Opvoeding 2.4

Opvoeding 
Periode 2
Week 4

1 / 14
next
Slide 1: Slide
OpvoedingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Opvoeding 
Periode 2
Week 4

Slide 1 - Slide

6.4 Gezonde voeding en genoeg beweging 

blz. 222

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 2.4.
 • Je weet wat gezonde voeding is
 • Je kent het belang van beweging
 • Je bent je bewust van je rol bij het stimuleren van gezonde voeding bij kinderen

Slide 3 - Slide

Gezond gedrag
Een goede gezondheid van kinderen en jongeren is belangrijk. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Slide 4 - Slide

Wat versta jij onder gezonde voeding?

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Video

Opdracht in groepen
Bedenk met elkaar een leuke traktatie voor de kerstviering op jouw stage die past bij een of meerdere schijven uit de schijf  van vijf. 

Slide 7 - Slide

Buitenspelen is gezond
 • vitamine D
 • motorische ontwikkeling
 • uitlaadklep voor teveel energie
 • tegengaan stress
 • voorkomt overgewicht
 • helpt om beter te kunnen leren!

Slide 8 - Slide

Opdracht beweging
Bedenk in 3 minuten een energizer met elkaar!


Slide 9 - Slide

Stimuleren gezond gedrag
 • voorlichting
 • geef het goede voorbeeld
 • gezonde projecten


 Vignet kenmerk Gezonde school en/of opvang voor scholen die dat heel gestructureerd  doen. 

Slide 10 - Slide

Het is gozond om buiten te spelen voor kinderen omdat
A
Ze ontvangen vitamine D
B
Ze leren met andere kinderen spelen
C
Ze ontwikkelingen de motoriek
D
Ze leren het weer kennen

Slide 11 - Quiz

Een school krijgt een vignet Gezonde school certificaat als
A
als ze dagelijks fruit eten
B
Als de docent met de leerlingen mee eet
C
Als er structureel aandacht wordt besteed aan de gezondheid van leerlingen
D
Als ze gratis gezond eten krijgen op school

Slide 12 - Quiz

Eindopdracht week 4
School is dé plek om kinderen en jongeren bewust te maken van gezonde en duurzame voeding. Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Op https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school.aspx  zijn tips en gratis lesmaterialen voor voedselonderwijs te vinden.
Bedenk met behulp van deze tips een activiteitenreeks voor jouw doelgroep waarmee leerlingen bewust worden gemaakt van een gezond eetpatroon.
(minimaal 5 activiteiten met toelichting) 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link