E6 Vraagstukken buurt- en wijkniveau

Welkom terug bij Aardrijkskunde! 
Startklaar:
 • Jas uit, tas op de grond
 • telefoon in zakkie
 • map en pen op tafel  
 • laptop weg
1 / 19
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 19 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom terug bij Aardrijkskunde! 
Startklaar:
 • Jas uit, tas op de grond
 • telefoon in zakkie
 • map en pen op tafel  
 • laptop weg

Slide 1 - Slide

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7

voorkennis + nulmeting

C1

C1

C2 + C3

SO
 
+ E1

E2 + E3

E4 + E5 + E6

Herhalings-week: examen-training
Weekplenda

Slide 2 - Slide

Programma
 • HW nabespreken

 • Uitleg

 • Stof verwerken door zelf flashcards te schrijven 

 • Tijd over: oefenen met flashcards! 

Slide 3 - Slide

Overzicht domein E
E1 Overstromingen en wateroverlast
E2 Beleid
E3 Watervraagstukken op regionale schaal
E4 Randstad
E5 (Middel)grote stad
E6 Buurten en wijken

Slide 4 - Slide

Leervragen E6: Vraagstukken op buurt- en wijkniveau

 • Wat is een buurtprofiel?
 • Hoe bepaalt men de leefbaarheid?
 • Wat is het verschil tussen herstructurering en stadsvernieuwing.
Wat weet je hier al van?

Slide 5 - Slide

Hoe ziet de NLse stad eruit? 
Model van de NLse stad
 1. Historische binnenstad
 2. arbeiderswijken
 3. portiekwoningen
 4. hoogbouw
 5. woonerven
 6. vinexlocaties

Slide 6 - Slide

Hoe ziet dat eruit? 
1                                      2                                 34                                      5                                  6
Steeds meer ook in stadcentrum

Slide 7 - Slide

E4: Leefbaarheid
Buurtprofiel
De kenmerken van een wijk:

 • woningkenmerken 
 • bewonerskenmerken
(ouderdom, koop of huur, onderhoud)
(gezinsfase, inkomen, grootte)

Slide 8 - Slide

Leefbaarheid
Leefbaarheid
Is het fijn om ergens te wonen?

Wordt bepaald door:
 • woningkenmerken
 • bewonerskenmerken
 • omgeving 
 • sociale (on)veiligheid
 • sociale cohesie
 • openbare ruimte 
toegankelijk, overzichtelijk, onderhoud, toezicht

Slide 9 - Slide

Wat kan je doen om de leefbaarheid te verbeteren?
Sociale vlak
Fysieke vlak
sociale cohesie verbeteren door buurtvoorzieningen
openbare ruimte overzichtelijker, toegankelijker en veiliger maken

Slide 10 - Slide

Leefbaarheid
Verbeteren van de leefbaarheid:

StadsvernieuwingHerstructurering
Stadsvernieuwing = het fysiek opknappen van de woningen

Herstructurering =  het fysiek opknappen van de woningen en de functie veranderen (en daarmee de bevolkingssamenstelling) 

Kan leiden tot gentrificatie
 

Slide 11 - Slide

Leefbaarheid
Gentrificatie
Door het vernieuwen / renoveren van oude wijken in de stad, vaak dicht bij het centrum, worden er andere mensen aangetrokken. 

Hierbij worden vaak de armere mensen verdreven uit het stadscentrum omdat de huurprijzen te hoog worden voor hen om te betalen.

Slide 12 - Slide

Schrijf hier de vraag
E6
 1. Wat is een buurtprofiel?
 2. Hoe bepaalt men de leefbaarheid in wijken?
 3. Wat is het verschil tussen herstructurering en stadsvernieuwing.
Flashcards E6

Slide 13 - Slide

Wat is een buurtprofiel?

Slide 14 - Slide

De kenmerken van een wijk:

 • woningkenmerken 
 • bewonerskenmerken
(ouderdom, koop of huur, onderhoud)
(gezinsfase, inkomen, grootte)

Slide 15 - Slide

Hoe bepaalt men de leefbaarheid in wijken?

Slide 16 - Slide

Wordt bepaald door:
 • woningkenmerken
 • bewonerskenmerken
 • omgeving
 • sociale (on)veiligheid
 • sociale cohesie
 • openbare ruimte 

Slide 17 - Slide

Wat is het verschil tussen herstructurering en stadsvernieuwing.

Slide 18 - Slide

Stadsvernieuwing = het fysiek opknappen van de woningen

Herstructurering = het fysiek opknappen van de woningen en de functie veranderen (en daarmee de bevolkingssamenstelling)

Kan leiden tot gentrificatie

Er vinden grote vernieuwingen plaats in steden, met name in stationsgebieden en oude haven- en industrieterreinen. 

Slide 19 - Slide