§6.4 Een kringloop

Een kringloop
klas 1hv
Leer §6.4 + toepassing en maak de opdrachten  3 t/m 12 + 16
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2,3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Een kringloop
klas 1hv
Leer §6.4 + toepassing en maak de opdrachten  3 t/m 12 + 16

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Je leert waar natuurlijk afval blijft en je leert over de functies van organismen in de voedselkringloop

Slide 2 - Slide

Voorkennis
We starten met voorkennis, beantwoord de volgende vragen. Vind je dit lastig? Kijk dan nog eens naar de vorige LessonUps.

Slide 3 - Slide

Het verschil tussen een voedselketen en een voedselweb is...
A
Een voedselweb bestaat uit meerdere voedselketens
B
Een voedselketen bestaat uit meerdere voedselwebben

Slide 4 - Quiz

Wat betekent een pijl tussen de koolmees en de sperwer in deze voedselketen.
eikenblad -> rups -> koolmees -> sperwer
A
De sperwer eet de koolmees en de rups
B
de sperwer wordt gegeten door de koolmees
C
de koolmees wordt gegeten door de sperwer

Slide 5 - Quiz

De afbeelding links toont een:....
A
Voedselketen
B
Voedselweb
C
Voedselkringloop
D
Ecosysteem

Slide 6 - Quiz

Leerdoelen
Je kent de 3 verschillende lagen van de bodem en hun functie in het opruimen van natuurlijk afval.
Je kent de functie van bacteriën en schimmels in de natuur
Je kunt uitleggen wat een voedselkringloop is en hier voorbeelden van geven.
Je kent de vier groepen in een voedselkringloop en hun functie

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Bodem
Een bodem bestaat uit verschillende lagen, het bodemprofiel
1. strooisellaag
2. humuslaag
3. grondlaag

Slide 9 - Slide

Voedselkringloop
Planten maken voedingstoffen (fotosynthese) -> dieren en mensen gebruiken voedingstoffen -> afvaleters eten het afval van planten en dieren -> schimmels en bacteriën zetten het de resten van de afvaleters om in mineralen -> mineralen worden door planten gebruikt en omgezet in voedingstoffen

Slide 10 - Slide

Producenten, Consumenten, Reducenten en afvaleters
Producent: Groene planten, de makers van glucose(door fotosynthese) en andere voedingstoffen in de voedselkringloop.
Consument: Dieren en mensen, de gebruikers van glucose en voedingstoffen die gemaakt worden door planten.
Reducent: Schimmels en bacterieen die natuurlijk afval afbreken zodat er weer mineralen in de grond beschikbaar zijn voor de producenten.
Afvaleters: dieren die dood plantaardig en dierelijk materiaal eten.

Slide 11 - Slide

Is een teek bij een hond een producent, consument of reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 12 - Quiz

Wat moet er altijd aan het begin van een voedselketen staan?
A
Producent
B
Producent of consument
C
Reducent of producent
D
Alleseter

Slide 13 - Quiz

Bij een kringloop heb je consumenten,
producenten en reducenten. van
welke groep is ten minste 1 individu
zichtbaar in de afbeelding
A
producent
B
consument en producent
C
producent en reducent
D
consument, producent, reducent

Slide 14 - Quiz

In de voedselkringloop is de vliegenzwam een ... ?
A
Producent
B
Afvaleter
C
consument
D
Reducent

Slide 15 - Quiz

Huiswerk
Leer §6.4 + toepassing en maak de opdrachten 3 t/m 12 + 16

Slide 16 - Slide