informatie hzw

HZW
Helpende zorg en welzijn
1 / 36
next
Slide 1: Slide
WelzijnBeroepsopleiding

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

HZW
Helpende zorg en welzijn

Slide 1 - Slide

Even voorstellen..

Slide 2 - Slide

Doelen
Aan het eind van deze informatiebijeenkomst hebben genodigden een beeld van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen
Doel
Vooropleidng
Waar kun je werken
Opbouw van de opleiding
vakken
examens
Schoolkosten
Quiz

Slide 4 - Slide

Locaties Helpende zorg en welzijn bij Zadkine
en Albeda

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Helpende Zorg en Welzijn

Slide 7 - Slide

Zadkine Rotterdam
Helpende zorg en welzijn

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Waar kun je gaan werken?
Je loopt stage waar je na de opleiding ook kan gaan werken

Slide 10 - Slide

Ouderenzorg
Kinderdagverblijf

Slide 11 - Slide

gehandicaptenzorg
thuiszorg

Slide 12 - Slide

Jongerenwerk
Gastouderopvang

Slide 13 - Slide

Opbouw van de opleiding
 • Vier periodes in een schooljaar
 • Aan het eind van iedere periode een lesvrije toetsweek, wel stage
 • Periode 1 en 2 vijf dagen school
 • Periode 3, 4, 5 en 6 drie dagen school en twee dagen stage

Slide 14 - Slide

Opleidingsvarianten
De opleiding Helpende Zorg en Welzijn is een BOL-opleiding die anderhalf jaar duurt.
Maatwerk mogelijkheden:
 1. Versnellen, de opleiding duurt een schooljaar
 2. Verlengen, de opleiding duurt maximaal twee jaar
 3. Studenten die ouder zijn dan 23 jaar volgen een eigen traject
 4. BBL voor studenten die al werkzaam zijn in de zorg of het welzijnswerk

Slide 15 - Slide

Algemene vakken
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Loopbaan

Slide 16 - Slide

Praktijkvakken
Ondersteunen bij ADL 
Ondersteunen bij huishouden en wonen
Ondersteunen bij sociale en recreatieve activiteiten
Verzorgen van catering werkzaamheden (koken)

Slide 17 - Slide

theorievakken
Voedingsleer
Omgangskunde
Ziekteleer
Anatomie
Plannen en Organiseren
Arbo
Onderhoud, veiligheid en beheer
ICT

Slide 18 - Slide

Om stage te lopen heb je een verklaring omtrent gedrag nodig

Slide 19 - Slide

BPV-plaats 


Zelf zoeken
Begeleiding vanuit school

Slide 20 - Slide

Examens op school

Nederlands
Rekenen
Keuzedelen

Slide 21 - Slide

Vakken met een inspanningsverplichting

Burgerschap
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Slide 22 - Slide

Examens op stage
Alle beroepsspecifieke vakken worden op stage geëxamineerd door drie proeves van bekwaamheid


Slide 23 - Slide

Kosten van de opleiding
Landelijk vastgesteld lesgeld MBO twee  € 1200,-
 Boekengeld (licenties) € 150,-
Laptop die je ook mee naar school kan nemen
Verklaring omtrent gedrag € 42,-
-

Slide 24 - Slide

Quizvragen
Doe gezellig mee

Slide 25 - Slide

Wat betekent de afkorting HZW?
A
hulpvaardig, zorgzaam, werken
B
hogere, zelfstandige, werkzaamheden
C
hulp, zorg, welzijn
D
helpende zorg en welzijn

Slide 26 - Quiz

Welk vak krijg je niet bij HZW
A
Koken
B
Biologie
C
Nederlands
D
Rekenen

Slide 27 - Quiz

Om toegelaten te worden tot de opleiding HZW heb je een diploma nodig van
A
de MAVO
B
VMBO Kader
C
VMBO Basisberoeps
D
geen diploma nodig

Slide 28 - Quiz

Welke algemene vakken krijg je
A
Nederlands, rekenen, burgerschap en loopbaan
B
koken, strijken, schoonmaken, verzorging
C
Engels en Nederlands
D
Maatschappijleer, Godsdienst en studieloopbaanbegeleiding

Slide 29 - Quiz

Hoe lang duurt de opleiding?
A
4 jaar
B
3 jaar
C
Anderhalf jaar
D
een half jaar

Slide 30 - Quiz

Waar staat de afkorting BOL voor?
A
Beroepsopleiding
B
Beroepsopleidende leerweg
C
Bewust ondersteuning leren
D
Boos Opvliegend Lui

Slide 31 - Quiz

Op school noemen we stage
A
BPV
B
OWH
C
ADL
D
Osract

Slide 32 - Quiz

De meeste examens doe je op stage
A
waar
B
niet waar

Slide 33 - Quiz

Na de opleiding kun je gaan werken
A
in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, met kinderen
B
op een school
C
in een restaurant
D
Alleen met ouderen

Slide 34 - Quiz

Ik wil graag nog informatie hebben over

Slide 35 - Open question

Ik heb na vanavond meer inzicht in de opleiding HZW
😒🙁😐🙂😃

Slide 36 - Poll