MA-7 Les 5 PR

Les 5
Public Relations (PR)
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Les 5
Public Relations (PR)

Slide 1 - Slide

Na deze les weet je.....
  • het doel van PR
  • wat is PR
  • verschil interne en externe PR
  • wat is sponsoring 

Slide 2 - Slide

Public Relations
Public relations is een vorm van gericht informatie zoeken.  De ondernemer is bewust dat hij afhankelijk is van groepen binnen het marketingnetwerk. Vooral publieksgroepen kunnen een grote invloed op het bedrijf van de ondernemer hebben (media, kapitaalverschaffers, overheden)

Slide 3 - Slide

Wat is Public relations?
Onder Public relations verstaan we het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar netwerken.

Slide 4 - Slide

3 kernpunten die bij Public relations belangrijk zijn:
1. Het gebeurt stelselmatig= PR moet                        gebeuren op basis van een plan, dus                       regelmatig.
2. Wederzijds begrip= ondernemer moet in             contact komen met netwerkgroepen. Die             moeten een beeld krijgen van het reilen en         zeilen van de organisatie.
3. Netwerkgroepen= het marketingnetwerk             bestaat uit marktgroepen, publieksgroepen       en omgevingsfactoren. PR richt zich vooral         op publieksgroepen.
    

Slide 5 - Slide

Interne en externe public relations
Het doel van PR is dat de netwerkgroepen een bepaald beeld van de organisatie hebben. 
Als dit beeld niet waargemaakt wordt, komt de informatie die de ondernemer verstrekt weinig geloofwaardig over. Dit is externe PR.
Een onmisbare schakel hierin is het personeel. Het personeel bepaalt in grote mate het beeld van de organisatie. Werknemers moeten op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit noemen we de interne PR

Slide 6 - Slide

Schematisch kan het onderscheid tussen interne en externe public relations als volgt aangegeven worden:

Slide 7 - Slide

Sponsoring
Sponsoring is een steeds meer voorkomende vorm van Public relations. Bij sponsoring geeft de organisatie geld of goederen en krijgt daarbij communicatiemogelijkheden voor terug.
Sponsoring verbetert het imago van de organisatie, omdat de naam beter bekend wordt bij het grote publiek. Tevens toont de organisatie haar maatschappelijke betrokkenheid.

Slide 8 - Slide

Vormen van sponsoring:
1. Sportsponsoring
Hieronder valt het sponsoren van sportactiviteiten.
Deze is een populair vorm want het publiek houdt van sport en is het dus een enorme communicatiemogelijkheid.


Slide 9 - Slide

2. Kunstsponsoring
Hieronder valt het sponsoren van tentoonstellingen, concerten of toneelstukken.

Slide 10 - Slide

3. Sociale sponsoring
Hiertoe behoort het sponsoren van projecten of activiteiten van instellingen en non-profitorganisaties.

Slide 11 - Slide

4. TV sponsoring
Het sponsoren van tv-programma's. De naam van de sponsor wordt dan bij aanvang en/of op het einde van het programma vermeld.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

PR richt zich vooral op publieksgroepen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Welke zijn de publieksgroepen?
A
promotie, media, kapitaal
B
overheden, reclame, publiciteit
C
kapitaalverschaffers, media, overheden
D
media, promotiemix, intern

Slide 15 - Quiz

Bij PR is alleen externe Public relations belangrijk.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide

Jhon fronst zijn wenkbrauwen bij het horen van de prijs van de nieuwe Mac Book. Dit is een vorm van.....
A
Verbale communicatie
B
Non-verbale communicatie

Slide 18 - Quiz

De kosten van een TV spotje zijn lager dan een radio commercial.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quiz

Tijdens de persconferentie van de premier begonnen mensen buiten met pannen te slaan. Dit is......
A
Interne ruis
B
Externe ruis

Slide 20 - Quiz

Welke media is de beste om het festival op de foto te promoten gebaseerd op de doelgroep?
A
Social Media
B
TV
C
Radio
D
Flyers

Slide 21 - Quiz

Hoe meer kleuren je gebruikt in een folder, hoe hoger de kosten zijn voor het maken hiervan.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quiz