Les 6 - describing animals and habitat - much and many

Welcome HV1B :)
timer
0:30
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welcome HV1B :)
timer
0:30

Slide 1 - Slide

#Goals
At the end of this lesson...

 • You have learned the names of animals, their body parts and habitats.
 • You know how to say that something belongs to someone
 • You can use 'much' and 'many' correctly

Slide 2 - Slide

Homework for today
Study: theme words, A & C
Aantekeningen possessive form
Do: exercises 11, 12, 13 & 14 (p. 62 & 65)
Do: exercises 29 & 30 (p. 74 & 75)

Slide 3 - Slide

Wat denk jij dat 'much', 'many' & 'a lot of' betekenen?

Slide 4 - Open question

Betekenis
 • Much, many & a lot of betekenen allemaal veel in het Nederlands.


 • Je gebruikt ze alleen niet allemaal hetzelfde. Kijk naar de volgende voorbeelden en probeer het verschil tussen much & many te raden!

Slide 5 - Slide

Voorbeelden
 1. many friends
 2. much water
 3. many chairs
 4. much time
 5. many superheroes
 6. much water 

Slide 6 - Slide

Uitleg much & many
 • Je gebruikt much als het woord dat erna komt enkelvoud en ontelbaar is.

Do you have much work? 
We haven't got much money.

Kan je het woord water tellen?

Slide 7 - Slide

Uitleg much & many
 • Je gebruikt many als het woord dat erna komt meervoud en telbaar is.

He hasn't got many friends.
Do we have many videogames?

Tip: Je kunt meervoud herkennen aan de letter -s achter een woord.

Slide 8 - Slide

Which one should you use?

Many --> voor telbare zelfstandige naamwoorden

I have got many questions.

Do you have many friends?

Much --> voor ontelbare zelfstandige naamwoorden

We don't have much homework.

There is much snow left.


Slide 9 - Slide

Dus: een woord is telbaar wanneer:


 • je het kunt tellen (duh!) --> 1 dog - 2 dogs
 • je er a of an voor kunt zetten --> a girl, an orange
 • het een meervoud heeft --> 1 child, 3 children

Slide 10 - Slide

much / many 
Much and many

Slide 11 - Slide

Much and many

Veel

Slide 12 - Slide

Let op!


Deze woorden zijn NIET telbaar:

money, sun, homework, information, water, air, snow

Slide 13 - Slide

MUCH
MANY
boys
information
unicorns
sun
noise
Trains

Slide 14 - Drag question

Welk woord hoort waarbij? Sleep het woord naar het juiste witte vlak.
MANY
MUCH
pocketmoney
tables
witches
buses
fun
light
fans

Slide 15 - Drag question

A lot of
 • A lot of betekent veel, net als bij many & much.

 • A lot of gebruik je bij bevestigende (+) zinnen.

 • Much/ many gebruik je bij vragende (?)/ ontkennende (-) zinnen. 

Slide 16 - Slide

Voorbeelden
 • I have a lot of friends. (+)
 • She has not got many friends. (-)
 • Do we have much homework? (?)
 • The school has a lot of pupils. (+)
 • Our village has not got much snow. (-)
 • Does the cat have many kittens? (?)

Slide 17 - Slide

I have got ... problems.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 18 - Quiz

The dogs aren't ... fun.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 19 - Quiz

How ... milk is left in the fridge?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 20 - Quiz

Are there ... ghosts in that creepy building?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 21 - Quiz

They haven't got ... paint left in the store
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 22 - Quiz

My brother has ... problems with my dad.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 23 - Quiz

Samenvatting
'Much', 'many' & 'a lot of' betekenen allemaal 'veel'.
Enkelvoud / ontelbaar
Meervoud / telbaar
Bevestigende zinnen
We have a lot of money.
They have a lot of friends.
Ontkennende zinnen
We don't have much money.
They don't have many friends.
Vragende zinnen
Do we have much money?
Do they have many friends?

Slide 24 - Slide

I understand when I should use much and many
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 25 - Poll

homework:
Study: theme words, A, C (pages 96 & 97)
Stones 13 & 14 (pages 70, 72 & 98)
Grammar: possessives (aantekeningen & flexbook p. 75 & 99) and much & many (aantekeningen  & flexbook p. 76 & 99)
Do: exercises 22, 23 & 26 (p. 70, 71 & 72)

Slide 26 - Slide