Possessives - 1


Possession
Bezit
1 / 40
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson


Possession
Bezit

Slide 1 - Slide

Content
1. Herhaling possesive pronouns
2. uitleg possessive 's
3. uitleg possessive '
4. uitleg of the
5. oefeningen

Slide 2 - Slide

Possessive pronouns
Mijn boek = My book
Jouw auto = Your car
Zijn fiets = His bicycle
Haar haar = Her hair
Zijn/haar(dingen) kleur = Its colour
Jullie huis = Your house
Hun geld = Their money
Onze pen = Our pen
Dat boek is van mij = That book is mine
Deze auto is van jou = This car is yours
Die fiets is van hem = That bicycle is his
Deze haar is van haar = This hair is hers
Deze kleuren zijn van het = These colours are its
Dit huis is van jullie = This house is yours
Dit geld is van hen = This money is theirs
Deze pen is van ons= This pen is ours

Slide 3 - Slide

possessive 's
Het boek van John - John's book
Het book van Tess - Tess's book
Het boek van Jamie - Jamie's book
De wol van de schapen - the sheep's wool

's geeft aan dat iets van iemand is

Slide 4 - Slide

possessive '
Het boek van mijn zussen - My sisters' book
Het boek van mijn broers - My brothers' book
Het boek van mijn ouders - My parents' book
Het wol van de schapen - the sheep's wool

Bij meervoud gebruik je ' als het zelfstandig naamwoord eindigt op -s

Slide 5 - Slide

aantekening: of the
De deur van het huis - The door of the house
De poot van de tafel - The leg of the table
De dop van de fles - The cap of the bottle

Bij niet levende dingen gebruik je of the
Let op: er zijn uitzonderingen

Slide 6 - Slide

Peter has a car. It's ... car.
A
my
B
your
C
his
D
her

Slide 7 - Quiz

You have a house. It's ... house
A
my
B
your
C
his
D
its

Slide 8 - Quiz

We have a dog. It's ... dog.
A
my
B
your
C
their
D
our

Slide 9 - Quiz

They have a cat. It's ... cat
A
our
B
my
C
their
D
your

Slide 10 - Quiz

I have a laptop. It's ... laptop
A
your
B
their
C
our
D
my

Slide 11 - Quiz

Chad and Mike have a sister.
It's ... sister
A
his
B
her
C
our
D
their

Slide 12 - Quiz

Fred and I have a bike.
It's ... bike
A
my
B
our
C
their
D
his

Slide 13 - Quiz

This is my bike --> this bike is .....
A
my's
B
mine
C
mys
D
mines

Slide 14 - Quiz

That is your book --> That book is ....
A
yours
B
youres
C
your's
D
your

Slide 15 - Quiz

This is her guitar --> This guitar is ...
A
her
B
hairs
C
hers
D
herses

Slide 16 - Quiz

That is our table --> That table is ...
A
our
B
hour
C
hours
D
ours

Slide 17 - Quiz

This book is ..........
A
their
B
theirs
C
your
D
my

Slide 18 - Quiz

Choose the correct one
A
This is my sisters book
B
This is my sisters' book
C
This is my sisters's book
D
This is the book of my sisters

Slide 19 - Quiz

Choose the correct option
A
That is Samis phone
B
That is the phone of Sami
C
That is Samis' phone
D
That is Sami's phone

Slide 20 - Quiz

Choose the correct option
A
Those are my parents shoes
B
Those are my parents's shoes
C
Those are my parents' shoes
D
Those are the shoes of my parents

Slide 21 - Quiz

Choose the correct option
A
that is Tess's book
B
that is Tess' book
C
that is Tesss book
D
That is the book of Tess

Slide 22 - Quiz

Choose the correct option
A
These are Michaels' feet
B
These are Michael's feet
C
These are Michaels feet
D
These are the feet of Michael

Slide 23 - Quiz

Choose the correct option
A
the windows of the house
B
the house's windows
C
the house' windows

Slide 24 - Quiz

Choose the correct option
A
the wall's colours
B
the colours of the walls
C
the walls' colours

Slide 25 - Quiz

Exercise 1
Match each pronoun to its correct buddy

Slide 26 - Slide

I
You
He
She
It
We
They
Our
Her
Its
My
Their
His
Your

Slide 27 - Drag question

Exercise 2
Type the correct possessive pronoun
Only type the missing word!

Slide 28 - Slide

We have a sister. ___ sister is sixteen.

Slide 29 - Open question

Boys wear jeans. __ jeans are blue.

Slide 30 - Open question

The hospital has fifty rooms. __ rooms are great.

Slide 31 - Open question

Dave has ten pets. __ pets are cute.

Slide 32 - Open question

You have a nice dress. ___ dress is beautiful.

Slide 33 - Open question

A giraffe has four legs. __ legs are long.

Slide 34 - Open question

Artists draw pictures. __ pictures are nice.

Slide 35 - Open question

That's my pen --> This pen is ___

Slide 36 - Open question

These are her donuts --> These donuts are __

Slide 37 - Open question

They have glasses --> These glasses are ___

Slide 38 - Open question

These are our cookies --> These cookies are ___

Slide 39 - Open question

Slide 40 - Slide