Kleinschalig wonen les 1

Cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
Lesonderdelen
 • Theorie 
 • Opdrachten 
 • Beroepsproduct

Doel van de les: De student heeft kennis van het ontstaan en de verschillende vormen van begeleid wonen.
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
Lesonderdelen
 • Theorie 
 • Opdrachten 
 • Beroepsproduct

Doel van de les: De student heeft kennis van het ontstaan en de verschillende vormen van begeleid wonen.

Slide 1 - Slide

Kleinschalig wonen

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Video

De zorg in kleinschalige woonvormen is gericht op deelname van mensen met een handicap aan de maatschappij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Waarom waar?
Hiermee verbetert de kwaliteit van de zorg, omdat mensen vaak beter functioneren in hun eigen omgeving

Slide 5 - Slide

Gevolgen van de verschuiving in de organisatie van de zorg
A
Gemeenten en woningbouwcorporaties moeten afspraken maken hoe ze mensen buiten de instelling opvangen en in netwerken samenwerken
B
De cliënt is meer regisseur van zijn eigen zorgproces
C
Door toegenomen kennis over syndromen, meer behandelmogelijkheden en de groeiende mondigheid van burgers, verandert de rol van de cliënt
D
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten afspraken maken hoe ze mensen buiten de instelling opvangen en in netwerken samenwerken

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Video

Semimuraal is....

Slide 8 - Mind map

Bij kleinschalig wonen deelt een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar een groepswoning. Vroeger noemden we deze zorg....
A
Gezinsvervangend tehuis of sociowoning
B
Deze vorm bestond vroeger niet

Slide 9 - Quiz

Begeleid wonen bied intensievere zorg dan beschermd wonen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Bescherm wonen
Client krijgt intensievere begeleiding dan bij begeleid wonen. De client woont met meerdere mensen in een huis en heeft zijn eigen kamer. De badkamer, keuken en zitkamer worden gedeeld.

Slide 11 - Slide

In welke vorm van kleinschalig wonen de client kan wonen, is afhankelijk van de indicatie, aandoening en beschikbaarheid.
 • 1 persoons appartementen waar men 24 uur per dag kan terugvallen op telefonische achterwacht.
 • 2 tot 4 persoonshuishoudens met eigen kamer en gedeelde badkamer, keuken en woonkamer.
 • Grotere groep met meervoudige verstandelijke beperking verdeeld over kleine wooneenheden van 4 of 5 bewoners.

Deze woonvormen kunnen staan in een woonwijk, instellingsterrein of vlak er bij, in een woonwijk in de stad, platteland of dorp.

Slide 12 - Slide

Een woonvoorziening wordt opgezet door een zorgaanbieder, een woonproject door particulieren (cliënten en/of ouders)
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Waar
Ouders kunnen bijv. krachten bundelen en huren of kopen gezamelijk woonruimte. Ook de zorg en ondersteuning wordt zelf geregeld. Andere namen voor woonprojecten zijn Kleinschalig wooninitiatief, oudereninitiatief, Thomashuis of clienteninitiatief

Slide 14 - Slide

Huidige visies en opvattingen in de GHZ (inclusie)
 • De client kan zelf invulling geven aan het leven 
 • De client kan deelnemen aan de samenleving
 • De client kan zich ontplooien, leren en vaardigheden ontwikkelen
 • De client kan relaties onderhouden met wie hij wil
 • De client wordt gerespecteerd als volwaardig persoon

Inclusie: de persoon moet willen participeren maar de samenleving moet daar ook voor open staan.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Kwaliteit van leven
Veiligheid
Ondersteuning bij wonen
Sociale binding en integratie
Zingeving door daginvulling
Zelfstandigheid en privacy

Clienten voelen zich veilig als zij zich thuis voelen in hun woning en bij mensen die zij om zich heen hebben

Slide 17 - Slide

Opdrachten
Opdracht 2: Van instelling naar kleinschalig wonen in de GHZ
Opdracht 3: Visies en opvattingen over kleinschalig wonen
Opdracht 4: Kleinschalig wonen en kwaliteit van leven en wonen

Beroepsproduct: Ontwikkel je eigen visie en bedenk hoe je dit kan toepassen in jullie woonvorm (maquette) die je gaat maken. Beschrijf hoe jullie kwaliteit gaan waarborgen in jullie woonvorm. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Drag question