Maken van een ecogram

Sociaal netwerk
Maken van een ecogram
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Sociaal netwerk
Maken van een ecogram

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • De student weet wat het sociale netwerk is
 • De student weet wat een ecogram is.
 • De student weet wat het doel is van een ecogram.
 • De student weet welke vaste gegevens in een ecogram staan.
 • De student weet waarom een sociaal netwerk belangrijk is

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is het sociale netwerk?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions


Waarom is een sociaal netwerk belangrijk?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Sociaal netwerk
Een sociaal netwerk is belangrijk voor de vervulling van iemands basisbehoeften.
uit onderzoeken:
 • helpt bij stress
 • preventief tegen depressie, 
 • Vergroot maatschappelijke kansen van mensen
 • belangrijk bij het verwerken van ernstige of traumatische gebeurtenissen.
 • Het stelt mensen in staat anderen te helpen en daardoor voor zichzelf en anderen iets te betekenen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat is een ecogram?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Ecogram
Met een ecogram brengen we de belangrijke sociale contacten van de zorgvrager in beeld.

Schema/ Overzicht

Slide 7 - Slide

Een ecogram heeft de vorm van een ster. Je tekent een cirkel in het midden van het schema. Daarin staat de naam van de cliënt. Vervolgens maak je rondom deze cirkel allerlei rondjes. De rondjes staan voor de persoonlijke contacten van de cliënt. In de brochure is te zien hoe de ster precies opgemaakt wordt.
Welke gegevens zijn er allemaal opgenomen in een ecogram?

Slide 8 - Mind map

Een ecogram laat het sociale netwerk van de cliënt zien. Deze gegevens verbind je met de cirkel in het midden van de ecogram: de cliënt. Bij zo'n verbinding laat een ecogram het soort relatie met de cliënt zien. Over het soort relatie vul je 4 vragen met letters in. Deze 4 letters staan voor:
(p)raktische steun
(g)ezelschap
(a)dvies en uitwisseling van informatie
(e)motionele steun
Meestal gaat het om een aantal vaste gegevens. 
Ecogram
 • Familie
 • Andere relaties (vrienden, medebewoners, oude kennissen en collega's, geestelijk raadslieden
 • Zakelijke contacten (arts, fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende medewerker of activiteitenbegeleidster

Slide 9 - Slide

This item has no instructions
Wat is het doel van een ecogram?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Het doel van een ecogram
Uit een ecogram kan duidelijk worden:

Welke hulpbronnen de cliënt heeft in zijn omgeving om zijn behoeften te vervullen en waar dit nog versterkt moet worden.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
Een ecogram heeft de vorm van een ster. 

Je tekent een cirkel in het hart van het schema. 

De rondjes staan voor de persoonlijke contacten van de bewoner

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
Meestal gaat het om een aantal vaste gegevens;
 • Gezin van herkomst (G)
 • Overige familieleden (F)
 •  Vrienden (V)
 • Oude buren, collega’s en kennissen (K)  
 • Buren (B)
 • Medebewoners (M)
 • Raadslieden (R)
 • Zorgverleners (Z)

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
De cirkels worden via een lijn verbonden met het hart

Er zijn drie soorten lijnen:
Elke lijn is ook met een pijn gericht:
 • Van de zorgvrager naar de ander
 • Van de ander naar de zorgvrager
 • En wederzijds (twee pijlen)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken
Invullen bij elk contact:

P= Praktische steun (materiële functie) 
A= Advies (informatiefunctie) 
G= Gezelschap (aansluitingsfunctie)
E=Emotionele steun (affectieve functie)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Ecogram maken in de praktijk
Voorbeeldvragen bij het maken van een ecogram: 
• Met wie praat u als u het moeilijk hebt? 
• Welke rol speelt deze persoon in uw leven? 
• Met wie gaat u (weleens) naar buiten? 
• Hoe is het contact met familieleden? 
• Bij wie gaat u wel eens op bezoek? 
• Correspondeert (brieven, ansichtkaarten, fax, e-mail) u? En met wie is dat? 
• Gaat u wel eens uit logeren en bij wie? 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • De student wee.t wat een ecogram is.
 • De student weet wat het doel is van een ecogram.
 • De student weet welke vaste gegevens in een ecogram staan. 
 • De student weet waarom een sociaal netwerk belangrijk is

Slide 20 - Slide

This item has no instructions