Zelfzorg Les 1


Fase 2
Module: Zelfzorg- Basiszorg
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


Fase 2
Module: Zelfzorg- Basiszorg

Slide 1 - Slide

Programma
1. AWR
2. Inhoud Module
3. Examineren
4. Lesdoelen
5. Theorie: Voorkennis Gezondheid, Participatiewiel, Zelfzorg en Hygiëne
7: Afsluiten


Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. 
Ben je te laat? Geef het te laat briefje aan de docent. Dit is jouw verantwoordelijkheid. 

Slide 3 - Slide

Lesdoelen • Je legt de rol van de maatschappelijk zorg uit aan de hand van het participatiewiel

 • Je legt uit wat zelfzorg is.

 • Je legt uit wat gezondheid, hygiëne en besmetting is.

 • Je kan de inhoud van de eindopdracht benoemen.
Slide 4 - Slide

Eindopdracht
Pak de eindopdracht en rubric.
De documenten vindt je ook digitaal op Teams > BGER > Zelfzorg


Slide 5 - Slide

THEORIESlide 6 - Slide

Voorkennis: Gezondheid 

Positieve gezondheid 6 dimensies
 1.  Lichaamsfuncties
 2. Mentaal welbevinden
 3.  Zingeving
 4.  Kwaliteit van Leven
 5.  Meedoen
 6.  Dagelijks leven 
Ervaring van de persoon is belangrijkst, maar diagnose geeft de doorslag dit leidt naar zelfregie.
Professional Maatschappelijke Zorg - Thema 3  Werken vanuit een positieve gezondheid en Mens Centraal > 3.1

Slide 7 - Slide

Het participatiewiel
- Mens Centraal
   >1e ring: doelen
   > 2e ring: activiteiten
      informeel
   > 3e ring activiteiten
      professioneel 
- Rol MZ-er.


Professional Maatschappelijke Zorg - Thema 3 Werken vanuit een positieve gezondheid en Mens Centraal > 3.3

Slide 8 - Slide

ZelfzorgZelfzorg 
Is gericht op activiteiten die de cliënt zo veel mogelijk zelf verricht op het gebied van persoonlijke verzorging: lichamelijke verzorging, hygiëne, intimiteit veiligheid en een gezonde leefstijl.

Methodisch begeleiden- Thema 14  Begeleiden bij zelfzorg
Lees Methodisch begeleiden thema 14.1 tot en met 14.3

Slide 9 - Slide

Zelfzorg

Bij elke vorm van ondersteunen denk je aan:
 • Gevoel van de cliënt (zelfstandigheid)
 • Voorbereiden (wat heeft de cliënt nodig en/of wat heb ik nodig- hulpmiddelen)
 • Veiligheid en hygiëne (aandachtspunten - instructies)Slide 10 - Slide

Zelfzorg

Observeren van de cliënt tijdens de persoonlijke verzorging (ADL- Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen):
 • Mate van zelfredzaamheid; zelfregie - overlaten versus overnemen
 • Mobiliteit van de ledematen
 • Conditie
 • Gemoedstoestand
 • Conditie van de huid
 • Afwijkingen van de huid
 • Kleding
 • Geheugen
Methodisch begeleiden thema 14.4


Slide 11 - Slide

Hygiëne

Hygiëne (Methodisch begeleiden thema 13.5):
De activiteiten en handelingen die nodig zijn om een goede gezondheid te bevorderen.
Bestrijden van ziekteverwekkers om infecties te voorkomen.

Micro-organismen (Bacteriën, gisten en schimmels) kunnen de oorzaak zijn van een besmetting. Er is pas sprake van een infectie als deze micro-organismen schade aanrichten en je lichaam erop reageert.  

Kruisbesmetting: Een besmetting overbrengen via personen, voorwerpen, de lucht en voedingsmiddelen.
Slide 12 - Slide

Aan de slag

Maken: Verwerkingsopdrachten Boomberoepsponderwijs
 • Boek Methodisch Begeleiden:
 • Thema 13: Opdracht 5 en 6.
 • Thema 14: Opdracht 1, 3, 4, 5, 6, 11 en 15

Tijd over?
 Lees de eindopdracht, rubrics en moduleplanning nogmaals: Onderzoek welke algemene hygiëne maatregelen en protocollen m.b.t. (zelf)zorg en hygiëne er zijn op je stage.

Slide 13 - Slide