Keuzedeel Hechting

HECHTING
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Jeugd- en opvoedhulpMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

HECHTING

Slide 1 - Slide

Hechting


Slide 2 - Mind map

Hechting 


'Hechting is een proces van interactie tussen een kind en een of meer van zijn opvoeders dat leidt tot een duurzame affectieve relatie'
(definitie NJI, 2021).  

Slide 3 - Slide

Veilige hechting
 • Een kind/jongere die veilig gehecht is heeft tijdens de kinderjaren ervaren dat tenminste één van zijn verzorgers er onvoorwaardelijk voor hem/haar is. 

 • Een goede gehechtheid tussen ouders en kinderen vormt de basis voor een kind om te groeien in zijn ontwikkeling.

Slide 4 - Slide

Voorwaarden voor veilige hechting
 1. Sensitief reageren: ouder staat open voor signalen van het kind, begrijpt de signalen en reageert snel en agequaat. 
 2. Continuïteit: er is continuïteit in de aanwezigheid van de gehechtheidspersoon nodig. 
 3. Mentaliseren: ouder verplaatst zich in het perspectief van het kind en verwoordt dat ook. 

Slide 5 - Slide

Wat is nodig om een veilige hechting te stimuleren?

Slide 6 - Open question

Documentaire:
'De kinderen van de Hondsberg'
Een film over Celine 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Veiligheid creëer je door onder andere...
 • Vertrouwen opbouwen
 • Grenzen stellen
 • Ben jezelf, doe niet "nep"
 • Voorspelbaarheid
 • Structuur
 • Voorbeeldfunctie
 • Sensitief en responsief reageren
 • Inspelen op behoeften van het kind/jongere

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Risicofactoren tijdens het hechtingsproces

Slide 11 - Slide

Beschermende factoren tijdens het hechtingsproces

Slide 12 - Slide

Hechtingsproblematiek
Volgens Mary Ainsworth 4 patronen van hechting:

 1. Veilig gehecht: goede balans exploratiedrang en gehechtheidsgedrag. 

 2. Vermijdend gehecht: negeren of vermijden de opvoeder en gedragen zich "zelfstandig". 

 3. Angstig-ambivalent (afwerend) gehecht: weinig geneigd zelfstandig activiteiten uit te voeren, afwezigheid opvoeder leidt tot angst, terugkeer voor boosheid en verontwaardiging. 
 4. Gepreoccupeerd (gedesorganiseerd) gehecht: zoeken enigszins toenadering, tegelijkertijd levert dat stress en angst op. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Hechtingsproblematiek vs. hechtingsstoornis
 • Kind/jongere die niet goed gehecht is heeft niet meteen een hechtingsstoornis. 

 • 25 - 30 % van de Nederlandse bevolking is niet volledig veilig gehecht.

 • 1 % van de Nederlandse bevolking heeft een hechtingsstoornis. 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Hechtingsstoornis
 • Volgens DSM-5 te classifiseren onder de categorie "reactieve hechtingsstoornis"
 • Kind heeft geen duidelijk aanwijsbaar hechtingsfiguur, heeft dus geen gehechtheidsrelatie gevormd. 
 • Onderscheid twee type: 
 1. Ongeremde type
 2. Geremde type

Slide 18 - Slide

Criteria DSM-5 hechtingsstoornis

Slide 19 - Slide

Met spel de hechting stimuleren
 • Gekke bekken trekken: stimuleren van betrokkenheid en structuur. 

 • Verstoppertje: stimuleren van betrokkenheid.

Slide 20 - Slide

Begeleiding van kinderen/jongeren met hechtingsstoornis
Het bieden van veiligheid staat centraal.

Kinderen/jongeren missen hun vertrouwen in zichzelf en de wereld.

Slide 21 - Slide

Hoe creëren wij veiligheid?

Slide 22 - Open question

Welk gedrag van Celine valt nu te verklaren?

Slide 23 - Open question

Wat neem je nu mee in de begeleiding van kinderen/jongeren met een hechtingsstoornis.

Slide 24 - Open question