Economische specialisatie Mesopotamië

Vorige les.
1 / 11
next
Slide 1: Mind map
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vorige les.

Slide 1 - Mind map

Economische specialisatie Mesopotamië

Slide 2 - Slide

Juist of fout?
De extra specialisatie zorgde voor meer oogst en voedseloverschotten.


Slide 3 - Slide

Welke beroepen waren er in de prehistorie?
A
Boeren
B
Soldaten
C
Atleten
D
Bakkers

Slide 4 - Quiz

Nieuwe beroepen
Niet langer iedereen nodig voor de landbouw => mensen konden zich met andere dingen bezig houden.

Slide 5 - Slide

Welke jobs denken jullie dat er ontstonden?

Slide 6 - Mind map

Tijd voor een spel!
Iedereen krijgt een job en voorwerpen om het spel te beginnen.
Je zet je pion op je startplek. 
Je dobbelt om te kijken hoeveel stappen je mag zetten. 
Wanneer je een 6 gooit, moet je een kaart van de stapel trekken.
Je moet naar de andere beroepen gaan en hier handelen. Het doel is om alles te verzamelen en zo de rijkste van de tafel te worden.


Slide 7 - Slide

Prijzenlijst
  • 1 sikkel/zwaard = 4 graan
  • 1 pot = 2 graan.  

Slide 8 - Slide

Nieuwe soort economie
Ruileconomie.
Voordien bestaanseconomie.
Later: geldeconomie.

Slide 9 - Slide

Geldeconomie
Ruileconomie
Bestaanseconomie
Wie de goederen produceert, gebruikt ze ook zelf.
Wie goederen produceert, wisselt die uit voor goederen met iemand anders.
Wie goederen produceert, verkoopt die aan anderen tegen betaling van een som.

Slide 10 - Drag question

Ruraal-stedelijk.
Doordat de boeren veel grond nodig hadden en de ambachtslieden niet, ontstonden steden.
De boeren leefden in omgevingen waar maar weinig mensen leefden = rurale omgeving.
Veel mensen en economische activiteiten kwamen samen op één plek = stedelijke omgeving.

Slide 11 - Slide