Lesson 9 - Introduce yourself

WELCOME
1 / 21
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

WELCOME

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Today
  1. Goals
  2. Check homework
  3. Repeat grammar last week
  4. Repeat Phrases Unit 1
  5. Practice
  6. Homework

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Goals
At the end of this lesson...
  • You know how to introduce yourself in English
  • You know how to have an English conversation (to make new friends)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Homework


Exercise 33 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Last week
The verb can
Cardinal numbers

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Put the sentences (zinnen) in box 1 (correct) or box 2 (incorrect)
Correct 
Incorrect 
I do can help you. 
You can't be late for school again!
Does he can drive a car?
My sister can play the piano.

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

37

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

44

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

18

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

124

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Practice with phrases
Exercise 35 and 36

How? In pairs
Time: 10-15 minutes
Help: Raise your hand
timer
10:00

Slide 11 - Slide

Ready: Homework (exercise 38A and hand it in)
Goals
At the end of this lesson...
  • You know how to introduce yourself in English
  • You know how to have an English conversation (to make new friends)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

What have you learned in this lesson?
Can you give me an example?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Homework
Workbook: Ex. 38A - Write it down
and hand it in (inleveren) next lesson

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Phrases Unit 1
You introduce yourself or someone else:
English
Dutch
Hi, I am Alex and I’m 14 years old.
Hoi, ik ben Alex en ik ben 14 (jaar oud).
Hi, my name is Savannah.
Hoi, ik heet Savannah.
Here’s Alex’s sister, Jade.
Dit hier is Jade, de zus van Alex.
My name is Timothy but everyone calls me Tim.
Ik heet Timothy maar iedereen noemt me Tim.
Hi, I’m Harry. Pleased to meet you!
Hoi, ik ben Harry. Leuk om kennis met je te maken.
Hi Lee! Nice to meet you.
Hoi Lee! Leuk je te ontmoeten.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Phrases Unit 1
You talk about your family:

English
Dutch
I’ve got two sisters.
Ik heb twee zussen.
I haven’t got any brothers.
Ik heb helemaal geen broers.
I’m an only child. 
Ik ben enig kind
My sister’s name is Sigrid. She is 22 years old. 
Mijn zus heet Sigrid. Ze is 22 (jaar oud).
I’ve got a younger brother called Alex. 
Ik heb een jongere broer die Alex heet.
I’ve got a little sister too. 
Ik heb ook een klein zusje.
Her name is Rosie, and she is 11 years old. 
Ze heet Rosie en ze is 11 (jaar oud).

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Phrases Unit 1
You talk about your age/where you live:
English
Dutch
How old are you? 
Hoe oud ben je?
I'm twelve.
Ik ben twaalf.
Where do you live?
Waar woon je?
I live in a small village near York. 
Ik woon in een klein dorpje vlak bij York.
I live in Brighton. 
Ik woon in Brighton.
Where are you from? 
Waar woon je?
I am from Glasgow .
Ik kom uit Glasgow.
We're from York. 
We komen uit York.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Phrases Unit 1
You talk about what you love:
English
Dutch
I'm very keen on swimming.
Ik ben gek op zwemmen.
My favourite hobby is reading.
Mijn favoriete hobby is lezen.
I like hanging out with my family.
Ik vind het leuk om bij mijn familie te zijn.
I collect film magazines.
Ik verzamel filmtijdschriften.
I’m really into movies and cricket.
Ik hou van films en cricket.
I’m really into karate!
Ik ben helemaal weg van karate.
But best of all, I love ….
Maar het allerleukste vind ik …

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Phrases Unit 1
You describe yourself:
English
Dutch
I’m very shy. 
Ik ben erg verlegen.
I am 15 and I’m in form 11C.
Ik ben 15 en ik zit in klas 11C.
I’ve got short, blond hair and bright blue eyes. 
Ik heb kort blond haar en helder blauwe ogen.
I’ve got long, dark hair and brown eyes. 
Ik heb lang, donker haar en bruine ogen.
I’m good at football and volleyball. 
Ik ben goed in voetbal en volleyball.
I’m not very good at tennis. 
Ik ben niet zo goed in tennis.
I can write interesting articles. 
Ik kan interessante artikelen schrijven.
I'm very confident.
Ik heb veel zelfvertrouwen. / Ik ben heel zelfverzekerd.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Phrases Unit 1
You describe someone else:
English
Dutch
He is crazy about music.
Hij is gek van muziek.
He can talk to anyone!
Hij kan met iedereen praten!
She’s quiet and very friendly.
Ze is rustig en heel vriendelijk.
She’s very confident.
Ze heeft veel zelfvertrouwen / is heel zelfverzekerd.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Phrases Unit 1
You ask how someone  is doing:
English
Dutch
Hi! How are you?
Hoi! Hoe gaat het met je?
Hello Harry! How are you doing?
Hallo Harry! Hoe gaat het?
How are you feeling?
Hoe voel je je?
What's the matter?
Wat is er?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions