start zintuiglijke waarneming

5 zintuigen
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

5 zintuigen

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Wat is een zintuig?
Wat is voor elke zintuig de (adequate) prikkel
Waarom is er een samenwerking tussen je neus en je mond?

Slide 2 - Slide

0

Slide 3 - Video

Prikkels en impulsen

Slide 4 - Slide

Prikkels
Prikkels: Alle veranderingen in je omgeving waar je op kan reageren. 

- Inwendige prikkels
- Uitwendige prikkels 

Slide 5 - Slide

Adequate prikkels
  • Juiste prikkel bij het juiste zintuig

Slide 6 - Slide

Adequate prikkels 

Slide 7 - Slide

Verschillende prikkels
Zintuigen zetten prikkels 
om in impulsen. 

Een impuls is een elektrisch stroompje door een zenuw

impulsen gaan door het zenuwstelsel


Slide 8 - Slide

Onthouden
Zintuigcellen vangen de prikkel uit de omgeving op.
En zetten de prikkel om in een impuls.
Een impuls is een electrisch stroompje dat door zenuwen gaat:
van het zintuig naar de hersenen of van de hersenen naar de spier.

Slide 9 - Slide

Drempelwaarde

Als een prikkel te klein is, dan kan het zituig het niet waarnemen.

De prikkel is beneden de DREMPELWAARDE.


De drempelwaarde is bij verschillende organismen anders: een hond kan beter horen dan een mens.

Slide 10 - Slide

reageren of niet?

  • Je reageert niet op:
  • -te zwakke prikkels
  • -prikkels die er de hele tijd zijn (gewenning)
  • -onbelangrijke prikkels (motivatie)

Slide 11 - Slide

Grote hersenen
Hersenstam
Kleine hersenen
Ruggenmerg

Slide 12 - Drag question

Koppel de juiste prikkel aan het juiste zintuig
Lichtzintuig
Reukzintuig
Smaakzintuig
Gehoorzintuig
Licht
Geur
Geluid
Stoffen in voedsel

Slide 13 - Drag question

Zintuigen
Prikkels
ogen
oren
neus
tong
huid
muziek luisteren
vieze sokken ruiken
vuurwerk kijken
zachte kussen voelen

Slide 14 - Drag question

Waar geleiden gevoelszenuwcellen de impulsen naar toe?
A
Zintuigen
B
Klein hersenen
C
Grote hersenen
D
Spieren

Slide 15 - Quiz

Waar wordt de ademhaling geregeld?
A
kleine hersenen
B
grote hersenen
C
hersenstam
D
ruggenmerg

Slide 16 - Quiz

                           is de                           prikkel voor het oog en geluid is de                           prikkel voor het                   .  Een prikkel wordt pas waargenomen als de                            hoog genoeg is. Dan wordt het elektrische signaal omgezet in een         
adequate
 oor 
adequate
licht
drempelwaarde 
impuls 

Slide 17 - Drag question

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Slide

Proeven
• je proeft meer dan de vijf verschillende smaken
• dat komt doordat je ook ruikt
• via de keelholte gaan de geurstoffen van je voedsel naar je neus
• bij het proeven werken je reuk (neus) en smaak (tong) samen
• hersenen krijgen via zenuwen de informatie van je smaakzintuigen
op je tong en de reukzintuigen in je neus
• je hersenen hebben de informatie gecombineerd: je proeft wat je
eet

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Leerdoel
Wat is een zintuig?
Wat is voor elke zintuig de (adequate) prikkel
Waarom is er een samenwerking tussen je neus en je mond?

Slide 25 - Slide

Heb je nog een vraag?

Slide 26 - Open question

Nu aan de slag...
Maken :paragraaf 4.1 Waarnemen

Slide 27 - Slide