10-01-2022

Lineaire verbanden
1 / 36
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Lineaire verbanden

Slide 1 - Slide

y = 1/3 x + 2
y = 2x + 3
y = 3x + 2

Slide 2 - Drag question

y = 3x + 2
y = 1/3 x + 2

Slide 3 - Slide

Lineair verband
Recht evenredig verband

Slide 4 - Slide

Een recht evenredig verband is altijd lineair.
Waar
Niet waar

Slide 5 - Poll

Welke verbanden zijn recht evenredig?

Slide 6 - Slide

Welke verbanden zijn lineair?
A
D
A en B
A en C
A en D
B en D
C en D
A, B en D
A, C en D
B, C en D

Slide 7 - Poll

Welke verbanden zijn recht evenredig?

Slide 8 - Slide

Los op: 6(x + 4) = -x + 3

Slide 9 - Open question

6(x + 4) = -x + 3
6x + 24 = -x + 3

Slide 10 - Slide

6(x + 4) = -x + 3
6x + 24 = -x + 3
24 = -7x + 3

Slide 11 - Slide

6(x + 4) = -x + 3
6x + 24 = -x + 3
24 = -7x + 3
21 = -7x 

Slide 12 - Slide

6(x + 4) = -x + 3
6x + 24 = -x + 3
24 = -7x + 3
21 = -7x 
-3 = x

Slide 13 - Slide

6(x + 4) = -x + 3
6x + 24 = -x + 3
24 = -7x + 3
21 = -7x 
x = -3

Slide 14 - Slide

Wanneer geldt B > R?
Blauw: y = 7,5x - 27
Rood: y = 4,5x + 21

Slide 15 - Slide

Wanneer geldt B > R?

Slide 16 - Open question

Wanneer geldt B > R?
Blauw: y = 7,5x - 27
Rood: y = 4,5x + 21

Slide 17 - Slide

Wanneer geldt B > R?
7,5x - 27 = 4,5x + 21

Slide 18 - Slide

Wanneer geldt B > R?
7,5x - 27 = 4,5x + 21
3x = 48


Slide 19 - Slide

Wanneer geldt B > R?
7,5x - 27 = 4,5x + 21
3x = 48
x = 16


Slide 20 - Slide

Wanneer geldt B > R?
Blauw: y = 7,5x - 27
Rood: y = 4,5x + 21

x > 16 of x < 16?

Slide 21 - Slide

Wanneer geldt B > R?
Blauw: y = 7,5x - 27
Rood: y = 4,5x + 21

x > 16 of x < 16?

Slide 22 - Slide

Welke richtingscoëfficiënt hoort er bij de lijn die door de punten A(15, 300) en B(42, 138) gaat? Rond zo nodig af op 2 decimalen.
A
-7,68
B
-6
C
-0,17
D
7,68

Slide 23 - Quiz

Wat is de rc van de lijn door A(15, 300) en B(42, 138)?
Δy / Δx =


Slide 24 - Slide

Wat is de rc van de lijn door A(15, 300) en B(42, 138)?
Δy / Δx =
(yB - yA) / (xB - xA)

Slide 25 - Slide

Wat is de rc van de lijn door A(15, 300) en B(42, 138)?
Δy / Δx =
(yB - yA) / (xB - xA)
(138 - 300) / (42 - 15) =


Slide 26 - Slide

Wat is de rc van de lijn door A(15, 300) en B(42, 138)?
Δy / Δx =
(yB - yA) / (xB - xA)
(138 - 300) / (42 - 15) =
-162 / 27 = -6

Slide 27 - Slide

Wat is nu de formule die bij de lijn hoort?
A
y = -6
B
y = -6 + b
C
y = ax - 6
D
y = -6x + b

Slide 28 - Quiz

De lijn gaat door A(15, 300) en B(42, 138).
We weten dat de algemene formule y = -6x + b is.
Bereken b en maak de formule af

Slide 29 - Open question

Maak de formule af
A(15, 300) en B(42, 138)
y = -6x + b

Slide 30 - Slide

Maak de formule af
A(15, 300) en B(42, 138)
y = -6x + b
300 = -6 ⋅ 15 + b

Slide 31 - Slide

Maak de formule af
A(15, 300) en B(42, 138)
y = -6x + b
300 = -6 ⋅ 15 + b
300 = -90 + b

Slide 32 - Slide

Maak de formule af
A(15, 300) en B(42, 138)
y = -6x + b
300 = -6 ⋅ 15 + b
300 = -90 + b
390 = b

Slide 33 - Slide

Maak de formule af
A(15, 300) en B(42, 138)
y = -6x + b
300 = -6 ⋅ 15 + b
300 = -90 + b
b = 390 

y = -6x + 390

Slide 34 - Slide

Leerdoelen
  • Je kan de formule van een lijn bij een grafiek geven
  • Je kan een recht evenredig verband herkennen in een     grafiek en in een tabel 
  • Je kan een lineaire vergelijking oplossen
  • Je kan een lineaire ongelijkheid oplossen
  • Je kan de formule van een lijn vinden wanneer twee punten     gegeven zijn

Slide 35 - Slide

Huiswerk
Paragraaf 3.3
Opgave 55, 56, 57 (blz. 132, 133)
Studyflow

Slide 36 - Slide