A/17-18

1 / 24
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Adjectives

Slide 2 - Mind map

Adjectives: 
Drag the appropriate adjectives into the gaps!

Slide 3 - Slide

He is _______ than Edina.
I think the Real Madrid is the ______ football team.
Brazil is _______ than Columbia.
Dan is as ______ as Philip.
Batman is the _______ superhero.
They are _______ than the other team.
The ________ dolphin is Flipper.

taller
coolest
most famous
handsome
larger
faster
best
smartest
disappointed

Slide 4 - Drag question

Let's practise prepositions. 
Drag the appropriate prepositions to their places!

Slide 5 - Slide

  1. The little mouse is ________ the coffee table.
  2. The striped cat is ________ the book shelf.
  3. The book shelf is ________ the tabby cat.
  4. The green lamp is ________ the coffee table. 
  5. The black kitten is ________ the two cushions  ________ the sofa.
  6. The red roses are ________ the pink vase and the vase is  ________ the coffee table.
  7. The plant is  ________ the corner of the room and it is ________ the sofa.
  8. The teddy bear is ________ the plant, and they are ________ the book shelf.
  9. There is a pile of magazines ________the armchair.
next to
between
on
on
on
in
next to
in
behind
behind
under
in front of
above

Slide 6 - Drag question

Illesszük be az igéket megfelelő formában!

Yesterday it _____ (be) a cold day, so we _____ (decide) to _____ (stay) at home. I _____ (want) to watch the new Avengers movie, but my girlfriend rather _____ (choose) Titanic, so in the end we _____ (cry) because of poor Leo... In the evening we _____ (order) a Cheddaro pizza from Halászkert restaurant and we _____ (drink) Jack&Coke, too. While we _____ (wait) for the pizza to arrive, we _____ (play) some board game. After dinner we _____ (go) to bed early, because we _____ (have) to get up early the next day.

Slide 7 - Slide

Must and Have to
Mindkét szó jelentése: kell, muszáj
Viszont nem csereszabatosak, logikai különbség van a kettő között.

Érdemes figyelni rá, hogy ne keverjük ide a 'to need', mint szüksége lenni igét, amit sokszor -rosszul- "kell"'-nek fordítunk.

Slide 8 - Slide

Have to:
Ha van egy külső hatás, ami miatt kényszerhelyzetben vagyunk, és amiatt KELL valamit, akkor kell a Have to.
Például:
Meg kell szereznem a nyelvvizsgát, különben nem kapom meg a diplomámat:
I have to get my language exam, otherwise I won't get my degree.
Behajtani tilos jobbra, ott egy tábla:
You have to turn left.

Slide 9 - Slide

Must:
Amennyiben nincs külső kényszer, hanem önnön elhatározásból KELL valami, akkor kell a Must.
Például:
Ezer éve nem beszéltem Norbival, fel kell hívnom őt.
I haven't spoken to Norbi for ages, I must call him.
Van kettő kivételünk is. Must kell:
-Írásbeli utasításoknál: The player must roll the dice again if he enters the castle.
-Ha valamiben biztosak vagyunk, és azért kell: You must be tired.

Slide 10 - Slide

Múlt idő:
A 'have to' múlt alakja 'had to'. A 'must' múlt alakja szintén 'had to'!
Tagadások:
Érdemes figyelni a tagadásokra, hiszen a 'have to' nem egyenlő 'have', így ez nem modális ige. Ebből kifolyólag a tagadása: 'don't have to' (és nem 'haven't to')!

A 'must' tagadása szintén 'don't have to', ugyan létezik egy 'mustn't', de annak jelentése "tilos". A 'must' ugye azt jelenti, hogy kell, így annak tagadása "nem kell" (és nem "tilos" :)

Slide 11 - Slide

Choose the correct answer!

Slide 12 - Slide

My boss said that I _____ work late this week.
A
have to
B
must
C
had to
D
mustn't

Slide 13 - Quiz

You ran a lot today. You _____ be very tired.
A
have to
B
must
C
had to
D
mustn't

Slide 14 - Quiz

Does Klára _____ fill in the gaps in the test?
A
have to
B
has to
C
had to
D
must

Slide 15 - Quiz

On the wall of a hospital: "Patients _____ wait here."
A
have to
B
don't have to
C
had to
D
must

Slide 16 - Quiz

Translate the following sentences!

Slide 17 - Slide

Tilos dohányoznod itt!

Slide 18 - Open question

Emlékszem, hogy Fruzsi megadta a számát. Meg kell, hogy legyen valahol.

Slide 19 - Open question

Elek nem tud jönni velünk a kocsmába, sokáig kell dolgoznia.

Slide 20 - Open question

Nem kell elmondanod Taksonynak.

Slide 21 - Open question

Okos lány, de sokat kell még tanulnia.

Slide 22 - Open question

Remek ember, találkoznod kell vele!

Slide 23 - Open question

Goodbye!

Slide 24 - Slide