Hoofdstuk 6 (kgt): Hoe worden wetten gemaakt?

Hoofdstuk 6
Hoe worden wetten gemaakt?
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3,4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Instructions

Maatschappijkunde VMBO kgt hoofdstuk 6 (Seneca)
Hoe worden wetten gemaakt? 

Items in this lesson

Hoofdstuk 6
Hoe worden wetten gemaakt?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik het vorige hoofdstuk?
 • 4 fasen in het proces van politieke besluitvorming toe te passen 
 • 2 rollen van ambtenaren in de politieke besluitvorming
 • 3 kenmerken waardoor ambtenaren een grote invloed hebben   op het opstellen en uitvoeren van beleid
 • 3 functies die media in een democratie spelen toe te passen 
 • de rol en de noodzaak van het sluiten van compromissen 
Terugblik vorige les

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik dit hoofdstuk?
 • de 9 rechten die horen bij de taken van het   Parlement
 • uit te leggen dat het bestuur van de provincie en   de gemeente gebonden is aan wetten en   besluiten van de landelijke overheid
 • de 3 terreinen waar de overheid zorg voor draagt   in een verzorgingsstaat
Ik leer...

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Waar bestaat het parlement ook al weer uit?
Waar bestaat het parlement ook al weer uit? 

Slide 4 - Open question

This item has no instructions


Wie zitten er ook al weer in het kabinet?
Wie zitten er ook al weer in het kabinet?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

De 2 taken van het parlement 
 1. Medewetgever
 2. Controleren van het kabinet

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Rechten die horen bij de taak als medewetgever
Rechten Eerste en Tweede Kamer
 • Goed- of afkeuren van wetsvoorstellen 
 • Budget- of begrotingsrecht
Rechten Tweede Kamer
 • Recht van initiatief
 • Recht van amendement

Slide 7 - Slide

*vraag van mij: Else, ik zou vooral nog wel meer info willen geven over de rechten van de tweede kamer, zal ik de rechten dan op 2 aparte slides zetten? Vond het ook wel belangrijk dat ze het overzicht en onderscheid zo zien. Wat zou jij doen?

Ik zou inderdaad nog een aparte slide maken over 2e kamer. Ook omdat ik eerst dacht huh het staat er twee keer in (de Tweede kamer). En met een vraag kan je denk ik het onderscheid (wat inderdaad ook belangrijk is) inzichtelijk maken. 

Een tweede kamerlid wil graag
een deel van een wet aanpassen. Welk recht hoort daarbij?
Een tweede kamerlid wil graag een deel van een wet aanpassen. Welk recht hoort daarbij?
A
Budget- of begrotingsrecht
B
Recht op initiatief
C
Goed- of afkeuren van wetsvoorstellen
D
Recht op amendement

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Rechten die horen bij de controlerende taak
 • Recht om een mondelinge of schriftelijke vraag te stellen 
 • Recht om een motie in te dienen 
 • Recht om de ministers ter verantwoording te roepen
 • Het recht op een parlementair onderzoek (inclusief enquête)
 • Begrotings- of budgetrecht

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Situatie: een kamerlid wil vragen om extra uitleg over hoe het kabinet zorgt dat een nieuwe wet wordt ingevoerd.

Slide 10 - Slide

Voor de docent: op de volgende slide wordt een vraag over deze situatie gesteld. 
Welk recht van het parlement
hoort bij de situatie op de vorige slide?
Welk recht van het parlement hoort bij de situatie op de vorige slide?
Situatie: een kamerlid wil vragen om extra uitleg over hoe het kabinet zorgt dat een nieuwe wet wordt ingevoerd.
A
Het recht op een parlementair onderzoek
B
Het recht om een vraag te stellen
C
Het recht om een motie in te dienen
D
Recht om de ministers ter verantwoording te roepen

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministers moeten verantwoording afleggen voor hun beleid. Ministers en staatssecratissen zijn verantwoordelijk voor het beleid. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Ben jij het eens met de motie van
wantrouwen tegen de minister van Defensie?
Ben jij het eens met de motie van
afkeuring tegen de minister van Defensie? 
Ja
Nee

Slide 14 - Poll

This item has no instructions

Van welk probleem in de samenleving
zou jij graag willen dat opgelost
wordt door een wet?
Van welk probleem in de samenleving
zou jij graag willen dat opgelost
wordt door een wet?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Verzorgingsstaat
De overheid is verantwoordelijk voor een minimumniveau van bestaanszekerheid van alle burgers 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions


Op welke manier laat de overheid
zien dat hij een verzorgingsstaat is?
Op welke manier laat de overheid zien dat hij een verzorgingsstaat is?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Stelsel van sociale zekerheid
Wetten die horen bij de verzorgingsstaat 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

De wetten in het stelsel van sociale zekerheid hebben te maken met: 
 • Collectieve welzijnsvoorzieningen
 • Een rechtvaardige inkomensverdeling
 • Bevorderen van werkgelegenheid

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

De sociale grondrechten
Grondwet artikel 19: zorg voor baan en veilig werk 
Grondwet artikel 20: zorg voor armen

Grondwet artikel 21: zorg voor woonomgeving

Grondwet artikel 22: zorg voor gezondheid en huizen 
Grondwet artikel 23: zorg voor onderwijs 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Koppel de situatie/wet aan de juiste wet die hoort bij het stelsel van sociale zekerheid 
Collectieve welzijnsvoorzieningen
Rechtvaardige inkomensverdeling
Bevorderen werk-
gelegenheid
Mensen die meer verdienen moeten ook meer belasting betalen. 
De leerplichtwet 
De overheid probeert bedrijven te stimuleren om te innoveren.

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

Kan je naar de rechter gaan als
jij van mening bent dat de overheid
niet voldoende huizen regelt en zich
dus niet aan de sociale grondrecht houdt?
Kan je naar de rechter gaan als jij van mening bent dat de overheid niet voldoende huizen regelt en zich dus niet aan de sociale grondrecht houdt? 
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quiz

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik dit hoofdstuk?
 • de 9 rechten die horen bij de taken van het   Parlement
 • uit te leggen dat het bestuur van de provincie en   de gemeente gebonden is aan wetten en   besluiten van de landelijke overheid
 • de 3 terreinen waar de overheid zorg voor draagt   in een verzorgingsstaat
Ik leerde...

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Hoe was het vroeger met de democratie en hoe zal het in de toekomst zijn
Einde van de les 'Hoe worden wetten gemaakt?'

Slide 26 - Slide

This item has no instructions