arm en rijk: introductie en startopdrachten Mexico en de VS

1 / 35
next
Slide 1: Video
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Fatal Migration

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Slide

Tussen welke 2 plaatsen loopt het hekwerk?

Slide 5 - Slide

Wat is het verband tussen landschapskenmerken en het ontbreken van een hekwerk?

Slide 6 - Slide

Lesdoelen startopdrachten:
- je kent de geografische schaalniveaus
- je kent de geografische dimensies
- je kunt van kaarten in de atlas zeggen bij welke dimensie ze horen.
- je kunt de 4 basisbehoeften van mensen noemen.
- je kunt thematische kaarten in de atlas vinden.
- je begrijpt hoe de statistiek in de atlas werkt.

Slide 7 - Slide

Ontwikkelingskenmerken
Geven info over de welvaart in een land:
  • BNP/hfd
  • % beroepsbevolking in de landbouw
  • levensverwachting
  • onderwijs (jaren/analfabetisme)
  • Human Development Index (HDI)
W2

Slide 8 - Slide

In vergelijking met VS is Mexico arm, in vergelijking met Guatemala rijk.

Slide 9 - Slide

Basisbehoeften

Basisbehoeften of primaire behoeften

  • voeding
  • huisvesting
  • gezondheidszorg
  • onderwijs
Als je niet in je basisbehoefte kan voorzien ben je arm

Je leeft in armoede of in slechte  levensomstandigheden


Slide 10 - Slide

kaart 242E: Eiwitconsumptie
in gram per inw per dag (min is 55gr p/dag)

Slide 11 - Slide

kaart 242B Voedselvoorziening: Aantal KiloJoule in het dagelijks voedsel per inwoner

Slide 12 - Slide

Kaart 242C: Gezondheidszorg het aantal inwoners per arts

Slide 13 - Slide

Kaart 242F: Gezondheidszorg
percentage van de kinderen jonger dan 1 jaar ingeënt 

Slide 14 - Slide

Gezondheidszorg 235A: levensverwachting
Levensverwachting bij de geboorte in jaren, 2010

Slide 15 - Slide

Vaardigheid 12: veranderen van schaalniveau
Schaalniveau: grootte van
het gebied dat je bestudeert.

Veranderen doe je door:
inzoomen en uitzoomen


Slide 16 - Slide

Veranderen van schaalniveau
VS is welvarender dan Mexico. 
Over welk schaalniveau gaat deze stelling?
Door in te zoomen zie je regionale verschillen:
Het zuiden van de VS is minder welvarend dan het noorden van de VS. Het noorden van Mexico is welvarender dan het zuiden.
Over welk schaalniveau gaat deze stelling?

Slide 17 - Slide

Vaardigheid 10: Dimensies

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Hoe werkt de statistiek in de Grote Bosatlas?

Slide 20 - Slide

Check lesdoelen:
-  Noem de geografische schaalniveaus
-  Noem de geografische dimensies
- je kunt van kaarten in de atlas zeggen bij welke dimensie ze horen. GB107B/114B/274B/259D
- Wat zijn de 4 basisbehoeften van mensen?
- Op welke manieren kun je een thematische kaart vinden in de GB?
- Hoe kun je gegevens in de statistieken van de GB vinden?

Slide 21 - Slide

Welk schaalniveau is afgebeeld?
A
Mondiaal
B
continentaal
C
regionaal
D
lokaal

Slide 22 - Quiz

Welk schaalniveau wordt hier afgebeeld?
A
Lokale schaal
B
Regionale schaal
C
Nationale schaal
D
Continentale schaal

Slide 23 - Quiz

Wanneer je van lokaal schaalniveau naar mondiaal schaalniveau gaat ben je aan het ..........
A
Uitzoomen
B
Inzoomen

Slide 24 - Quiz

Als je van nationaal schaalniveau gaat inzoomen, dan kom je op welk schaalniveau uit?
A
Lokaal.
B
Regionaal.
C
Continentaal.
D
Mondiaal.

Slide 25 - Quiz

Op welk schaalniveau kun je gegevens aflezen?
A
Lokaal
B
Regionaal
C
Nationaal
D
Continentaal

Slide 26 - Quiz

Je moet niet alleen de schaalniveaus, maar ook de 5 dimensies kennen. Welke ?

Slide 27 - Open question

Beelden van een gebied kunnen vanuit verschillende dimensies opgebouwd worden: economisch, politiek, sociaal, cultureel, ecologisch.

Vanuit welke dimensie is bron vooral getekend
A
politiek
B
cultureel
C
ecologisch
D
economisch

Slide 28 - Quiz

Vragen over dimensies: De beslissingen van Trump horen bij......?
A
Economisch
B
Politiek
C
Sociaal-cultureel
D
Fysisch

Slide 29 - Quiz

Welke dimensies staan in deze zin?

In China is de eenkindpolitiek ingevoerd waardoor de bevolkingsgroei is gedaald.
A
Demografisch en economisch
B
Politiek en sociaal-cultureel
C
Politiek en demografisch
D
Sociaal-cultureel en economisch

Slide 30 - Quiz

Algemene regels geldend bij ontwikkelingskenmerken:

Hoe hoger het BNP/hfd, hoe ............de welvaart in een land.
A
Lager
B
Hoger

Slide 31 - Quiz

Algemene regels geldend bij ontwikkelingskenmerken:

Hoe hoger het percentage mensen werkzaam in de landbouw, hoe ............de welvaart in een land.
A
Lager
B
Hoger

Slide 32 - Quiz

Algemene regels geldend bij ontwikkelingskenmerken:

Hoe hoger het percentage mensen dat is ingeënt, hoe ............de welvaart in een land.
A
Lager
B
Hoger

Slide 33 - Quiz

Het percentage van de bevolking dat is ingeënt geeft info over de volgende basisbehoefte:
A
Huisvesting
B
Voeding
C
Onderwijs
D
Gezondheidszorg

Slide 34 - Quiz

De kwaliteit van de voedselvoorziening in een land wordt bepaald door......
A
Het aantal MC Donaldsvestigingen per inwoner.
B
De hoeveelheid suiker in gram die mensen gemiddeld p/dag binnen krijgen. Oftewel de suikerconsumptie.
C
De hoeveelheid eiwit in gram die mensen gemiddeld p/dag binnen krijgen. Oftewel de eiwitconsumptie.
D
De hoeveelheid energie in KJ die mensen gemiddeld per dag binnenkrijgen.

Slide 35 - Quiz