Les 4: Protocollen en procedures

Kwaliteitszorg 
1 / 35
next
Slide 1: Slide
kwaliteitszorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vandaag: 
- Inventarisatie knelpunten 
- Uitschrijven knelpunten 

Tijd over: 
- Protocollen en procedures Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Welk knelpunt ga je aanpakken voor dit examen? Benoem jouw knelpunt

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Kwaliteitscirkel van Deming
Wat: Pak je boek erbij en zoek in groepjes uit wat de Cirkel van Deming inhoudt. 
1. Wat is de cirkel van Deming. 
2. Wat heeft deze cirkel te maken met jullie kwaliteitsverbetering? 

Wie: in groepjes. 
Tijd: 10 minuten. 
Klaar: We bespreken het na. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Cirkel van Deming
PLAN: Je wilt het knelpunt gaan aanpakken. Maak een plan van aanpak. Hoe wil je het knelpunt gaan inbrengen bij collega's? Hoe wil je het probleem gaan aanpakken? Wie heb je daarbij nodig? Welke meetinstrumenten ga je gebruiken en waarom? Wanneer is jouw kwaliteitsverbetering geslaagd? 

DO: Voer de kwaliteitsverbetering uit. 

CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. (hiervoor heb je een meetinstrument nodig) 

ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Maak de opdracht; 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Meetinstrumenten gebruiken in het onderzoek 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Welke soorten meetinstrumenten zijn er?

Observeren
Vragenlijsten / Enquêtes 
Interviewen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Bepalen meetinstrument
 • Wat is het onderwerp?
 • Wat is je doel?
 • Wie is je doelgroep? 

Welk meetinstrument ga je gebruiken? 
Vragenlijst / observatielijst / interview 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Vragenlijst
Wat wil ik allemaal te weten komen over mijn onderwerp? 

Hulpmiddel: Mindmap 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Welke soort vragen ga ik stellen?
 • Ja/Nee vragen 
 • Open vragen
 • Meerkeuze vragen 
 • Schaalvragen 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Weet u waar de aftekenlijsten van de medicatie liggen?


Ja 
Nee Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Waar liggen de aftekenlijsten van de medicatie? 

- In de medicatiekluis
- Deze hangen in het kantoor
- Deze zijn te vinden in het dossier van de zorgvrager


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Waar liggen de aftekenlijsten voor de medicatie? 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

U weet waar de aftekenlijsten van de medicatie liggen

 • Helemaal mee eens 
 • Mee eens 
 • Neutraal 
 • Mee oneens 
 • Helemaal mee oneens 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Tips: 

- Stel neutrale vragen
- Duideijke vraagstelling 
    - Voorkom een dubbele ontkenning 
    - Voorkom 'vage begrippen' = vaak, soms

- Laat een proefpersoon de vragenlijst invullen om te checken of jouw vragenlijst duidelijk is. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Observatielijst 

 • Wat is het onderwerp? 
 • Wat is je doel? 
 • Wie is je doelgroep? 


Vervolgens: Maak observatievragen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Kies registratiewijze uit

 • Beschrijvende observatie 
 • Observatieschema 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Beschrijvende observatie

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Bepaal vervolgens:
- In welke situaties je gaat observeren
Gedraagt iemand zich bijvoorbeeld anders is een groepssituatie dan alleen

- Tijd en data van de observatie 
- Aan de slag.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Observatieschema 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitszorg 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Vandaag: 
- Terugkoppeling van de uitwerking: Knelpunten. 

- Protocollen en procedures.
- Opdrachten maken. 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Begrippen: 
wat houden de volgende begrippen in: 
- Meetinstrument 
- Borgen van je kwaliteitsverbetering. 
- Cirkel van Deming (PDCA) 


Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Protocollen en procedures

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Hoe heb je in je werk te maken met protocollen?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Welke knelpunten kom je tegen in je werk met betrekking tot het werken met protocollen?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Leg uit waarom een protocol invloed heeft op de kwaliteit van zorg.

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Wat zou je doen als je merkt dat een protocol niet (meer) klopt?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Mag je zelf een protocol maken?
A
Ja
B
Nee

Slide 31 - Quiz

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat ze op basis van de landelijke richtlijnen hun eigen protocollen maken. Daarin staat niet alleen aangegeven wat de medewerker moet doen om hygiënisch te werken (toepassing van de landelijke richtlijnen), maar ook waar ze materialen kunnen vinden, wat ze moeten doen in geval van bijvoorbeeld MRSA of Noro-virus, waar ze zich moeten melden na een prikincident, hoe de meldingsprocedure incidenten is, wat de afspraken zijn over de aanschaf van handschoenen enzovoort.
Protocollen en procedures 
Richtlijnen helpen bij knelpunten waar jij in jouw werk mee te maken krijgt. 

Gebasseerd op: wetenschappelijke kennis, ervaring en expertise uit de praktijk, ervaringen van zorgvragers. 

Doel: Iedereen werkt hetzelfde & het geeft kwaliteit aan zorg. 

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 1: Protocollen en procedures
Voor het aanpakken van een knelpunt dien je altijd rekening te houden met protocollen en procedures. Het bespreken van jouw protocol / procedure staat ook in de beoordelingscriteria van het examengesprek. (zie volgende dia). 

Wat: Ga aan de slag met opdracht 1; protocollen en procedures
Hoe: Zoek individueel een protocol dat bij jouw knelpunt past, beantwoord vervolgens de vragen. 
Tijd: 45 minuten 
Klaar: Werk je knelpunt verder uit (opdracht vorige week) 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk. 
 1. 'Knelpunt uitwerken' inleveren op Teams 
 2. Opdracht protocollen inleveren  Teams 

Slide 35 - Slide

This item has no instructions