Plantencel

Plantencel vs dierlijke cel 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieSecundair onderwijs

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Plantencel vs dierlijke cel 

Slide 1 - Slide

Doel van de les 
Bouw, functie en eigenschappen van celwand, vacuole en plasten 

Slide 2 - Slide

Bouw van de celwand
 • buiten het celmembraan 
 • cellulose = vezelige moleculen in lagen, vormen netwerken 
 • in netwerken -> mazen
 • moleculen bewegen vrij door mazen 

Bij schimmels -> chitine 

Slide 3 - Slide

Eigenschappen celwand
mazen van cellulosevezels laten meeste moleculen vrij door de celwand passeren

Slide 4 - Slide

Functie celwand
 • stevigheid cel
 • beschermende laag
 • uitwisseling van stoffen tussen verschillende cellen 

Slide 5 - Slide

Waaruit bestaat de celwand bij planten?
A
fosfolipiden
B
cellulose
C
chitine

Slide 6 - Quiz

Waaruit bestaat de celwand bij schimmels?
A
fosfolipiden
B
cellulose
C
chitine

Slide 7 - Quiz

Wat is cellulose?

Slide 8 - Open question

Wat zijn de 3 functies van de celwand?

Slide 9 - Open question

Bouw van vacuole
 • blaasje omgeven door enkel membraan
 • enkel membraan = tonoplast 
 • bevat vocht en opgeloste stoffen 

Slide 10 - Slide

Eigenschappen vacuole
 • goed gevuld -> drukt tegen celwand = turgordruk
 • niet goed gevuld -> plant hangt slap

Slide 11 - Slide

Functies vacuole 
 • waterreserve voor planten 
 • reservestoffen 
 • bevat afbrekende enzymen -> afvalstoffen afbreken 
 • kan kleurstoffen bevatten 
 • turgordruk zorgt voor stevigheid 

Slide 12 - Slide

Hoe heet het membraan van en vacuole?

Slide 13 - Open question

Wat is turgordruk?
A
de druk die de celwand uitoefent op de vacuole
B
de druk die het vocht in de vacuole uitoefent op de tonoplast
C
de druk die de vacuole uitoefent op celwand

Slide 14 - Quiz

Plasten 
 • alleen bij plantencellen
 • organellen met dubbel membraan 
 • cirkelvormig DNA 
 • 3 verschillende soorten : leukoplasten, chloroplasten, chromoplasten 

Slide 15 - Slide

Leukoplasten 
Bouw
 • korrelvormige organellen
 • afwezigheid pigmenten 
Functie
 • slaan zetmeel op 
 • volledig met zetmeel gevuld -> verlies binnenste membraan -> zetmeelkorrels

Slide 16 - Slide

Bouw chloroplasten 
= bladgroenkorrels 
 • dubbel membraam omgeeft kleurloze stroma
 • thylakoid -> instulpingen inwendig membraan 
 • chlorofylmoleculen in membranen van thylakoïden en grana 

Slide 17 - Slide

Functie chloroplasten 
 • chlorophylmoleculen doen aan fotosynthese 

Slide 18 - Slide

Chromoplasten 

Bouw
 • organellen met rodee, oranje of gele pigmenten (=kleurstoffen)
Functie
 • kleuren bloemen en vruchten
 • dieren lokken -> bestuiving van bloemen of verspreiding zaad 

Slide 19 - Slide