paragraaf 4: Milieu in Noord-China dimensies

1 / 31
next
Slide 1: Video
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Slide 2 - Video

Vragen n.a.v fragment:
- Noem een economische reden waardoor deze verkeerssituatie kan ontstaan in Beijng.
- Noem een demografische reden (opbouw en samenstelling bevolking) waardoor deze verkeerssituatie kan onstaan in Beijing

Slide 3 - Slide

 • Lesdoelen
 • je kunt de 4 geografische dimensies noemen.
 • je kunt voorbeelden geven van onderwerpen binnen elke dimensie.
 • je weet waardoor er vervuiling in steden ontstaat.
 • je kunt 3 vormen van milieuproblemen noemen.
 • je kunt o.b.v een afbeelding aangeven van welk milieuprobleem sprake is.
 • je kunt uitleggen waarom in het noorden van China watertekort ontstaat.
 • je weet welke oplossingen er zijn voor de watertekorten.

Slide 4 - Slide

geografische dimensies
--> verschijnselen/problemen vanuit verschillende
        kanten/gezichtspunten bekijken
1. natuurlijke/fysische
2. economische
3. politieke
4. sociaal/culturele
Soms wordt er ook gesproken van demografische dimensie en milieudimensie

Slide 5 - Slide

Vanuit welke dimensie is de foto genomen?
A
demografisch
B
economisch
C
fysisch
D
milieu

Slide 6 - Quiz

Bij welke dimensie sluit de tekst aan?
A
politiek
B
economisch
C
demografisch
D
sociaal-cultureel

Slide 7 - Quiz

Smog: smoke + fog

Slide 8 - Slide

Milieu in China
- uitlaatgassen: smog 
   oplossing --> mondkapjes

- kolencentrales grootste vervuilers 
   oplossing --> filters op schoorstenen + koken op gas ipv                            kolen stimuleren

Slide 9 - Slide

Verkeer in China
- Veel files (=congestie)
- uitlaatgassen --> smog!

Oplossing:
- kentekenrijden
- mensen moeten loten als ze nieuwe auto willen kopen
- goed openbaar vervoer, bv filebus (zie video)
- groene auto's in centrum

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

3 soorten milieuproblemen
 1. Milieu-vervuiling : het milieu als afvalbak met veel schadelijke stoffen. (je voegt materiaal toe aan de natuur dat er van nature niet hoort.)
 2. Milieu-uitputting : Opraken van natuurlijke voorraden (zoals gas/olie/steenkool) Je haalt materiaal uit de natuur dat zich niet meer kan herstellen.
 3. Milieu-aantasting: Je haalt materiaal uit de natuur dat zich (langzaam) kan herstellen.

Slide 12 - Slide

Het kappen van het tropisch regenwoud is een vorm van...
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 13 - Quiz

Milieuproblemen
1. Vervuiling
2. Aantasting
3. Uitputting

Slide 14 - Slide

De foto laat..........zien
A
milieu-aantasting
B
milieuvervuiling
C
milieu-uitputting

Slide 15 - Quiz

Aan de slag
Hoofdstuk 5.4 opdrachten 1 en 2

Slide 16 - Slide

Een bos wordt gekapt voor de houthandel. Hier is sprake van:
A
Milieu-vervuiling
B
Milieu-aantasting
C
Milieu-uitputting

Slide 17 - Quiz

In China mocht je lange tijd maar 1 kind hebben. Vanuit welke dimensie is dit besloten?
A
Economisch
B
Fysisch
C
Politiek
D
Sociaal-Cultureel

Slide 18 - Quiz

Neerslagverdeling China.
Waar valt jaarlijks de meeste neerslag? Welke klimaatfactor bepaalt dit?

Slide 19 - Slide

Waterschaarste in China
Geef een verklaring voor de waterschaarste rond Beijng vanuit:
-Demografische dimensie
-Fysische dimensie (natuur)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Link

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

Stroomgebied Huang He = gele rivier

Slide 25 - Slide

Hoeveel liter water heb je nodig voor 1 kilo vlees
A
10 liter
B
100 liter
C
1000 liter
D
16000 liter

Slide 26 - Quiz

Regiem Huang He
Droge tijd is?

Het regiem is?

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Water uit aquifer: vervuiling-aantasting of uitputting?
Waarom?

Slide 30 - Slide

Aan de slag
3,4,5,6

Slide 31 - Slide