krijgt een gedragsstoornis als onderwerp. Op de poster zet je bovenaan welke stoornis je uitschrijft. Vervolgens schrijf je op wat het betekent en welke vormen er zijn. Daarna schrijf je DO's (wat moet je wel doen als PM-er) en DONT's (wat moet je niet doen als PM-er) op. 
De poster presenteer je in de klas. Maak aantekeningen voor je kennistoets in lesweek 8. 

Slide 27 - Slide

Wat neem je voor jezelf mee over gedragsstoornissen?

Slide 28 - Open question