C23 - P3 - week 5 - module A

1 / 13
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Opzet lesweek 5
 • Welkom
 • Aanwezigheid
 • Lesdoelen
 • Als ik aan mijn stage denk, dan....
 • Planning oefenopdrachten B1-K1-W3
 • Uitleg uitvoering oefenopdrachten B1-K1-W3

Slide 2 - Slide

Docent:
kijk hoelang je voor de oefenopdrachten nodig hebt. 
Er staat extra materiaal over dementie (2 lessen) om evt. in de module A lessen te gebruiken. 
Lesdoelen week 5
Tijdens deze les:
 • maken de studenten planning van de oefenopdrachten van B1-K1-W3 af
 • bereid de student de oefenopdrachten van B1-K1-W3 op school voor ter voorbereiding op de uitvoering op stage

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stage
Elke les zal er aandacht besteed worden over hoe het op je stage gaat.

Laat het weten als..
 • je iets hebt meegemaakt wat je wilt delen met je klas
 • je ergens tegenaan loopt en hierover wil sparren met je klas
 • etc.
Slide 4 - Slide

Docent: ik heb hier enkele werkvormen gezet die je zou kunnen gebruiken om de les op te starten.
Kijk, maar of je wil gebruiken.
Stage

Docent wijst student aan die de vraag gaat beantwoorden die na het draaien van het rad te voorschijn komt

Slide 5 - Slide

Elke les is het de bedoeling dat er tijd wordt besteed aan de ervaringen van studenten op stage.

Ik geef in elke lessonup een idee op welke wijze je dit kan doen, maar natuurlijk kun je dit doen zoals jij dat wilt.

Planningsformulier
Stand van zaken van het planningsformulier oefenopdrachten B1-K1-W3?

Heb je al een afspraak met je stagebegeleider gemaakt om de oefenopdrachten te bespreken en afspraken hierover te maken?

Uiterlijk in week 6 inleverenSlide 6 - Slide

Evt. vraag je een student die het planningsformulier goed heeft ingevuld, of het getoond mag worden in de les.
Klassikaal bespreken.
Gesprek gehad met stagebegeleider?
In kleine groepjes bespreken (20 min) :
 • Hoe was het gesprek met je werkbegeleider over de     oefenopdrachten B1-K1-W3 ?
 • Wat heb je er van opgestoken; wat waren haar/zijn tips,   mogelijkheden? Planningsformulier aangepast na gesprek?
 • Planningsformulier inleveren op its learning deze week
Klassikale terugkoppeling


Slide 7 - Slide

Studenten kunnen met elkaar de nuttige tips delen.
Planningsformulier aanpassen en inleveren

Planning inleveren op its learning:
C23 module A - Oefenopdrachten Digibib

Methodisch werken 
Je gaat de opdracht methodisch “aanpakken”. Wat betekent dit?

De stappen van methodisch werken zijn:
 1. Oriënteren
 2. Plannen
 3. Uitvoeren
 4. Controleren
 5. Reflecteren

Slide 8 - Slide

uitvoeren: je oefent, je vraagt feedback en verzamelt bewijsstukken

Controleren: je controleert eerst zelf of je de oefenopdrachten goed hebt uitgevoerd. Daarna evalueer je met je begeleider de opdrachten en onderbouw je jouw keuzes met de kennis die jij hebt toegepast

Reflecteren: je kijkt terug op je leerproces met de bedoeling je leren te verbeteren. Je maakt van de reflectie aantekeningen met aandachtspunten met de bedoeling om verder te groeien in dit werkproces en kunnen van pas komen bij het maken van het examen


3. Uitvoeren
In periode 3 en 4 werken jullie tijdens de les en op stage aan de volgende oefenopdrachten van B1-K1-W3: voert interventies uit:
V1: Protocollen
V2: Hulp bij praktische zaken, daginvulling of dagbesteding
V3: Bewaken van vitale functies en veiligheid

O1: Verlenen van basiszorg
O2: Begeleiden van de zorgvrager(s) bij een activiteitSlide 9 - Slide

uitvoeren: je oefent, je vraagt feedback en verzamelt bewijsstukkenCheck B1-K1-W3: voert interventies uit
Zijn de oefenopdrachten van B1-K1-W3 helemaal duidelijk?
Stel jezelf bij elke opdracht de volgende vragen:

 • Wat moet je doen?
 • Hoe moet je dat aanpakken?
 • Hulp, bij wie en waar?
 • Tijd, hoeveel krijg je?
 • Afgerond, wat doe je ermee?

Slide 10 - Slide

A. Je zou 1 student de vragen kunnen laten beantwoorden, daarna vragen aan klas of het klopt. Studenten aan laten vullen.

B. Je kan de klas verdelen in 6 groepjes en per groepje werken ze 1 oefenopdracht uit. 
1 student uit het groepje legt het uiteindelijk aan de klas uit.
Klas kan reageren, vragen stellen.

C. eigen invulling
Hebben jullie voldoende informatie om verder te gaan of te starten met de uitvoering van de oefenopdrachten van
B1-K1-W3?
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

This item has no instructions

Lesdoelen behaald?
De studenten:
 • hebben de planning van de oefenopdrachten van B1-K1-W3 afgemaakt
 • hebben de oefenopdrachten van B1-K1-W3 op school voorbereid om ze uit te kunnen voeren op stage

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions