H 6.4: De winst -en-verliesrekening

H6: Bedrijfsadministratie

1 / 20
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H6: Bedrijfsadministratie

Slide 1 - Slide

Par 6.4: De winst-en-verliesrekening

Wat gaan we vandaag doen?;
 • Lesdoelen par. 6.4;
 • Uitleg;
 • Huiswerk volgende les;
 • Reflectie.

Slide 2 - Slide

Lesdoel Paragraaf 6.4: 

Aan het einde van dit paragraaf ....

 • Weten jullie wat het verband is tussen een balans en een resultatenrekening;
 • Kunnen jullie een winst-en verliesrekening opmaken in staffelvorm.

Slide 3 - Slide

Uitleg...

Slide 4 - Slide

Balans <--------> Resultatenrekening

Een balans bestaat uit

 • bezittingen
 • schulden
-> voorraadgrootheden


Een resultatenrekening (winst & verlies rekening) bestaat uit:

 • kosten
 • opbrengsten
-> stroomgrootheden

Slide 5 - Slide

Voorraad- en stroomgrootheden
Voorraadgrootheden staan op de balans en de waarde is op een bepaald tijdstip te meten. De waarde kan een dag later al anders zijn.....

Stroomgrootheden staan op de W&V rekening en de waarde wordt gemeten per tijdseenheid of periode (bijvoorbeeld een jaar)

Slide 6 - Slide

De balans
 • Op de balans staan alleen
voorraadgrootheden

 • Links/debet/activa:
Vaste en vlottende activa en liquide middelen

 • Rechts/credit/passiva:
EV, vreemd vermogen lang en kort

 • Komt in balans door het eigen vermogen

Slide 7 - Slide

Toe-afname eigen vermogen
Als een bedrijf winst maakt in een bepaald jaar, zal het EV in dat jaar toenemen met de behaalde winst

Als een bedrijf verlies maakt in een bepaald jaar zal het EV in dat jaar afnemen met het verlies

Slide 8 - Slide

De resultatenrekening
(in staffelvorm)
 • Wordt ook wel winst/verliesrekening genoemd
 • Hierop staan alleen stroomgrootheden
 • De opbrengsten ---> creditzijde (rechts)
 • De kosten ----->  debetzijde (links)
 • Komt in balans door de winst of het verlies dat wordt gemaakt
 • Wordt er winst gemaakt dan staat dit aan de debetzijde. 
 • Wordt er verlies gemaakt dan staat dit aan  de creditzijde
Slide 9 - Slide

Rentabiliteit Eigen Vermogen
Hoeveel rendement wordt er door een bedrijf behaald met het eigen vermogen..... Dit vinden bijvoorbeeld banken* belangrijk (*verschaffers van vreemd vermogen).

Rentabiliteit = winst als percentage van het gemiddelde eigen vermogen

Slide 10 - Slide

Rentabiliteit EV =
Weergave van de winst als percentage van het gemiddelde eigen vermogen:

(Nettowinst / gemiddelde eigen vermogen) x 100%

Slide 11 - Slide

Huiswerk 
Maken opdrachten par 6.4: 
23, 25, 27, 29, 30

Slide 12 - Slide

Reflectie...
Beantwoord de volgende vragen.....

Slide 13 - Slide

Op een resultatenrekening staan...
A
kosten
B
opbrengsten
C
eigen vermogen
D
winst- of verliessaldo

Slide 14 - Quiz

Wat is een ander woord voor een winst-en-verliesrekening
A
Resultatenrekening
B
Balans
C
resultatenbegroting
D
investeringsbegroting

Slide 15 - Quiz

Een balans bevat voorraadgrootheden en de resultatenrekening stroomgrootheden
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Een voorbeeld van een stroomgrootheid is / zijn.....
A
loonkosten
B
voorraden
C
kasgeld
D
debiteuren

Slide 17 - Quiz

Het loon dat je op je bankrekening krijgt bijgeschreven voor je bijbaantje
A
voorraadgrootheid
B
stroomgrootheid

Slide 18 - Quiz

Als een bedrijf afschrijvingskosten heeft zal er iets veranderen op..
A
de balans
B
de resultatenrekening
C
zowel de balans als de resultatenrekening
D
niets

Slide 19 - Quiz

Wat versta je in eigen woorden onder 'rentabiliteit'?

Slide 20 - Open question