B1 - 22/03/2019

Today
- Grammer 
-Practise 
-Excercise: 28t/m33
1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Today
- Grammer 
-Practise 
-Excercise: 28t/m33

Slide 1 - Slide

Adverbs of frequency

Slide 2 - Slide

Adverbs of frequency
Bijwoorden van frequentie komen voor het hoofdwerkwoord.
Melanie never drinks coffee.

Behalve als er een vorm van 'to be' (am/are/is/was/were) staat.
Melanie is always late. 

Slide 3 - Slide

I __________ to the cinema on Sundays.
A
always go
B
go always

Slide 4 - Quiz

I __________ with my friends.
A
sometimes go
B
go sometimes

Slide 5 - Quiz

My brother _____________ late.
A
never is
B
is never

Slide 6 - Quiz

I __________ my homework after school.
A
always do
B
do always

Slide 7 - Quiz

My parents ____________ very busy.
A
always are
B
are always

Slide 8 - Quiz

Adverbs of place & time

Slide 9 - Slide

Adverbs of place & time
Bijwoorden van plaats en tijd komen achteraan in de zin. Plaats komt altijd voor tijd!

She is going to London in May. 
I went to Spain last year

Slide 10 - Slide

I have lived ____________ .
A
since 2010 in Breda.
B
in Breda since 2010.

Slide 11 - Quiz

My mother went ____________.
A
to the supermarket in the morning.
B
in the morning to the supermarket.

Slide 12 - Quiz

Peter worked ___________.
A
in the garden yesterday.
B
yesterday in the garden.

Slide 13 - Quiz

We are going ____________
A
in August to Canda.
B
to Canada in August.

Slide 14 - Quiz

There's a rodeo show ____________
A
at 8 o'clock in Jamestown.
B
in Jamestown at 8 o'clock.

Slide 15 - Quiz

Bezit: 's / s'
- Bij 1 persoon (enkelvoud): altijd 's 
- Meervoud: eidigd het woord op een 's dan alleen '', anders 's 

Slide 16 - Slide

Let's practise
- Ex. 28t/m33

Slide 17 - Slide