Persoonlijke zorg Thema 6 hst 24

Ergonomisch werken
Thema 6 
Hoofdstuk 24
Blz. 316
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BasiszorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Ergonomisch werken
Thema 6 
Hoofdstuk 24
Blz. 316

Slide 1 - Slide

Lesinhoud
24.1 Inleiding

24.2 Ergonomisch werken

24.3 Ergonomische normen

24.4 De praktijk

24.5 Psychische belasting

24.6 Arbeidsveiligheid  

Slide 2 - Slide

Inleiding:
Waar denk je aan bij ergonomisch werken?

Slide 3 - Mind map

24.2 Ergonomisch werken
- Ergonomie is de wetenschap die de aanpassingen van de werkomstandigheden aan de mens bestudeert.

- Er wordt gezocht naar de beste hulpmiddelen en omstandigheden

Slide 4 - Slide

24.2 Ergonomisch werken
Fysieke belasting = het belasten van je lichaam
Op 2 manieren:
1. Mechanische belasting --> de manier waarop en hoe zwaar je je lichaam belast
2.Energetische belasting --> hoe vaak of hoe lang je lichaam belast.
 

Slide 5 - Slide

Een voorbeeld van mechanische belasting kan zijn...
A
Hele dag lopen op een afdeling
B
Trekken aan een cliënt om deze hoger in bed te krijgen

Slide 6 - Quiz

Een voorbeeld van energetische belasting kan zijn...
A
Cliënten naar dagbesteding halen en brengen
B
De cliënt een steunkous aantrekken

Slide 7 - Quiz

Waar let je op bij ergonomisch werken?
A
Hygiene
B
Persoonlijke verzorging
C
Juiste werkvolgorde
D
Juiste lichaamshouding

Slide 8 - Quiz

Ergonomisch werken voorkomt lichamelijke klachten.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

24.3 Ergonomische normen
Een goede werkhouding kan overbelasting voorkomen!

- Trekkende bewegingen: niet meer dan 15 kg (gunstige houding)
en niet meer dan 5 kg (ongunstige houding)

- Meer dan 12 kg tillen? niet vaker dan twaalf keer per dienst

Verplaatsen van een cliënt:
- Niet meer dan 23 kg in ideale omstandigheden
- 15 kilo per hand of 25 kilo per twee handen trekken en duwen 
- 5 kilo wanneer de kracht uit eigen vingers moet komen


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Een zorgvrager dien je altijd met 2 personen te draaien. Eens of oneens?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Video

24.4 De praktijk
Zou het in de praktijk altijd mogelijk zijn, om volgende richtlijnen te werken?

Wat vinden jullie?

Slide 18 - Slide

24.4 De praktijk
- Hulpmiddelen genoeg!
Tillift, hoog laagbedden veel gebruikt.


Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

24.5 Pyschische belasting
Je krijgt vroeg of laat in je werk te maken met psychische belasting. Bijvoorbeeld een hoge werkdruk.

Emotionele belasting: wanneer je iets heftigs meemaakt, waardoor emoties meespelen

Slide 22 - Slide

24.6 Arbeidsveiligheid
- Arbowet
Geeft aan welke bescherming nodig is voor de werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Per sector staan de voorschriften


Slide 23 - Slide

24.6 Arbeidsveiligheid
- Risico-inventarisatie
Werkgevers moeten ook de gezondheidsrisico's en veiligheidsrisico's voor de werknemers vastleggen. 
Er is een instrument (vragenlijst) waarmee ze de situatie in kaart brengen. Bijvoorbeeld over het gebouw, de veiligheid enz.
 
- Stress, belasting en overbelasting
Draagkracht en draaglast

Slide 24 - Slide

Werksituatie 

Werkplek: 

Werktaken: 
Werktijden: 
Werkdruk: 
Werkhouding:Slide 25 - Slide

Wat is draaglast en draagkracht?

Slide 26 - Open question

Door welke wet wordt ergonomisch werken geregeld in Nederland?
A
De WMO
B
Arbo Wet
C
De Wet BIG
D
De Zw

Slide 27 - Quiz

Aan de slag...
Maak: 
Verwerkingsopdrachten 1-5c  

Maak praktijksituatie:
Kan mevrouw Hopmans veilig revalideren  
Oefenen 
Client hogerop in bed met en zonder glijzeil (steeklaken)
cliënt draaien in bed 
cliënt van lig op rand van bed 

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide