paragraaf 4: Milieu in Noord-China 2C 18-3-21

Wat zie je hier?
1 / 46
next
Slide 1: Mind map
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Wat zie je hier?

Slide 1 - Mind map

Leegloop platteland
PUSH

Door mechanisatie: 
vervanging van menselijke arbeid door machines.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

§5.4  Milieu in Noord-China

Slide 4 - Slide

Na deze les...
...ken je milieuproblemen die in China voorkomen.

...kun je uitleggen waardoor deze milieuproblemen ontstaan.
...kun je de 4 geografische dimensies noemen


Slide 5 - Slide

geografische dimensies
--> verschijnselen/problemen vanuit verschillende
        kanten/gezichtspunten bekijken
1. natuurlijke/fysische 
2. economische            --> geld
3. politieke                       --> de overheid
4. sociaal/culturele      --> status
Soms wordt er ook gesproken van demografische dimensie en milieudimensie

Slide 6 - Slide

Vragen v fragment:
- Noem een economische reden waardoor deze verkeerssituatie kan ontstaan in Beijng.

-Noem een demografische reden waardoor deze verkeerssituatie kan ontstaan in Beijng.

-Noem een gevolg van deze verkeerssituatie binnen de
sociaal-culturele dimensie en de fysische dimensie

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Vragen na fragment:
- Noem een economische reden waardoor deze verkeerssituatie kan ontstaan in Beijng.

-Noem een demografische reden waardoor deze verkeerssituatie kan ontstaan in Beijng.

-Noem een gevolg van deze verkeerssituatie binnen de
sociaal-culturele dimensie en de fysische dimensie

Slide 9 - Slide

Smog: smoke + fog

Slide 10 - Slide

Smog oorzaken
Oorzaken voor smogvorming:
  • Auto's --> toename welvaart
  • Fabrieken 
  • Kolencentrales --> voor elektriciteit
  • Koken op kolen 

Slide 11 - Slide

Milieu in China
- uitlaatgassen: smog 
   --> mondkapjes

- kolencentrales grootste vervuilers 
   oplossing --> filters op schoorstenen + koken op gas ipv                            kolen stimuleren

Slide 12 - Slide

De Gele rivier is geel door bodemerosie. Het watergebruik is enorm toegenomen door de economische groei van China en bevolkingsgroei.  

Gevolg: watertekort in de benedenloop 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Waardoor heeft China last van watertekorten?
A
Welvaartsgroei
B
Urbanisatie
C
Verdamping
D
Er valt de laatste jaren minder neerslag

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Aan de slag
Maak van paragraaf 5.4:
Opdracht 1, 2, 3, 4, 5 & 6

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

3 soorten milieuproblemen
  1. Milieu-vervuiling : het milieu als afvalbak met veel schadelijke stoffen. (je voegt materiaal toe aan de natuur dat er van nature niet hoort.)
  2. Milieu-uitputting : Opraken van natuurlijke voorraden (zoals gas/olie/steenkool) Je haalt materiaal uit de natuur dat zich niet meer kan herstellen.
  3. Milieu-aantasting: Je haalt materiaal uit de natuur dat zich (langzaam) kan herstellen.

Slide 22 - Slide

Milieuproblemen
1. Vervuiling
2. Aantasting
3. Uitputting

Slide 23 - Slide

Neerslagverdeling China.
Waar valt jaarlijks de meeste neerslag? Welke klimaatfactor bepaalt dit?

Slide 24 - Slide

Waterschaarste in China
Geef een verklaring voor de waterschaarste rond Beijng vanuit:
-Demografische dimensie
-Fysische dimensie (natuur)
-Economische dimensie

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Link

Stroomgebied Huang He = gele rivier

Slide 30 - Slide

Regiem Huang He
Droge tijd is?

Het regiem is?

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Water uit aquifer: vervuiling-aantasting of uitputting?
Waarom?

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Link

Wat zijn voor- en nadelen van een stuwdam? 

Slide 36 - Slide

Vanuit welke dimensie is de foto genomen?
A
demografisch
B
economisch
C
fysisch
D
milieu

Slide 37 - Quiz

Bij welke dimensie sluit de tekst aan?
A
politiek
B
economisch
C
demografisch
D
sociaal-cultureel

Slide 38 - Quiz

Het kappen van het tropisch regenwoud is een vorm van...
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 39 - Quiz

De foto laat..........zien
A
milieu-aantasting
B
milieuvervuiling
C
milieu-uitputting

Slide 40 - Quiz

Op de foto is sprake van....
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 41 - Quiz

Afbeelding gaat over de.....
A
demografische dimensie
B
economische dimensie
C
natuurdimensie
D
politieke dimensie

Slide 42 - Quiz

Water uit aquifer: vervuiling-aantasting of uitputting?
Waarom?

Slide 43 - Slide

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Video

Aan het werk! 
10 minuten in stilte

Mk: paragraaf 4 t/m 8

Slide 46 - Slide