orio vvt vp top omgaan met complex gedrag

complex gedrag 
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

complex gedrag 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

lesdoelen
je kan na deze les vertellen hoe je kan omgaan met complex gedrag.
de student heeft kennis gemaakt met middelen misbruik en verslaving
de student heeft wederom kennis gemaakt met frontotemporale dementie, lewy body dementie, ziekte van huntington

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Link

casus: misleid door mw Minkema (lewy body dementie) duur 18 min
cce.nl
stop na : 5.18 min

ga in 4 tallen bespreken ,hoe je de casus van mw Minkema gaat oppakken en maak een korte samenvatting van jullie interventies.

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Wat is probleemgedrag?
A
Alle gedrag van de zorgvrager dat door zorgverleners als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren
B
Alle gedrag van de zorgvrager dat door de omgeving als een probleem wordt ervaren
C
Alle gedrag van de zorgvrager dat door de zorgvrager zelf als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 24 - Quiz

Onder probleemgedrag, ofwel 'onbegrepen gedrag', verstaan we alle gedrag van de cliënt dat door deze cliënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem of haar heen.
Lewy body dementie is een ziekte waarbij de overdracht van neurotransmitters verstoord is
A
juist
B
onjuist

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

beschrijf met welke symptomen Lewy body dementie vaak mee begint

Slide 26 - Open question

aanvulling,
zonder aanleiding vallen
wanen
apathie
depressiviteit
mensen met lewy body dementie reageren goed op haloperidol( een antipsychotica)
A
juist
B
onjuist

Slide 27 - Quiz

choline-esterase remmers vb rivastigmine
Noem 4 aandachtspunten bij de verzorging en begeleiding met mensen die Lewy body dementie hebben

Slide 28 - Open question

ondersteunen bij verwerkingsproces
veilige omgeving
ondersteunen bij adl
ondersteunen bij  mantelzorgers
aanbieden van passende activiteiten

bij frontotemporale dementie is kenmerkend dat de zorgvrager een juist ziekte inzicht heeft.
A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

noem 3 gedragingen die kenmerkend zijn voor een zorgvrager met de diagnose frontotemporale dementie

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Slide 31 - Video

This item has no instructions

wat zegt Erik Scherder over alcohol en ouderen tav hun gezondheid?

Slide 32 - Open question

ontremming--> vrolijk
onderdrukken van alle functies, minder alert van zintuigelijke waarneming, maar ook de vitale functies (hersenstam) beneden--> coma verhoogd risico

dopamine komt vrij  uitlokkende factor

wanneer de werking van de frontale kwab niet goed functioneert door alcohol dan ontstaat agressie tgv niet goed werkende amandelkern
A
juist
B
onjuist

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

alcoholproblematiek wordt in het ziekenhuis weinig herkend
symptomen waarmee mensen worden opgenomen zijn: 
vage lichamelijke klachten (vermoeidheid, maag darm klachten, gewichtsverlies, regelmatig vallen)
angst, depressie, slaapstoornissen
zelfverwaarlozing

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

wat wordt verstaan onder semantische dementie

Slide 35 - Open question

zorgvrager moeite met spraak en taalbegrip.
ze behouden een goed geheugen voor dagelijkse gebeurtenissen

toenemende mate van dwangmatigheid.
een zorgvrager met de diagnose Korsakov wordt benadert vanuit de 5 K's benoem deze

Slide 36 - Open question

korte zinnen
concreet aangeven
consequent in de benadering'
creatief
continu 


noem 3 symptomen van het syndroom van Korsakov

Slide 37 - Open question

geheugen
desorientatie in plaats en tijd
faalangst
decorumverlies
sociale isolatie

Slide 38 - Video

This item has no instructions

wat neem je mee uit deze les?

Slide 39 - Open question

This item has no instructions