Les 2- W7- week van 09 mei

Vak: B1-K1-W7 
Evalueert de geboden ondersteuning 


Les 2-  week van 09 mei
Leerjaar 2021-2022 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Vak: B1-K1-W7 
Evalueert de geboden ondersteuning 


Les 2-  week van 09 mei
Leerjaar 2021-2022 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
 • Belang van evalueren 
 • Vormen van evalueren 
 • Product/procesevaluatie 
 • Leerdoelen check
 • Afsluiting 
                                                                                                                                                 
Methodiek: 
Thema 3.9
Thema 3.14

Slide 2 - Slide

Mededeling: 
Volgende week geen lessen ivm ontwikkeldagen.. gebruik deze tijd voor extra stage etc.
Kijk naar de lesplanner deze wordt eind van de  week, week van 11 april online gezet door de desbetreffende vakdocent. 
Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les kan de student: 
 • Uitleggen in eigen woorden wat er van hem/haar verwacht wordt bij het vak W7 
 • Benoemen wat (gericht)evalueren is  
 • Benoemen wat het functies(belang) van evalueren is 
 • Uitleggen wat het verschil is tussen een product en procesevaluatie 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Noem twee functies van evalueren

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Kies de fase uit waarin evaluatie plaatsvindt:

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Wat houdt
''evalueren'' in?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Herhaling- Wat is evalueren?
 • Een evaluatie is een beoordeling of nabeschouwing.
 • Evalueren is het beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria.
 • Door te evalueren kun je inventariseren wat het resultaat of het effect van jouw handelen was. 
  ---> Dit kan aan het einde maar ook als tussenevaluatie.. 


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Functie van evalueren (belang): 
 • evalueren als kwaliteitsverbetering 
 • evalueren als middel van zelfreflectie en samenwerking
 • evalueren als middel om verantwoording af te leggen
 • evaluatie als voorbeeldfunctie
 • evaluatie als leer ervaring 

  In MZ spreken we ook wel eens van de termen: koersbepaling, methode-evaluatie of doelbepaling... wat denk je dat we hiermee bedoelen? 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen de tussenevaluatie en de eindevaluatie?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Vormen van evalueren 
 • Gesprek/ groepsdiscussie
 • Vragenlijst/ enquête 
 • Observatie 
 • Opdracht/test 


Kun je per onderdeel een voorbeeld geven? 
Welke evaluatievorm wordt bij jouw stage vooral ingezet? 


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Gericht evalueren doe je aan de hand van vooraf gestelde vragen?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Gericht evalueren
Evalueren doe je om bepaalde informatie te krijgen over een ingezette koers, begeleidingsplan, handeling of activiteit​  
Om gericht te evalueren moeten vooraf een aantal zaken vaststaan:​ 
 • Wat ga ik evalueren? -> Waarover moet informatie verkregen worden?​
 • Hoe ga ik evalueren? -> Welke manier is passend?​
 • Met wie ga ik evalueren? -> Wie kan de gewenste informatie geven?


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie in MZ
Evaluatie is niet het stellen van enkel de vraag: ''Vond je het goed gaan? ja/nee''
Het gaat erom dat je echt de verdieping induikt. Het stellen van de juiste vragen leidt tot inzicht en kennis. Je blikt stapsgewijs terug op het afgelegde traject. 

Evaluatievragen gaan over: 
 • De beginsituatie 
 • Doelformulering en formulering van concreet gedrag 
 • Keuze van de activiteit 
 • De begeleiding 
 • De uitvoering van de activiteit(en)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Evalueren is het stapsgewijs terugblikken op het afgelegde traject
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Proces en productevaluatie 
Onderscheid tussen product en proces: 
Product : Het meten of beoogde doelen resultaten of effecten zijn behaald. 

Proces: Je bekijkt hoe het proces is verlopen. Je richt je niet op wat er is bereikt, maar op hoe je het hebt bereikt.

Beide onderdelen, zowel proces als product, komen voor bij het evalueren. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Oefening evalueren 
Lees onderstaande tekst en ga dan naar stap 2. 
1. Cléo heeft de afgelopen periode met haar begeleider gewerkt aan haar angsten. 
Ze vindt het ontzettend spannend om zelfstandig met het OV te reizen. Ze heeft geen rijbewijs. Om bij haar familie of goede vriendin op bezoek te gaan moet ze de bus en trein nemen. Ze wil dit toch graag zelfstandig, nu is ze te afhankelijk van anderen. Ze heeft met haar begeleider geoefend om haar angsten hierin te overwinnen en minder last te hebben van haar paniekgedachten en uiteindelijk paniekaanvallen. 
Haar begeleider Azir is ontzettend trots op haar hij heeft haar de afgelopen 2 maanden stapje voor stapje voorbereid en geholpen met het overwinnen van haar angsten. Hij heeft samen met Cléo een playlist gemaakt met rustgevende muziek, is met haar meegereisd en heeft dit steeds meer losgelaten. Hij heeft vooral goed geluisterd en de succesmomenten benadrukt. 
Na twee maanden volgt de evaluatie. Azir gaat met Cleo kijk naar haar voortgang. 

2. Bedenk met je buurman en buurvrouw een vraag gericht op het proces, en een vraag gericht op het product. Schrijf deze op! Je mag fouten maken daarvoor oefenen we hier!
3. Nabespreken in de klas 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Opdracht voor volgende les: 
Ga deze week eens op onderzoek uit op je stageplaats. 
Hoe evalueren ze daar? Welke vorm gebruiken ze? 
Hebben ze vooraf criteria gesteld waarop ze evalueren. 

Ga ook eens in gesprek met je begeleider en vraag hiernaar. 
Volgende les komen we hierop terug! 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen check 
Heb jij goed opgelet?
We checken de lesdoelen aan
de hand van de volgende dia's. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Je bekijkt hoe de samenwerking verlopen is tijdens de activiteit.
Er is hier sprake van.....
A
Een momentopname
B
Een criteriumevaluatie
C
Een productevaluatie
D
Een procesevaluatie

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Noem twee functies van evalueren?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Bij gericht evalueren maak je altijd een plan van aanpak?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Afsluiting 
Nog vragen??? 

Fijne week allemaal! 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions